OVERBLIK Det vil partierne med psykiatrien efter valget

Skal psykiatrien have flere penge, og skal den styrkes med en langsigtet plan. Se alle partiernes svar her.

Psykiatrien i Danmark er nødlidende. Det er det ord, som Dansk Psykiatrisk Selskab bruger om de offentlige behandlingsforhold for mennesker med depression, skizofreni, angst og andre psykiske sygdomme.

I en rundspørge har DR spurgt de 13 partier, der stiller op til Folketinget, om de også mener, at forholdene i psykiatrien er nødlidende, eller om de er tilfredsstillende eller velfungerende.

Hvad partierne mener, kan du læse herunder. Her svarer de viste ordførere også på, hvor mange ekstra penge de vil sætte af til psykiatrien efter et valg. Og om de efter valget vil være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien.

Alternativet

Carolina Magdalene Maier er politisk ordfører for Alternativet og fungerer også som partiets psykiatriordfører i valgkampen. (Foto: © Kristian Djurhuus, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi har lavet en aftale om en milliard kroner ekstra om året i fire år.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Ja, det vil vi gerne. Når vores plan er fire år, er det fordi, at det dækker en klassisk fireårig regeringsperiode. Men helt klart vil vi gerne være med til at lave sådan en 10-årig plan. Det her område har været underprioriteret i så mange år, så det kræver en langsigtet indsats, hvis vi skal have det helt op at ringe.

Dansk Folkeparti

Liselott Blixt er Dansk Folkepartis sundhedsordfører. (Foto: © BAX LINDHARDT, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi vil have en 10-års plan måske mere, hvor vi sætter 500 millioner kroner af om året. Vi bliver nødt til at sikre, at ressourcerne følger med, at der er uddannet personale, at vi får omlagt nogle behandlinger, at vi sikrer, at der er noget, der gror fra bunden. Det tager tid.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Jeg har faktisk ikke hørt, at de er kommet med den udmelding, før mig. De har kopieret min politik. Selvfølgelig vil vi være med til det.

Det Konservative Folkeparti

Brigitte Klintskov Jerkel er psykiatriordfører for Det Konservative Folkeparti. (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Der er rum til forbedring.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Ja, vi mener fortsat, at der skal tilføres flere midler til sundhedsvæsnet, og vi vil gerne være med til at se på, hvordan vi gør midlerne varige.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Deres forslag lyder umiddelbart interessant. Det vigtige for os er, at pengene kommer til at passe sammen, men vi er åbne for at kigge på at gøre midlerne mere varige.

Enhedslisten

Peter Hvelplund er ny psykiatriordfører for Enhedslisten, da Stine Brix ikke genopstiller til Folketinget. (Foto: © Betina Garcia, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- I Enhedslisten har vi konkret et forslag om at tilføre en milliard årligt til psykiatrien.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Det er helt præcist det, vi lægger op til. At vi får lavet en langsigtet plan og sikrer, at der er faste løbende midler. Men det er vigtigt, at vi ikke kun får lavet planen både med de faglige, pårørende og patientorganisationerne, men at der også er en følgegruppe med til at sikre, at vi opnår de mål.

Klaus Riskær Pedersen

Søren Søfelt er sundhedsordfører for partiet Klaus Riskær Petersen.

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi mener, at det er nødvendigt, at der allokeres flere ressourcer til psykiatrien. (Sætter ikke konkret beløb på).

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Ja. Vi støtter, at der laves en langsigtet plan for psykiatrien, og at der herefter tages stilling til, hvad det vil kræve af ressourcer at rette op. Der er for få behandlingspladser på de psykiatriske hospitaler. Distriktspsykiatrien må ikke være en spareøvelse på bekostning af psykiatriske sengepladser.

- Med en 10-årig-psykiatriplan skal der tages højde for alle led i psykiatribehandlingen også det kommunale tilbud.

Kristendemokraterne

Marianne Karlsmose er Kristendemokraternes sundhedsordfører. Hun sidder også i psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland. (Foto: © Frank Cilius, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi skal have psykatrien sidestillet med somatikken altså de fysiske sygdomme. Vi har ikke et fast beløb, men vi er helt indstillet på, at det er flere milliarder vi snakker om.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- I Kristendemokraterne er vi 100 procent enige i den plan. Det har været en af de allerstørste problemer i psykiatrien, at det har været for mange midlertidige bevillinger.

Liberal Alliance

May-Britt Kattrup er sundhedsordfører for Liberal Alliance. (Foto: © Claudia Dons, May-Britt Kattrup - by Claudia Dons Photography)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Præcis hvor mange penge bør vi finde ud af sammen med fagpersoner. Det vil være useriøst bare at slynge et tal ud. I LA’s 2030-plan har vi afsat cirka 40 milliarder kroner til sundhed, flere ældre og flere yngre. Pengene er finansieret, og indsats i psykiatrien indgår i planen.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Vi vil gerne lave en 10-års-plan, hvis det fagligt vurderes at være det rigtige, og ikke bare fordi det er populært at sige. Vi skal lave en seriøs plan baseret på faglighed, og med den tidshorisont som giver det bedste resultat.

- Den faglige og teknologiske udvikling går så stærkt, så måske er en 10 års plan ikke det optimale. Det skal vurderes sammen med fagfolk.

Nye Borgerlige

Annette Skov Andersson er sundhedsordfører for Nye Borgerlige og har selv været ansat som sygeplejerske i psykiatrien.

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi vil ikke udelukke, at vi bliver nødt til - for at sikre en tilstrækkelig god psykiatri - at vi kommer til at tilføre penge til området. (Vil ikke sætte et fast beløb på).

