OVERBLIK Det vil partierne gøre for at hjælpe økonomisk trængte børnefamilier

Organisationer vil have halveret antallet af børn under den relative fattigdomsgrænse. Flere partier bakker op.

Illustration: Morten Fogde, DR Nyheder.

Der skal sættes massivt ind mod børnefattigdom i Danmark.

Det mener organisationerne Mødrehjælpen og Red Barnet, som vil have en kommende regering til at forpligte sig til mindst at halvere antallet af børn, som lever under den relative fattigdomsgrænse.

64.500 børn lever ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik i familier under den relative fattigdomsgrænse. Det gælder for eksempel et barn, der bor hos en enlig forælder med en indkomst under 13.017 kroner om måneden efter skat.

Organisationerne mener især, at kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen skaber trange økonomiske kår (se faktaboks i bunden af artiklen).

Herunder kan du læse, hvad partierne vil gøre ved sagen. Partierne står listet alfabetisk.

Alternativet

Alternativets formand, Uffe Elbæk. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Alternativet bakker op om, at antallet af børn, der lever i relativ fattigdom, skal halveres. Partiet kan ikke acceptere, at der er sket en stigning i antallet af børn, der er relativt fattige, siger formand Uffe Elbæk:

- Det kan vi simpelthen ikke tillade os som et rigt og velorganiseret lille samfund som Danmark. Det er simpelthen en moralsk falliterklæring.

Uffe Elbæk har også et bud på, hvad der skal til, for at færre børn lever i relativ fattigdom.

- Det allervigtigste er selvfølgelig at gøre op med fattigdomsreformerne. Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers-reglen, siger han.

Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard. (Foto: JEPPE MICHAEL JENSEN © Scanpix)

Regeringen og Folketinget skal arbejde på at nedbringe antallet af børn, der lever under fattige kår, siger socialordfører Karin Nødgaard (DF).

Hun vil dog ikke lægge sig fast på en halvering.

- For i princippet er man først nået i mål, når der er nul fattige børn.

Dansk Folkeparti mener ikke, at kontanthjælpsloft, integrationsydelse eller 225-timersreglen skal afskaffes. Forældrene skal kunne mærke en gevinst ved at arbejde, siger Karin Nødgaard:

- Og hvis de ikke har mulighed for at arbejde, skal der træde nogle andre ting i kraft, så de trods alt er sikret en vis økonomi.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkepartis socialordfører, Brigitte Klintskov Jerkel. (Foto: Steen Brogaard © folketinget)

De Konservative mener ikke, der skal justeres på 225-timersregel, kontanthjælpsloft eller integrationsydelse, siger socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel.

- Det bedste, vi kan gøre imod børnefattigdom, er at skabe flere arbejdspladser, så flere borgere har muligheden for at komme i arbejde. Og der har aldrig været så mange danskere i arbejde, som der er i dag.

Hendes parti mener i øvrigt ikke, at man kan bruge den relative fattigdomsgrænse som målestok:

- I stedet bør vi fokusere på absolut fattigdom, altså det, som borgerne konkret har i hånden af kroner og øre.

Enhedslisten

Formand for Enhedslisten, Pernille Skipper. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Enhedslisten vil også kæmpe for, at antallet af børn, der lever i relativ fattigdom, mindst skal halveres.

- Fattigdom har betydning for arbejde og uddannelse, og i sidste ende betyder det noget for vores alles samfund. Derfor er børnefattigdom så vigtigt at få bekæmpet, og det kan vi også godt, for vi er et af verdens rigeste lande, siger Enhedslistens formand, Pernille Skipper.

Hvis Mette Frederiksen skal regne med støtte fra Enhedslisten, har partiet nogle krav:

- Vi kan ikke bestemme alt, men vi skal være enige om, at der skal gøres op med fattigdom og ulighed, og der er kontanthjælpsloftet helt centralt.

Enhedslisten vil også have fjernet integrationsydelsen og 225-timersreglen.

Klaus Riskær Pedersen

Socialordfører i partiet Klaus Riskær Pedersen, Gert Dyrn. (Foto: Torsten Raagaard)

Sociale ydelser skal ikke skabe fattigdom, siger partiets børneordfører, Gert Dyrn (E).

Hans parti vil af med kontanthjælpsloftet, give flere penge til dem, der er på integrationsydelse, og fjerne eller som minimum justere på kravet om 225 timers arbejde:

- Det er helt grotesk, hvis ydelserne er så lave, at folk bliver fattige.

Derudover foreslår partiet, at børn i økonomisk trængte familier skal komme gratis med på skoleudflugter og have et frikort til forenings- og kulturlivet.

Kristendemokraterne

Fungerende formand for Kristendemokraterne, Isabella Arendt. (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

Der skal sættes massivt ind for at komme børnefattigdom til livs, siger fungerende formand Isabella Arendt (KD):

- Med en relativ fattigdomsgrænse vil der altid være nogen, som ligger under, men vi har et særligt ansvar for at sørge for, at børn ikke vokser op i fattigdom, som rigtig mange gør nu.

Kristendemokraterne vil fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen og er også åbne for at se på, om 225-timersreglen skal afskaffes.

- En god barndom varer hele livet. Og det gør en fattig barndom desværre også.

Liberal Alliance

Liberal Alliances socialordfører, Laura Lindahl. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

En målsætning om en halvering er ikke et ambitiøst mål, siger børne- og socialordfører Laura Lindahl (LA):

- Man skal få så mange som muligt ud af det, der bliver kaldt for børnefattigdom. Jeg ønsker da for alle mennesker i Danmark – og ikke kun halvdelen – at de får mere, end de har i dag.

Liberal Alliance vil ikke afskaffe kontanthjælpsloftet. Vejen frem er ifølge Laura Lindahl bedre indsatser for ledige, mere effektive jobcentre og flere krav til forældrene.

- Man hjælper ikke fattige børn ved at hæve overførselsindkomsterne. Man hjælper børnene allerbedst ved at hjælpe deres mor og far i arbejde.

Nye Borgerlige

Nye Borgerliges socialordfører, Mette Thiesen.

Der skal tages et opgør med det nuværende system for arbejdsløse ved blandt andet at nedlægge jobcentrene, siger socialordfører Mette Thiesen (D).

Ledige, der kan arbejde, skal ifølge Nye Borgerlige i stedet have en voucher til en privat jobformidler, der kan hjælpe dem i job. En voucher skal fungere som et tilgodebevis for en udgift.

- Og er man for syg til at arbejde, skal man have en førtidspension – baseret på en lægelig vurdering – og førtidspensionsbeløbet skal hæves.

Nye Borgerlige vil have afskaffet integrationsydelsen og 225-timersreglen. Desuden skal retten til offentlig forsørgelse tilknyttes det danske statsborgerskab.

Radikale Venstre

Radikale Venstres formand, Morten Østergaard. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Partiet mener, at antallet af børn, der lever under den relative fattigdomsgrænse, skal halveres. De Radikales formand, Morten Østergaard, har et klart budskab til S-formand Mette Frederiksen:

- Det er mærkeligt som leder af Radikale Venstre at skulle stille som krav til en socialdemokratisk statsminister, at vi skal nedbringe fattigdommen i Danmark. Mange ville have troet, at det var noget naturligt.

- Men det er det desværre ikke. Derfor er det nødvendigt, at vi siger det så hårdt og klart, som vi gør: En ny regering skal nedbringe fattigdommen blandt børn i Danmark.

Radikale Venstre vil afskaffe både kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen.

Socialdemokratiet

Socialdemokratietets formand, Mette Frederiksen. (Foto: Bo Amstrup © Scanpix)

Socialdemokratiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen, vil gerne gøre en indsats for at nedbringe den relative fattigdom, men hun ønsker ikke at forholde sig til kravet fra børneorganisationerne på en halvering af antallet af relativt fattige børn.

- Jeg vil gerne være med til at løse de problemer, der er omkring børnefattigdom i Danmark, siger hun.

Hun afviser dog at gå med på den øvrige venstrefløjs krav om at pille ved de sociale ydelser.

- Der her er jo noget, jeg har haft lejlighed til at diskutere med Johanne Schmidt-Nielsen (tidligere politisk ordfører for Enhedslisten, red.) rigtigt mange gange i Folketinget. Lige så vigtigt det er at være optaget af, at børn ikke lever i fattigdom, lige så vigtigt er det jo at diskutere, hvordan vi når derhen.

- Noget af det, jeg er optaget af, er at få flyttet nogle af de indvandrerkvinder, der går år for år og lever på passiv overførselsindkomst, ud på arbejdsmarkedet. Det ville være rigtig godt for vores børn, siger Mette Frederiksen.

Socialistisk Folkeparti

Formand for SF, PIa Olsen Dyhr. (Foto: THOMAS SJØRUP © Scanpix)

Formand Pia Olsen Dyhr (SF) kalder forslaget fra Red Barnet og Mødrehjælpen om at halvere den relative børnefattigdom "rigtig godt".

- Selvfølgelig bør børnefattigdom slet ikke eksistere i et rigt land som Danmark, så jo, vi vil gerne forpligte os på at halvere børnefattigdommen, siger hun.

SF vil også have fjernet både kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen, som partiet mener har en del af skylden for, at 64.500 børn i Danmark lever i relativ fattigdom.

- En ny regering skal jo være børnenes regering, og det indbefatter altså også en målrettet indsats mod børnefattigdom. Derfor må vi kigge på det, der gør det.

Stram Kurs

Stifter af Stram Kurs, Rasmus Paludan. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Stram Kurs vil have ændret fordelingspolitikken, så de fattigste får en bedre økonomi. Det kan for eksempel ske ved at sætte ydelsen til særligt fattige børnefamilier op, siger partistifter Rasmus Paludan (P):

- Der skal slet ikke være fattige børn i Danmark.

- Risikoen for social deroute er meget større, hvis ens barndom er præget af fattigdom.

225-timersreglen skal ifølge partiet afskaffes. Derimod ønsker Stram Kurs ikke at fjerne kontanthjælpsloftet eller at sætte integrationsydelsen op.

Venstre

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har afslået at stille op til interview.

De tre ydelser

 • Kontanthjælpsloftet

 • Med kontanthjælpsloftet lægges der et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. Det drejer sig om ydelserne integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og særlig støtte og boligstøtte.

 • Formålet er, at der skal være en større økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

 • Kontanthjælpsloftet varierer efter, om modtageren af offentlige ydelser er enlig eller gift/samlevende og efter antallet af børn.

 • Den løn, man tjener, ud over de offentlige ydelser, vil blive trukket fra integrationsydelsen eller kontanthjælpen. Dermed bliver der højere til kontanthjælpsloftet, og man vil i mindre grad blive modregnet.

 • Integrationsydelsen

 • Integrationsydelse er en særlig overførselsindkomst, der gives til indvandrere og øvrige indbyggere, som har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år.

 • Integrationsydelsen gives i stedet for kontanthjælp og ligger ydelsesmæssigt omtrent på niveau med et SU-stipendiat.

 • Integrationsydelsen blev indført den 1. september 2015 og minder meget om starthjælpen, der var i kraft i årene 2002-2012.

 • 225-timersreglen

 • 225-timersreglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år. Det svarer til cirka seks ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 • Reglen betyder, at hjælpen bliver nedsat, hvis en person har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år og ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter