S vil have bindende klimamål: Vi kan ikke være bekendt ikke at løse klimakrisen

Regeringen hænger i klimabremsen, mener Mette Frederiksen (S).

Danmark skal være foregangsland på klimafronten igen, mener S. Her er partiformand Mette Frederiksen på gåtur ved Nørrestrand, hvor hun mødte tyren Leopard. (Foto: © Anita Graversen, 2019 Anita Graversen)

Klimaet er et af de helt store temaer i den valgkamp, der netop nu drøner derudad - især for landets røde partier.

Nu melder Danmarks måske kommende statsminister, Mette Frederiksen (S), sig ind i klimakampen med et konkret udspil, fortæller hun i dag i Politiken.

Her ønsker Socialdemokratiet at lave en klimalov med bindende delmål frem mod 2050. Centralt står et forslag om at reducere udledningen af drivhusgasser med 60 procent inden 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Sådan et delmål skal hjælpe Danmark med både at nå vores internationale forpligtelser og med at sikre, at vi i 2050 kan være fri af fossile brændstoffer.

Men der er ikke brug for nye initiativer. Vi når målene helt automatisk, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Op med ambitionerne

Den danske regering har allerede som mål at reducere udslippet af drivhusgasser med 100 procent i 2050 i forhold til i 1990.

Derudover er Danmark med i Paris-aftalen fra 2015, som forpligter 196 FN-lande til at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Men Mette Frederiksen frygter, at så langsigtede mål er svære at nå.

- Vi har behov for at sætte ambitionsniveauet op, hvad angår klimaindsatsen i Danmark. Det at have mål, for hvad der skal ske i 2045 eller 2050, er for sent. Derfor foreslår vi nu et bindende mål for en meget kraftigere reduktion af CO2-udledningen allerede i 2030.

Udover forslaget om at reducere udledningen af drivhusgasser med 60 procent i 2030, består Socialdemokratiets udspil af fem forslag. Alle har de været præsenteret før, men Mette Frederiksen mener ikke, at der er tale om gammel vin på nye flasker i anledning af den igangværende valgkamp.

- Det er rigtigt, at vi har lagt nogle af de her forslag frem før, men de er jo ikke blevet realiseret, fordi der under Løkkes regering ikke har været viljen.

Minister: Vi når målet

Det er som bekendt uvist, hvem der indtager klimaministeriet efter valget.

Lige nu er det Lars Christian Lilleholt (V), der sidder på ministerstolen, og han mener ikke, der har manglet vilje i VLAK-regeringen. Men hvis han fortsætter på posten efter den 5. juni, er han klar til at kigge på at indføre klimadelmål.

- For os er det helt afgørende, at vi når målet om at være helt CO2-neutrale senest i 2050, og vi er også parate til at diskutere, om der skal være delmål frem til 2050, så vi er sikre på at nå målet.

Men samtidig mener han ikke, at der er grund til at gøre mere, end vi allerede gør nu.

- Med den politik, som regeringen har ført de sidste fire år, så når vi mere end 60 procent CO2-reduktion i 2030, siger han.

Der er en god grund til, at den grønne omstilling fylder meget på politikernes talepapir under denne valgkamp. Det betyder nemlig også meget for danskerne.

I januar underskrev 65.000 i hvert fald et borgerforslag om en ny, ambitiøs klimalov.