Røde partier efter 50.000 underskrifter om asylbørn: Pres på Mette Frederiksen stiger

Socialdemokratiet er åbne for at forbedre forholdene for børn på udrejsecentre.

Røde Kors dokumenterede for nylig, at en stor del af børnene på udrejsecenter Sjælsmark mistrives og har symptomer på psykiske lidelser. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter folketingsvalget 5. juni, vil de partier, der formentlig skal holde hånden under hende, forlange, at hun gør noget for at forbedre forholdene for asylbørnene på landets to udrejsecentre.

Presset på statsministerkandidaten er ikke blevet mindre af, at et borgerforslag om netop forbedrede forhold for børnene på hjem- og udrejsecentrene i Avnstrup og Sjælsmark har fået over 51.000 underskrifter og dermed skal behandles i det nye folketing til oktober.

Forslaget går konkret ud på, at alle afviste asylfamilier, som ikke har kunnet udsendes 18 måneder efter endeligt afslag, får tildelt en midlertidig opholdstilladelse for to år ad gangen.

- Selv om vi måske ikke hundrede procent kan støtte borgerforslaget, sådan som det lyder, så lægger det et massivt pres på at få ændret forholdene. Og det pres skal også lægges på Mette Frederiksen, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark:

- Det er klart for enhver, at når 50.000 danskere skriver under med NemID, så sender det et klokkeklart signal. Det er fornuftigt, synes vi. For vi kan jo se, at mange af børnene på centrene mistrives, siger Jacob Mark.

Udbredt mistrivsel

For nylig viste en rapport fra Røde Kors, at seks ud af ti børn på Udrejsecenter Sjælsmark har alvorlige symptomer på psykiske lidelser.

Står det til De Radikale, skal asylfamilierne flyttes helt ud af centrene.

- De 50.000 underskrifter er et udtryk for, at rigtig mange mennesker synes, at det er urimeligt, at vi nedbryder børn på den måde. Det skal enhver fremtidig statsminister forholde sig til. Det skal Mette Frederiksen også. Forholdene for de børn skal forbedres, siger udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

Udrejsecenter Sjælsmark er der både vuggestuetilbud for børn med særlige behov, børnehave og fritidsklub for børn i skolealderen.

Derudover er der to legepladser, fodboldbane, basketballbane og gymnastiksal opført eller på vej til at blive det. Børn i skolealderen bliver undervist på en særlig asylskole.

I Enhedslisten vil udlændingeordfører Søren Søndergaard også kræve af Mette Frederiksen, at familierne skal bo uden for udrejsecentrene.

- Vi kan bruge de her underskrifter som opbakning til den kamp, vi længe har ført, for at asylbørn ikke skal leve i de her centre. De skal leve udenfor og have en så normal hverdag som muligt, siger han.

S åbne for forbedringer

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, er ikke umiddelbart med på at lade familierne bo uden for centrene, men han vil gerne være med til at forbedre forholdene.

- Vi kunne godt tænke os, at der var bedre normeringer i daginstitutionerne, og at fritidstilbuddene efter skole fungerede bedre. Der er plads til forbedringer, og det er politikernes ansvar, at børnene skærmes bedre mod den situation, de er endt i, siger Mattias Tesfaye.

Cirka 130 afviste asylbørn opholder sig på ubestemt tid alene på Udrejsecenter Sjælsmark. Årsagen til at børnene bor på udrejsecenteret er, at de danske myndigheder har afgjort, at forældrene ikke har et beskyttelsesbehov og dermed skal rejse tilbage til deres hjemland.

Hverken Venstre eller Dansk Folkeparti ønsker at ændre på forholdene på udrejsecentrene.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) har udtalt, at hun står fuldt inde for forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark, som ifølge Folketingets Ombudsmand ikke er i strid med internationale konventioner.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter