Nye tal: Relativ fattigdom blandt børn med indvandrerbaggrund er eksploderet på få år

Antallet af relativt fattige børn med ikke-vestlig baggrund er næsten fordoblet på bare to år. Det viser nye tal.

Det er især i familier med mindst fire børn, hvor den relative fattigdom er størst. 5574 børn, der er indvandret fra ikke-vestlige lande, lever ifølge Danmarks Statistik i relativ fattigdom. Det er 87 procent af hele gruppen. Illustration: Morten Fogde, DR Nyheder.

Antallet af relativt fattige børn er steget kraftigt de senere år.

Og nu viser nye tal, at det først og fremmest er børn med ikke-vestlig baggrund, som driver antallet af relativt fattige børn i Danmark i vejret.

Ifølge en særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for DR Nyheder, udgør børn med ikke-vestlig baggrund nu 56 procent af alle fattige børn i Danmark.

- Vi ved, at mange af deres forældre er kommet til landet med traumer. I forvejen har de det meget svært, og nu skal de gennemleve en opvækst i fattigdom. Det gør deres start på livet meget vanskelig, og vi er dybt bekymrede, for at det kan have nogle langsigtede konsekvenser for børnene, siger Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Integrationsydelsen

Ifølge Danmarks Statistik levede 64.500 børn i relativ fattigdom i 2017. Over halvdelen, 36.200 børn, er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra et ikke-vestligt land.

På bare to år er gruppen af børn med indvandrerbaggrund fra et ikke-vestligt land steget med 16.000 relativt fattige børn svarende til en stigning på 81 procent.

Mads Bindstrup peger på integrationsydelsen som den primære grund til, at antallet af relativt fattige børn med ikke-vestlig baggrund er tæt på at være fordoblet på bare to år.

- At vi ser så mange fattige børn med ikke-vestlig baggrund handler udelukkende om integrationsydelsen. Vi møder forældre, der ikke har råd til at købe helt basale ting såsom mad, husleje og receptpligtig medicin, siger Mads Bilstrup.

Den tidligere Venstre-regering indførte i september 2015 integrationsydelsen, som erstatter kontanthjælp for udlændinge og danskere, som ikke har haft ophold i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

Integrationsydelsen fik yderligere et nøk nedad med den seneste finanslovsaftale, da ydelsen fik de nye betegnelser hjemsendelsesydelse og selvforsøgerydelse.

- Det er dagligt en benhård prioritering mellem for eksempel at betale husleje og købe et måltid mad til sig selv eller sine børn, siger Mads Bilstrup.

Radikale: Handler om, hvem vi er

Det er særligt børn, som er indvandret til Danmark, der lever i relativ fattigdom, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Af de lidt over 28.000 børn, der er indvandret til Danmark fra et ikke-vestligt land, kan knap 16.000 af børnene kategoriseres som 'relativt fattige'.

Det er altså over halvdelen af alle de børn, som er indvandret til Danmark fra et ikke-vestligt land.

- Det her valg handler ikke om, hvem der skal være statsminister, men helt grundlæggende om, hvilket samfund vi vil være. Vi er kommet dertil, hvor vi vil acceptere fattigdom blandt børn, bare det rammer bestemte grupper, siger formand for Det Radikale Venstre Morten Østergaard.

Hvis Morten Østergaard og hans parti skal levere mandaterne til en eventuel socialdemokratisk regering, vil partiet stille krav, siger han:

- Uanset hvilke forældre du har, skal du have samme muligheder i vores samfund, og der kan vi altså ikke lægge stemmer til en accept af, at fattigdom er ok, når bare det ikke rammer etniske danskere. Den linje kan ikke videreføres af en ny regering med støtte fra os.

Også Enhedslisten vil stille krav om at få nedbragt antallet af fattige børn med indvandrerbaggrund, hvis de skal lægge stemmer til en rød regering:

- Integrationsydelsen har den konsekvens, at vores land er skævt. Og det bliver ekstra svært for mennesker, som lige er kommet til Danmark, at få fodfæste, lære dansk og få tilknytning til arbejdsmarkedet, når de lever i fattigdom. Derfor er det helt centralt at få integrationsydelsen fjernet, siger politisk ordfører Pernille Skipper.

S: Indvandrerkvinder skal i arbejde

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), afviser dog, at hun vil pille ved integrationsydelsen, fortæller hun.

For hende er det afgørende, at kvinder med indvandrerbaggrund kommer i arbejde:

- Noget af det, jeg er optaget af, er at få flyttet nogle af de indvandrerkvinder, der går rundt år for år og lever på passiv overførselsindkomst, ud på arbejdsmarkedet. Det ville være rigtigt godt for vores børn, siger Mette Frederiksen.

Det samme budskab har socialordfører hos Dansk Folkeparti Karin Nødgaard.

- De her tal viser jo bare, at der er stor overvægt af forældre med indvandrerbaggrund på offentlige ydelser. For mig er det vigtigt at sige, at hvis man vil løfte sine børn ud af fattigdom, så bør man først og fremmest komme i arbejde. Der ligger altså et stort ansvar hos forældrene også, siger Karin Nødgaard.

Mener du, det er fordrende for integrationen, at et stigende antal børn med indvandrerbaggrund ifølge Danmarks Statistik er relativt fattige?

- Den bedste måde at integrere sig på og være et godt forbillede for sine børn er ved at få et arbejde. Og de her ydelser gør det mere attraktivt at komme i job, siger Karin Nødgaard.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstre til denne artikel.

Relativ fattigdom

  • Danmarks Statistik har til opfølgningen på FN's verdensmål om national fattigdom valgt at måle fattigdom relativt.

  • Det betyder, at man bliver betragtet som fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår, som de fleste andre i befolkningen.

  • Medianindkomsten er det beløb, hvor halvdelen af befolkningen har en lavere indkomst og halvdelen en højere indkomst. Medianen er altså udtryk for indkomsten i en familie, der ligger lige midt i indkomstspektret, og den er derfor god at anvende i mål for relativ fattigdom.

  • Fattigdomsindikatoren skal ikke tolkes som et egentligt fattigdomsmål, der objektivt viser antallet af fattige personer i Danmark, men som en indikator på udviklingen i relativ fattigdom. En relativ fattigdomsgrænse vil altid hvile på antagelser, idet mange valg skal træffes, når man skal måle fattigdom. Antallet af fattige afhænger således af disse valg. Det er derfor vigtigt ikke at tolke for hårdt på selve antallet af fattige, som fattigdomsindikatoren viser.

  • Kilde: Danmarks Statistik.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter