Opråb til politikerne: Kom i gang med at løse klimakrisen!

57 procent mener ikke, at politikerne gør nok for at nedbringe Danmarks CO2-udledning.

Lørdag den 25. maj marcherede godt 30.000 danskere for klimaet i København. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Et flertal af befolkningen mener ikke, at de danske politikere gør det godt nok, når det kommer til 'at have den grønne førertrøje på'.

Det viser en ny måling, som Epinion har foretaget for DR. Her svarer 57 procent af danskerne nemlig, at de er helt eller overvejende enig i, at politikerne ikke gør nok for at nedbringe Danmarks udledning af CO2.

Én af dem, som mener, at politikerne bør oppe sig, er William Aske Høyer på 21 år, der er i gang med at uddanne sig som landmand:

- Politikerne skal tage klimakrisen alvorligt nu – og efter valget. De skal ind og regulere landbruget og regulere hvor meget, vi må sprøjte og forurene. Det er politikernes arbejde at gøre det mindre attraktivt at forurene naturen, siger William Aske Høyer.

William Aske Høyer er i øjeblikket i praktik og arbejder derfor til dagligt i landbruget:

- Jeg er frustreret over, at vores landbrug ikke er mere bæredygtigt. Jeg mener, politikerne er useriøse. Jeg hører om en masse planer, der ligger langt ude i fremtiden, men jeg ser ikke den ændring, jeg godt kunne tænke mig at se.

Men hvad med det personlige ansvar?

- Selvfølgelig kan vi som enkeltpersoner godt gøre noget selv, men hvis vi virkelig skal rykke, så er det industrien, der skal laves om på, siger William Aske Høyer.

Alle partierne på Christiansborg har i dag formuleret klimapolitikker med forskellige tiltag og målsætninger, der skal gøre Danmark grønnere, og partiernes reduktionsmål for 2030 spænder fra mellem 40 og 80 procent sammenlignet med udledningen i 1990, ifølge Det Økologiske Råd.

Eksperter: Klimakamp er ikke ambitiøs nok

Ifølge flere eksperter på klimaområdet, så er det ikke taget ud af den blå luft, når flertallet af danskerne mener, at politikerne ikke gør nok for klimaet.

- Jeg synes, det er noget, som begynder at fylde mere og mere på dagsordenen, men uden at der kommer nogen handling bag det. Det, synes jeg, er ret skuffende, siger Kenneth Karlsson, der gruppeleder ved DTU Management.

Han har sammen med sine forskerkollegaer udviklet et værktøj, der kan give en indikation af, hvordan de forskellige partiers nuværende klimapolitik vil påvirke reduktionen mod en 100 procent reduktion i 2050.

Selvom Danmarks CO2-udledning er faldet siden 1990, så er faldet mere eller mindre gået i stå de seneste fire år, viser tal fra Energistyrelsen og Aarhus Universitet.

Det er meget problematisk, mener Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og hovedforfatter på den kommende FN-klimarapport.

For som det er i dag, er der ingen af politikernes nuværende klimaudspil, der bringer i Danmark i mål med at blive CO2-neutrale i 2050, forklarer han:

- Der ikke nogen af partierne, som er ambitiøse nok. De vil alle sammen reducere CO-udledningen, men der ikke nogen af dem, som vil reducere nok, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål i 2050 om at være CO2-neutral, siger han.

Det er ifølge klimaprofessoren et problem, fordi Danmark er ét af de lande i verden med de allerbedste forudsætninger for nå Paris-aftalen, da vi er et samfund, der både har et højt teknologisk niveau og en god økonomi.

- Det, jeg savner, når jeg kigger på partiernes klimaplan, er, hvordan de her ting skal finansieres, og i hvilket tempo det skal ske. Det med at finde ud af, hvor pengene skal komme fra, er meget vigtigt, hvis vi skal nå i mål, siger Sebastian Mernild.

Om målingen

  • I målingen indgår i alt 1.307 besvarelser fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på +18 år.

  • Data er indsamlet i perioden 29.-30. maj 2019 via en kombination af telefon og web-interviews.

  • Den maksimale statistiske usikkerhed er på +/- 2,7 procentpoint.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter