Professor dropper fly og oksekød: 'Turbo på ny teknologi skal redde klimaet'

På Aalborg Universitet har de allerede opfundet CO2-neutralt brændstof fremstillet af gylle.

Professor Jakob Stoustrup har lagt sit liv om, så han sender mindre CO2 ud i atmosfæren. (© Aalborg Universitet)

Når professor Jakob Stoustrup til sommer skal på ferie i Skotland, sker rejsen med tog.

Han kører til sin arbejdsplads på Aalborg Universitet i elbil, og derhjemme spiser han overvejende vegetarisk og sorterer alt sit affald.

Idealist, kalder han sig selv.

- Jeg har et blik for at reducere mit eget CO2-aftryk. Det tror jeg er en vigtig del af klimakampen, siger Jakob Stoustrup og erklærer sig enig med Klimarådet i, at der bør indføres CO2-afgifter på flyrejser.

- Men det er ikke det hele, konstaterer Jakob Stoustrup.

I hans øjne er det slet ikke realistisk, at befolkningerne kan omlægge deres liv og lide de nødvendige afsavn i så højt et tempo, at det kan redde klimaet.

- Mange er villige til at yde noget, men jeg kan også se, at nogen tøver, når de bliver bedt om at lave store forandringer i deres liv, som for eksempel at holde op med at spise oksekød.

- Det er heller ikke alle, der er villige til at holde med at flyve i deres privatliv, og det er også legitimt nok, siger Jakob Stoustrup.

Derfor er vi nødt til at gennemføre en tilpasning, hvor vi kan gøre mange af de samme ting, men i lidt mindre grad og på en anden måde, og samtidig sætte turbo på udviklingen af nye teknologiske løsninger, lyder det.

- Det kan betyde, at vi kan gøre de samme ting, men uden at det ødelægger vores klode, siger Jakob Stoustrup.

Bio-råolie fra gylle

En af løsningerne er at gøre flyrejserne CO2-neutrale. Det er en af Jakob Stoustrups kolleger på Aalborg Universitet tæt på at kunne gøre.

Han har udviklet en såkaldt bio-råolie, der fremstilles af spildevandsslam, gylle og plastaffald, og som kan raffineres og anvendes på samme måde som fossil olie, blandet andet til flybrændstof.

Jakob Stoustrup kører elbil, sparer på kødet og tager toget på ferie. Men det er ny teknologi, der for alvor skal revolutionere vores co2-aftryk, mener han. Privatfoto

Med den forskel at bio-råolien er CO2-neutral.

- Så det vil blive helt CO2-neutralt at flyve. Og det vil vi også kunne gøre for tung transport på landjorden med lastbiler og på vandet med færger, siger professoren.

Men der er brug for yderligere forskning, hvis det skal være muligt at producere den CO2-neutrale bio-råolie i stor skala, lyder det fra Jakob Stoustrup, der har et klart budskab til politikerne:

- De skal trykke speederen i bund. Hvis vi virkelig vil det her, så kan vi bare være få år fra at kunne bruge det. I forhold til bio-råolien kan det faktisk laves, sådan at det bliver økonomisk konkurrencedygtigt, men kun hvis vi i højere grad indfører afgifter, der fremmer den grønne omstilling, ikke bare nationalt, men på europæisk plan.

- Vi står lige nu over for to valg på kort tid, og vi bør kræve af vores politikere, at de er beslutsomme. Jeg kunne godt ønske mig lidt mere vovemod fra politikerne, siger Jakob Stoustrup.

Vindmøller langt ude i havet

I den anden ende af klimasynderregisteret bliver elbiler ofte udpeget som den endegyldige grønne løsning på privatbilismen.

Men ifølge Jakob Stoustrup glemmer vi, at elbilerne kun er miljørigtige, når de kører på strøm fra vedvarende energikilder. Og dem har vi en udfordring med.

- For eksempel er alle egnede kystnære områder i Danmark allerede bebygget med vindmølleparker, men vi har langtfra vindmøllestrøm nok til at forsyne den elbilpark, politikerne ønsker sig. Så hvad gør vi? Bygger vindmøller endnu længere ude på havet? Med den nuværende teknologi er det både dyrt og besværligt og ofte skadeligt for havmiljøet.

Vindmøller langt ude på havet er vejen frem, mener klimaforsker Jakob Stoustrup fra Aalborg Universitet. (Foto: pool © Scanpix)

- Men en anden af mine kolleger på Aalborg Universitet har udviklet et såkaldt sugebøttefundament, der gør det mindre omkostningstungt at bygge og flytte havvindmøller uden store skader på havbund og dyreliv. Med den teknologi kan vi komme rigtig langt med at erstatte vores kul- og gasbaserede elproduktion med vind og sol, siger Jakob Stoustrup.

Ser man på det samlede danske energiforbrug - ikke bare elproduktionen - stod fossil brændsel, altså kul, olie og gas, for hele 62,2 procent af energiforsyningen i 2018.

Det politiske mål er, at Danmark skal være klimaneutralt i 2050.

Professor: Støt forskningen

I den sammenhæng nytter det ikke bare at love flere vindmølleparker, tale om nye afgifter eller skrue op for ambitionerne for antallet af elbiler i Danmark - sådan som flere af landets førende politikekere givetvis vil fortsætte med at gøre under den igangværende valgkamp, påpeger Jakob Stoustrup.

- Hvis vi virkelig vil standse klimaforandringerne, må vi se fremad - omfavne de teknologiske fremskridt ved at udvikle os ud af problemerne - i stedet for at forsøge at skrue verden 50 år tilbage ved at fordømme flyrejser og plastic.

- Det, der virkelig kan gøre en forskel, er, at politikerne forpligter sig til at agere fødselshjælper for nye teknologier. Til at støtte forskningen i stedet for at skære ned på den, siger professoren, der glæder sig over, at den nuværende regering har lovet at afskaffe omprioriteringsbidraget - et årligt sparekrav på to procent.

- Det har været rigtig hårdt for universiteterne. Vi har selv sagt farvel til en række rigtig kompetente kolleger, blandt andet af den grund. Vi skal den modsatte vej og have lavet meget mere forskning, hvis vi skal finde de løsninger, der skal til at for at nå klimamålene, siger Jakob Stoustrup.

Over 100 stillinger er alene i år blevet nedlagt på Aalborg Universitet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter