Se kort: Flest børn ramt af relativ fattigdom på Langeland

Tjek kortet og se, hvor stor en andel af børnene i din kommune der kan betegnes som 'relativt fattige'.

På to år er antallet af relativt fattige børn steget med knap 50 procent.

Fra 43.400 i 2015 til 64.500 i 2017.

Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over 'relativ fattigdom'.

- Tallet viser, at at børnefattigdom er stigende, der er altså stadig flere danske børn, som vokser op i en familie, som har begrænsede økonomiske ressourcer, siger Niels Ploug, der er direktør for personstatistik hos Danmarks Statistik.

- Omfanget er ikke kæmpe stort, men udviklingen er stigende.

Tallet for relativ fattigdom bruges til at måle, om Danmark lever op til FN's verdensmål, som blandt andet skal få bugt på med fattigdom 'i alle former'.

Langeland og Dragør

Den relative fattigdom i Danmark måles ud fra medianindkomsten, som er den midterste indkomst i den generelle fordeling af indkomster.

Har en person et årligt rådighedsbeløb, som er under 50 procent af medianindkomsten efter skat, karakteriseres vedkommende som relativt fattig i forhold til den generelle levestandard i samfundet.

- Når vi taler om familier, som er fattige eller har begrænsede økonomiske ressourcer, så afhænger rigtigt meget af overførselsindkomstsystemet og de ændringer, man foretager politisk, som har en pæn betydning for antallet af børn, som oplever det her i deres opvækst, siger Niels Ploug.

Den nuværende regering har blandt andet introduceret kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen, som skal motivere folk til at komme i arbejde, men som omvendt efterlader færre penge på kistebunden hos personer på offentlig forsørgelse.

- Det er jo en situation, som regeringen har bragt de her børn i, fordi man simpelthen har vedtaget nogle love; at man vil fattiggøre de her familier ved at sætte dem ned på nogle lavere ydelser, siger Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF).

På kortet ovenfor kan du se, hvordan din kommune falder ud i opgørelsen over relativt fattige børn i 2017.

Færrest relativt fattige børn var der i kommunerne Dragør, Allerød og Gentofte, mens Lolland, Brøndby og Langeland Kommuner topper listen med en andel af relativt fattige børn på over 10 procent af alle børn i kommunen.

På landsplan defineres 5,6 procent af alle børn i Danmark som relativt fattige i 2017.

Cepos: Opgørelsen giver ikke mening

Men at putte mærkatet 'relativt fattig' på 64.500 børn er meningsløst. Det mener den borgerlige tænketank, Cepos.

- Det her tal er beregnet ud fra en præmis, at hvis bare du har lav indkomst et enkelt år, så udgør det et problem. Men den præmis, mener jeg, er forkert.

- Over halvdelen er heldigvis ude af lavindkomstgruppen efter et et år. Og et enkelt år med er indkomst på for eksempel 115.000 kr. er ingen katastrofe, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom hos Cepos.

Han henviser til, at en enlig mor med tre børn ifølge Danmarks Statistik falder under grænsen for relativ fattigdom, hvis hun hver måned har 19.025 kroner efter skat til sig selv og sin familie.

Ifølge opgørelsen skal en voksen uden børn have et månedligt rådighedsbeløb på under 10.013 kroner for at falde under fattigdomsgrænsen.

- Jeg har en skepsis over for at bruge et ord som fattigdom over for personer, der måske har 115.000 kroner efter skat i disponibel indkomst. Sådan en person vil jeg ikke betegne som relativt fattig, men som en person med en relativt lav indkomst. Jeg synes, der er behov for at nuancere det her, siger Mads Lundby Hansen.

Fattigdomsdefinition som Thorning

Men Niels Ploug, direktør for personstatistik hos Danmarks Statistik, henviser til forskning, der viser, at blot et enkelt år i relativ fattigdom kan have stor indflydelse for et barns fremtid.

- Det er jo et liv - og det ved man også fra undersøgelser - som er præget af forældre, der gør alt, hvad de kan for at kompensere for de her begrænsede ressourcer, men som ikke i samme grad kan leve op til børnenes behov.

- Nyere forskningsresultater tyder på, at bare ét år med begrænsede ressourcer faktisk har betydning for børnenes muligheder, siger han.

Mads Lundby Hansen opfordrer til, at man i stedet kigger på relativ fattigdom over en treårig periode, som var den fattigdomsdefinition, som den tidligere Thorning-regering indførte.

Socialdemokratiet har tidligere varslet, at partiet planlægger at genindføre Thorning-regeringens definition af relativt fattige. Det ville nedbringe antallet af relativt fattige børn kraftigt.

Relativ fattigdom

  • Danmarks Statistik har til opfølgningen på FN's verdensmål om national fattigdom valgt at måle fattigdom relativt.

  • Det betyder, at man bliver betragtet som fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår, som de fleste andre i befolkningen.

  • Medianindkomsten er det beløb, hvor halvdelen af befolkningen har en lavere indkomst og halvdelen en højere indkomst. Medianen er altså udtryk for indkomsten i en familie, der ligger lige midt i indkomstspektret, og den er derfor god at anvende i mål for relativ fattigdom.

  • Fattigdomsindikatoren skal ikke tolkes som et egentligt fattigdomsmål, der objektivt viser antallet af fattige personer i Danmark, men som en indikator på udviklingen i relativ fattigdom. En relativ fattigdomsgrænse vil altid hvile på antagelser, idet mange valg, skal træffes, når man skal måle fattigdom. Antallet af fattige afhænger således af disse valg. Det er derfor vigtigt ikke at tolke for hårdt på selve antallet af fattige, som fattigdomsindikatoren viser.

  • Kilde: Danmarks Statistik.