Tesfaye efter hårde beskyldninger om løftebrud fra Støjberg og Kjærsgaard: 'Tag lige en dyb indånding'

De bærende søjler i dansk udlændingepolitik står fuldstændig fast, siger S-ordføreren.

Pia Kjærsgaard (DF) og Mattias Tesfaye (S) debatterer udlændingepolitik på McDonald's i Brøndby under valgkampen. Nu beskylder hun S for at begå løftebrud. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Socialdemokratiet afviser fuldstændig de hårde beskyldninger om, at partiet med den nye regeringsaftale i hånden kommer til at føre en slappere udlændingepolitik og dermed begå løftebrud.

Det mener ellers afgående udlændingeminister Inger Støjberg (V) og Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, der blandt andet kritiserer de forbedrede forhold for børn på Sjælsmark og styrkelsen af integrationen.

Det vil føre til, at Danmark bliver mere attraktivt for flygtninge, lyder det.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) opfordrer begge politikere til "tage en dyb indånding".

- De bør glæde sig over, at alle de bærende søjler i dansk udlændingepolitik står fuldstændig uantastet. Det gælder reglerne for familiesammenføring, permanent ophold, statsborgerskab og alt det, der definerer den brede udlændingepolitik, siger han.

- Det er historisk, at Danmark får en ny regering, uden at der sker en kovending på udlændingeområdet. Det er der grund til at glæde sig over hos os, der støtter en kontrolleret indvandring, siger Mattias Tesfaye.

Han mener, at der på vejen hen mod den nuværende udlændingelovgivning er truffet nogle "lidt skøre beslutninger", og at det er på plads at fjerne "et lag af symbolpolitik".

- Noget har været garneret med symbolpolitiske markeringer, og det har ikke været til gavn for hverken integrationen eller den politiske debat. Derfor vil vi skrælle laget af skøre beslutninger væk, men står fast på de brede aftaler, vi har indgået, siger Mattias Tesfaye.

Løfter ydelser til børnefamilier

Men kan du afvise, at for eksempel forbedrede forhold for børn på Sjælsmark ikke kommer til at betyde, at Danmark bliver mere attraktivt for flygtninge?

- Vi fastholder, at dem, der har fået afslagasyl, skal rejse ud. De skal ikke have en opholdstilladelse i Danmark. Det fremgår tydeligt af dokumentet. Vi ønsker at etablere et nyt udrejsecenter til de her børnefamilier. Det er ikke et spørgsmål om, at de får en almen bolig og en arbejdstilladelse nu, siger Mattis Tesfaye.

Tilskynder I ikke folk til at blive her, når I gør forholdene på et udrejsecenter bedre?

- Jeg tror hverken, at flere eller færre kommer til at rejse hjem ved, at de får mulighed for for eksempel at få en vuggestueplads til børnene eller et klubtilbud. Det er et spørgsmål om at skærme børnene, indtil deres forældre får truffet den rigtige beslutning, nemlig om at rejse hjem, siger S-ordføreren.

Den borgerlige kritik går også på, at flygtninge vil opleve Danmark som et mere attraktivt land at flygte hen, når der nu indføres et kontant børnetilskud målrettet familier på integrationsydelse. Men det afviser Mattias Tesfaye.

- Vi har hele tiden sagt om økonomien i nogle af de børnefamilier, der har for lidt, at vi er nået ned på et niveau, hvor børn lider for store afsavn i forhold til at kunne deltage i fritidstilbud. Dem ønsker vi at kompensere, indtil en ydelseskommissionen finder frem til et forslag til et bedre bud på at indrette det her komplekse område, siger han.

Tvivler på paradigmeskiftet

Den kommmende statsminister, Mette Frederiksen (S), sagde sent tirsdag aften, at partierne bag aftalen holder fast i det såkaldte paradigmeskift, der fokuserer på hjemsendelse frem for integration.

Men samtidig står der i den politiske aftale, at der skal føres en udlændingepolitik, der fremmer integrationen. Det hænger fint sammen, understreger Mattias Tesfaye.

- Der er ikke nogen modsætning mellem, at man får en midlertidig opholdstilladelse, når man er flygtning, og så på den anden side at man bidrager til det danske samfund, mens man er her.

- Når man kommer til Danmark, skal vi fortsætte med det, der står i lovgivningen i dag. Man får anvist en bolig i en kommune, hvor der ikke er så mange udlændinge i forvejen. Det er så kommunens opgave at hjælpe dem i beskæftigelse, og børnene skal i skole, siger Mattias Tesfaye.

Bliver det ikke sværere at sende folk hjem, hvis de opnår en stærkere tilknytning til Danmark igennem beskæftigelse blandt andet?

- Jo, og det fremgår jo også af konventionen, og det gælder også med den gældende lovgivning, som er vedtaget af Inger Støjberg. Flygtninge, der kommer til Danmark og har været her i en længere årrække og har opnået tilknytning til det danske samfund for eksempel gennem beskæftigelse, er i mindre risiko for at miste deres opholdstilladelse end folk, der har været her i få år og ikke har været i beskæftigelse.

"Retfærdig retning for Danmark"

- Sådan har det været i årtier, og det gælder også i den nuværende lovgivning. Det bliver ikke ændret. Hvis der kommer ro på i en flygtnings hjemland, og de ikke længere risikerer forfølgelse, så har det været grundlaget for dansk flygtningepolitik i mange år, at man skulle have inddraget sin opholdstilladelse. Det er så ikke sket så ofte i praksis. 90 procent af dem, der har fået asyl i Danmark, er her fortsat, siger Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiet stemte for paradigmeskiftet, men Mattias Tesfaye lægger ikke skjul på, at han er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet har en effekt.

- Jeg er i tvivl om, hvor stor betydning paradigmeskifte får i praksis. Det kunne vi ikke få regeringen til at svare på, siger han og gør opmærksom på, at nye afgørelser fra Flygtningenævnet annullerer hjemsendelser.

Senest i går blev det afgjort i to prøvesager, at to kvindelige syriske flygtninge og den enes to børn får lov til at blive i Danmark, på trods af at Udlændingestyrelsen gik efter at sende dem hjem.