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Så absolut. Vi ønsker fokus tilbage på fagligheden. Det er psykiaterne, der skal sætte retningen og en bedre retning på den psykiatribehandling, vi har i Danmark. En 10-årig periode – det lyder fornuftigt. Jeg skal ikke kunne sige, om det er fem, otte eller 10 år, men et lægeligt bud på det, lyder som vejen frem.

Radikale Venstre

Lotte Rod er sundhedsordfører for Det Radikale Venstre. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Ja. Vi har ikke endnu sat et bestemt beløb på. Men vi synes, at psykiatrien er vigtig, og at vi har en vigtig opgave i at få sidestillet psykiatrien med det somatiske, fordi der er en stor skævhed i, at vi i dag gør meget mere, hvis man har brækket sit ben, end hvis det er en psyke, man har problemer med.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Det er en god ide at lave en langsigtet plan som også skal have en fast økonomi, fordi psykiatrien har været ramt af, at det har været mange projekter, og det har været satspuljepenge, som har været ment godt, men som jo tit har været projekter, der løber et par år, og så lukker ned igen, og så skal man opfinde tingene forfra.

- Vi skal arbejde langsigtet, og vi skal have fokus på, at vi skal blive endnu bedre til at forebygge, at vi skal have flere alternativer til medicin, og at vi skal gøre mere ud af, at folk skal blive raske igen.

Socialdemokratiet

Astrid Krag er tidligere sundhedsminister og nuværende sundhedsordfører for Socialdemokratiet. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi vil tilføre sundhedsvæsnet to milliarder kroner ekstra om året, og en del skal gå til psykiatrien, men jeg kan ikke sætte præcise kroner og øre på.

(22. maj - efter denne artikel blev publiceret - fremlagde Socialdemokratiet en psykiatriplan. I den forbindelse udtalte Mette Frederiksen, at partiet vil afsætte op mod en halv milliard kroner om året 10 år. red.)

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Det lyder klogt at få et 10 års sigte og snakke om en 10-års-plan for psykiatrien. Ikke forstået sådan at der ikke er behov for løsninger her og nu. Det er der. Men der er også brug for løsninger på den lange bane, og der er i høj grad brug for at kigge på tværs, når vi snakker om psykiatrien.

- Det er vigtigt, at vi får alle på banen i udarbejdelsen af en plan. Både fagpersonerne, men vi skal også have patienterne og deres kæmpe viden på banen.

Socialistisk Folkeparti

Trine Torp er psykiatriordfører for SF. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- 500 millioner kroner om året allerede næste år og tilføre et stigende årligt beløb frem mod 2025.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Meget gerne. Vores forslag går jo på at få en forbedret, forandret psykiatri som helhed. Vi har foreløbig lavet et sundhedsudspil, der varer til 2025, så det er det, vi arbejder for nu, men når det gælder om at lave en udviklingsplan, så ser vi gerne, at man tænker endnu længere frem.

Stram Kurs

Formand for Stram Kurs, Rasmus Paludan, fungerer også som partiets psykiatriordfører. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Nødlidende.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Mindst en milliard om året. Psykiatrien skal helt klart have flere ressourcer, end den har i dag. Og det er ikke nødvendigvis en effektiv udgift, fordi de penge, man udskriver på psykiatrien, kan jo sagtens besvares i afledte udgifter andre steder.

- For eksempel vil en hel masse af politiets arbejde kunne bruges på andet, fordi man ikke skal ud til alle de psykisk syge, der burde være indlagt.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Det kommer an på, hvad planen er, men generelt giver det god mening, at man laver en længerevarende plan, der også har støtte fra fagpersoner. Jeg synes så i øvrigt, at brugere er en meget relevant gruppe, som også skal med i den forhandling. De kan jo bidrage med deres oplevelser af psykiatrien.

- Der er en tendens til, at man har meget magt som overlæge på en psykiatrisk afdeling, derfor er jeg ikke så glad for, at det udelukkende skal være overlæger, der skal bestemme, hvordan psykiatrien i Danmark skal udvikles.

Venstre

Jane Heitmann er sundhedsordfører for Venstre. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Er forholdene i psykiatrien nødlidende, tilfredsstillende eller velfungerende?

- Psykiatrien er udfordret. Jeg synes, at nødlidende er et meget stærkt ord. Der er rigtig meget, der går godt og fungerer i psykiatrien, men der er bestemt også udfordringer, og dem skal vi have løst.

Hvor mange ekstra penge vil I afsætte til psykiatrien efter valget?

- Vi har lagt et forslag frem til en sundhedsreform med 8,5 milliarder ekstra. Vi har lagt en handlingsplan frem i efteråret for psykiatrien. Og de penge, vi har sat af, skal nu ud og virke. Når de er ude og virke, så skal vi vurdere, hvad behovet er. Som statsministeren sagde ved fremlæggelsen af psykiatrihandlingsplanen, så kommer vi til hvert eneste år fremover at skulle løfte psykiatrien, og med handslingsplanen sætter vi mål frem mod 2025.

Vil I efter et valg være med til at indfri Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om en 10-årig psykiatriplan med fast finansiering udarbejdet med fagpersoner fra psykiatrien?

- Der er midler i psykiatrien, der er faste på finansloven – altså permanente. Så det er jo ikke sådan, at psykiatrien er finansieret fra år til år. Sådan er det heldigvis ikke.

- Men jeg er enig i, at psykiatrien i mange år har været i sådan en lillebror-rolle. Den skal vi se at få psykiatrien ud af. Det gør vi blandt andet ved at gøre kloge prioriteringer.

- Men Venstre ser gerne længere frem - også mod et 10-års-perspektiv.