Søren Pape om manglende opklaring af indbrud: 'Jeg har ikke leveret'

Indbrudstyve slipper godt fra 95 ud af 100 indbrud i Danmark.

- Ja, hvis man vil have en højere opklaringsprocent – og det vil jeg jo også gerne selv - så har jeg ikke leveret. Men så er det godt, at jeg har leveret på så meget andet, siger Søren Pape Poulsen. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bliver nu mødt af kritik fra både Dansk Folkeparti og fra egne konservative rækker. Det sker, efter en ny opgørelse viser, at politiet kun opklarer et fåtal af indbrud.

- En konservativ justitsminister skal jo stå for lov og orden, og der må man bare sige, at det ikke godt nok, det der er sket. Der er svigtet her, og det er blandt andet justitsministerens skyld, siger Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

- Uholdbart

95 ud af 100 indbrud bliver aldrig opklaret. Det viser en omfattende aktindsigt hos Rigspolitiet over samtlige indbrud i Danmark begået i perioden fra 2011-2018, som DR Nyheder har gennemgået.

I den årrække har der været cirka 555.000 indbrud, men kun de 29.000 af dem fører til at indbrudstyvene får en dom. Det giver en gennemsnitlig opklaringsprocent på 5,2 og dækker både indbrud i private hjem, ubeboede bebyggelser og virksomheder.

- Det er uholdbart, at indbrudstyvene nærmest kan regne med, at der er meget lille risiko for, at de bliver taget, siger Peter Skaarup.

Er Dansk Folkeparti ikke også medskyldige i det?

- Alle i Folketinget er medskyldige i det. Vi må også gribe i egen barm, og vi tager også vores del af ansvaret. Men det er jo justitsministeren som sidder med mulighederne, og som har med de her myndigheder at gøre. Og der har det ikke været godt. De tørre tal viser, at den er gal. Opklaringsprocenten skal væsentlig højere op, siger Peter Skaarup.

Kritik fra egne rækker

Også i de Konservatives egne rækker er der skuffelse at spore.

- Søren Pape er den øverst ansvarlige. Uanset om han er konservativ eller ej, så er det ham, der er ansvarlig for, at vi kun opklarer en ud af 20 indbrud. Det er jeg ikke glad for, for det skaber utryghed. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde bedre,” siger Jørgen Johansen, der er byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Allerød byråd.

Han mener ikke, at Søren Pape Poulsen har gjort det han skulle som justitsminister i forhold til indsatsen mod indbrud.

- Han har ikke leveret varen. Når jeg mener, at man ikke har leveret varen, så er det i forhold til, at man kun opklarer en ud af 20 indbrud. Det giver utryghed, og det kan vi ikke leve med som borgere, sige Jørgen Johansen, der dog har generelle roser til sin partiformand.

- Det handler også om, hvad man har af midler at gøre med. Og jeg synes rent faktisk, at han har gjort mange gode ting for os alle sammen, men han har altså ikke leveret på indbrud, og det er en bekymring, og det er det også for mig. Jeg er selvfølgelig lidt skuffet. Det er ikke godt nok, fastslår Jørgen Johansen.

Og her løber han en åben dør ind.

Søren Pape din partifælle i Allerød byråd siger direkte, at du ikke har leveret varen i forhold til opklaring af indbrud. Har han en pointe?

- Ja, hvis man vil have en højere opklaringsprocent – og det vil jeg jo også gerne selv - så har jeg ikke leveret. Men så er det godt, at jeg har leveret på så meget andet, siger Søren Pape Poulsen og fastslår, at politiet de seneste år har haft travlt med blandt andet bandekonflikt.

Den konservative justitsminister understreger dog, at den lave opklaringsandel også skyldes, at indbrudsager ofte er svære sager at opklare.

- Men det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Og det er især sørgeligt for de mennesker, der har haft indbrud, for det er jo meget indgribende. Jeg synes jo, at man skal stilles til ansvar for sine handlinger, så jeg er enig i, at der skal gøres noget mere, siger Søren Pape Poulsen.

I 50 danske byer er det endda ved 98 ud af 100 indbrud, at indbrudstyven slipper afsted med sin forbrydelse.

Kampen mod indbrudstyve var ellers en stor mærkesag i valgkampen i 2015 for den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen. Det handler om danskernes tryghed, ikke mindst for de mange tusind danskere, der oplever at komme hjem efter et indbrud, understregede Søren Pape Poulsen blandt andet i valgprogrammet Mød Partierne på DR i juni 2015.

- Det de oplever er at deres børn er utrygge. De kommer hjem til et hus, der er gennemrodet. Og prøv at forestil dig det: Andre mennesker har været rundt i dit hjem og pillet i dine ting. Det synes jeg giver en voldsom utryghed. Og danskerne skal være trygge. Og derfor skal vi have gjort noget ved det, sagde Søren Pape Poulsen. Og lige efter valget kritiserede han på Facebook, at der ikke bliver opklaret flere indbrud.

