V vil give skatterabat til udenlandske ansatte i nystartede virksomheder: Unfair, mener fagforening

Ordningen vil hjælpe danske virksomheder med at vokse, mener iværksætterforening.

"Vi skal have de store ambitioner med. Vi skal turde have virksomheder i Danmark, der kan sælge til hele verdenen," lød det igår fra finansminister Kristian Jensen (V), da Venstre præsenterede sine 17 initiativer for et stærkere erhvervsliv. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Urimelig konkurrence.

Sådan beskriver fagforbundet Prosa - der organiserer it-professionelle - Venstres forslag om en såkaldt talentordning.

Ordningen skal gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, fordi de kan tilbyde dem at slippe med at betale 20 procent i skat.

- Det vil sige, at virksomhederne så kan slippe med at betale en mindre løn til en udenlandsk ansat, fordi der ikke skal betales så meget i skat, forklarer Hanne Lykke Jespersen.

- Og så er det klart, at hvis der sidder en dansker, der kan det samme, så er vedkommende knap så interessant, fordi vedkommende skal have mere i løn, for at få det samme ud af det.

Ifølge Venstres forslag skal udenlandske ansatte kunne nøjes med at betale 20 procent i skat i op til tre år. Dog skal månedslønnen ligge på mindst 40.000 kroner, og ordningen vil kun gælde for ansatte i virksomheder, der er under fem år gamle og som har under 50 ansatte.

Brancheforening: Vil ikke give lønpres

Hos IT-Branchen - der er en brancheforening for danske IT-virksomheder - er der dog ingen frygt for, at en talentordning vil være med til at presse lønnen for danske medarbejdere.

- Lige den trussel ser jeg ikke reelt i øjeblikket, for der er så kæmpestor efterspørgsel. Det er næsten utænkeligt i den nuværende situation, at sådan en ordning kan føre til lønpres, siger direktør Birgitte Hass.

I IT-branchen glæder man sig over, at Venstre vil gøre det lettere at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Og faktisk så brancheforeningen gerne, at ordningen kunne udbredes til at dække hele den digitale branche.

- Halvdelen af mine medlemmer oplever at måtte droppe opgaver på grund af mangel på kompetencer. Og der skal man altså tænke over, at det ikke bare er en branche, som kunne have haft mere vækst, det er hele Danmarks digitalisering, der er på spil her, siger Birgitte Hass.

Brug for talent for at vækste

Også i Dansk Iværksætterforening er der opbakning til Venstres udspil.

- For de af vores medlemmer, som skal skalere deres forretning – altså udvikle og udbrede den ud over landets grænser – så rammer vi hovedet på sømmet her, siger formand Peter Kofler.

Han peger på, at iværksættervirksomhederne har brug for en lang række kompetencer for at kunne nå ud over landets grænser og vokse sig store. Ikke kun i form af it-udviklere, men også med andre professioner, der har erfaring med at vækste hurtigt.

Hvis ikke iværksættervirksomhederne kan lokke den ekspertise til Danmark, så risikerer vi at gå glip af fremtidigt store bidragsydere til samfundskagen.

- Konsekvensen er, og det kan vi jo se på de virksomheder, som har vokset sig store, at de kommer til at flytte til andre lande for blandt andet at få adgang til det talent, der skal til, siger han.

V: Vi skal have de store ambitioner med

Samme pointe havde finansminister Kristian Jensen (V) på Venstres pressemøde i går.

Han så derfor hellere, at virksomhederne fik mulighed for at trække talentet til Danmark.

- Der er rigtig mange danske virksomheder, som er nødt til at kigge ud over Europas grænser for at finde den arbejdskraft, de virkelig har brug for at kunne løse et problem, som til gengæld giver mulighed for, at de kan sælge til hele verden. Og det er jo det, der skal til – vi skal have de store ambitioner med. Vi skal turde have virksomheder i Danmark, der kan sælge til hele verdenen, lød det.

Den salgstale bider dog ikke på fungerende politisk ordfører i Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, der også frygter, at det kan presse danske ansattes løn ned.

- Vi er ret skeptiske overfor, at udlændinge, der kommer til Danmark, skal betale mindre end det halve i skat, end deres kolleger. Det kan vi ikke rigtig se nogen årsag til at indføre.

Venstres 17 initiativer for et stærkere erhvervsliv

 • 1. Skattestop: Der kommer ingen skatte- og afgiftsstigninger.

 • 2. Byrdestop: Virksomheder vil ikke blive pålagt nye byrder. Byrderne skal lettes med 8 milliarder kroner frem mod 2025.

 • 3. Stop for overimplementering: EU-regler skal ikke overimplementeres i Danmark.

 • 4. Styrket konkurrenceevne: En pulje på 300 millioner kroner årligt til at sænke eller fjerne skatter og afgifter.

 • 5. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft: Beløbsgrænsen sænkes fra de nuværende ca. 427.000 kroner om året til 350.000 kroner for arbejdstagere fra top-30 lande med det største investeringsflow til og fra Danmark.

 • 6. Gode uddannelser: Omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning afskaffes fra næste år.

 • 7. Efteruddannelse: Venstre vil invitere til trepartsforhandlinger for at sikre et løft i danske medarbejderes viden og kvalifikationer.

 • 8. Medejerskab: Ordningen for medarbejderaktier skal styrkes, så grænsen for andelen af medarbejderens løn, der kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning, hæves fra 20 til 25 procent af årslønnen.

 • 9. Investeringer i iværksættere: Investorfradraget forhøjes fra 400.000 til 800.000 kroner for direkte investeringer og 250.000 kr. for indirekte investeringer.

 • 10. Flere børsnoteringer: Aktiesparekontoen skal forhøjes gradvist fra 50.000 til 200.000 kroner.

 • 11. Familievirksomheder skal blive på danske hænder: Bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder holdes på 5 pct. fra næste år.

 • 12. Iværksætteri på skoleskemaet: Entreprenørskabsundervisning skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser.

 • 13. Iværksætterorlov: Studerende skal have mulighed for at tage iværksætterorlov i en periode på op til et år i løbet af en videregående uddannelse. Betingelsen for orloven er, at man hverken modtager SU eller dagpenge i perioden.

 • 14. Førende på deleøkonomi: Venstre vil arbejde for, at Danmark indgår aftaler med deleøkonomiske tjenester og give dem bedre vilkår i Danmark.

 • 15. Forskning i grøn teknologi: 2/3 af væksten i forskningsreserven øremærkes til grøn forskning.

 • 16. Danmark som testland: Test-mulighederne for grøn teknologi udbygges, og det skal undersøges, hvordan Danmark kan lave mere fleksible udbud, som kan rumme de nyeste teknologiske løsninger.

 • 17. Verdensmål som konkurrencefordel: Danske virksomheder skal hjælpes med at arbejde strategisk med FN's 17 verdensmål, så det også kan blive et konkurrenceparameter.

FacebookTwitter