- Det her er jo helt, helt galt. Danmark har rekord i antal indbrud og den laveste opklaringsprocent”

I dag er Socialdemokratiet heller ikke imponerede over Søren Papes indsats over for indbrudstyve.

- Det er til dumpekarakter, at en partileder, der sågar gik til valg ved sidste valg på at ville sætte hårdt ind over for indbrudskriminalitet ikke kan levere bedre resultater, siger retsordfører Trine Bramsen.

Men det var da heller ikke meget bedre, da I havde regeringsmagten fra 2011-2015?

- Vi har aldrig slået os op på, at det her vil være nemt. Det har Søren Pape til gengæld, siger Trine Bramsen.

Strengere straffe

Før Søren Pape Poulsen blev justitsminister krævede han markant højere straffe for indbrud. Særligt to konkrete krav blev gentaget igen og igen i valgkampen i 2015: Strafferammen for indbrud skulle hæves og give helt op til 12 års fængsel. Samtidig krævede den konservative partileder, at straffen for indbrud altid skulle være ubetinget fængsel – ingen dømte indbrudstyve skulle altså slippe med bøde eller en betinget dom. Ingen af dele har han dog gennemført – selv om Dansk Folkeparti var

Den konservative gruppeformand fra Allerød, Jørgen Johansen ser gerne, at Søren Pape Poulsen nu får gennemført de to forslag.

- Jeg tror at nogle stramninger, som dem Søren Pape skitserede dengang, sagtens kunne have været med til at gøre en forskel, sådan så at vi fik en højere opklaringsprocent. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Jørgen Johansen.

Søren Pape siger i dag, at han ”burde” have fremsat de to forslag i Folketinget i den tid han har været justitsminister siden 2016.

- Ja, det burde jeg selvfølgelig. Men udfordringen var bare en anden, fordi vi stod med bandekonflikten. Og der måtte vi simpelthen prioritere, hvordan vi skulle bruge ressourcerne med strammere straffe i forhold til det, siger Søren Pape Poulsen.

Alligevel han vil dog ikke holde fast i sine egne løfter fra 2015- valgkampen - heller ikke hvis han ender med at blive siddende som justitsminister efter kommende folketingsvalg.

- Jeg tror ikke længere, at jeg mener at strammerammerne skal sættes så meget op, men vi skal have gjort noget ved strafniveauerne, siger justitsministeren med henvisning til, at domstolene kan idømme mildere straffe end de politiske intentioner.

- Hvis straframmerne alligevel ikke bruges, så skal vi have gjort noget ved strafniveauerne. Så jeg er helt enig i, at vi skal straffe indbrudskriminalitet hårdere, siger Søren Pape Poulsen.

Helt uden initiativer i forhold til strengere straffe for indbrud har Søren Pape Poulsen dog ikke været som justitsminister. I foråret 2017 spillede han ud med mindre omfangsrige forslag. Ved at indføje indbrud i en selvstændig paragraf i straffeloven ville han 'markere', at indbrudstyveri er mere alvorligt end for eksempel cykeltyveri.

Og samtidig stillede han forslag om at forhøje straffen for indbrud begået, mens der er nogen hjemme i det pågældende hjem. Dermed ville en tyv, der bryder ind i et hus, hvor der er nogen hjemme, få hævet sin straf fra eksempelvis 60 dages til 80 dages fængsel, lød det fra Søren Pape Poulsen.

Både den selvstændige indbrudsparagraf og forslaget om forhøjet straf for indbrud begået i eget hjem blev vedtaget af et flertal i Folketinget.

Men altså ikke nogen generel forhøjelse af straffen for indbrud.

Opklaringsprocent

  • Ved at beregne, hvor mange indbrud der fører til en dom eller bøde til indbrudstyven, er DR Nyheder i stand til at påvise opklaringsprocenten, altså hvor mange indbrud der bliver opklaret.

  • Rigspolitiet fremhæver, at deres tal for ”sigtelsesprocenten” sidste år var 13,8 procent. når de skulle måle opklaringen af indbrud. Men ”sigtelsesprocent” viser ikke, hvor mange indbrud, der bliver opklaret, men tæller alene personer som bliver sigtet. I Rigspolitiets tal er medregnet personer, som hverken får en dom eller en bøde, fordi politiet frafalder sigtelsen.

  • Derudover er forskellen, at Rigspolitiets tal ikke dækker antallet af indbrud, men antallet af personer. Så hvis to personer bliver sigtet for ét indbrud, vil Rigspolitiets tal vise det som om, at to indbrud er opklaret.

  • DR Nyheders beregninger viser i stedet, hvor mange indbrud politiet formår at finde gerningsmanden i, altså hvor mange indbrud, der bliver opklaret.

  • Opklaringsprocenten har ligget stabilt på omkring fem procent fra 2011 til 2018.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk