Forhandlinger fortsætter: Her er aftaler på plads - og her mangler søm at blive slået i

Flere elementer er på plads, men regeringen mangler stadig at forhandle store dele af sin skattereform på plads.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal enes om meget, før julefreden kan sænke sig. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Regeringen har travlt.

Senest torsdag 21. december skal partierne i blå blok enes om en skattereform med skattelettelser for milliarder samt en udlændingeaftale, der skal sikre, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus sendes hurtigere tilbage til deres hjemland, og at familiesammenføring ikke sker i Danmark.

Sent fredag aften løste regeringen den første forhindring og landede en finanslovsaftale efter et særdeles dramatisk forløb. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fik i sidste ende sin vilje og lykkedes med at få splittet forhandlingerne op, så det fra nu handler om skattereform og udlændingestramninger.

Regeringen havde ellers stået fast på, at en finanslovsaftale skulle lande samtidig med aftaler om skat og udlændinge.

Hvorvidt skatteforhandlingerne ender med en aftale inden jul, som LA-leder Anders Samuelsen har lovet, vil Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, dog ikke garantere.

På partiets hjemmeside skriver han, at "Dansk Folkeparti har således ikke garanteret regeringen flertal for ”historisk store skattelettelser”. Heller ikke givet garanti for, at forhandlingerne er færdige før jul."

Forskellig forståelse

Endnu før der var underskrift på finanslovsaftalen fredag aften, skrev Anders Samuelsen ellers ud på Facebook, at "inden 3. behandlingen af finansloven lander vi de største skattelettelser i historien".

Finansordfører Joachim B. Olsen skrev ligeledes på Twitter, at "den (finanslovsaftalen, red.) bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen."

Fristen for en aftale om skattereform og udlændinge er 21. december, fordi her skal en finanslovsaftale allersenest til afstemning i folketingssalen. Og vedtages den ikke som følge af et eventuelt grundstød i forhandlingerne, så må regeringen med al sandsynlighed gå af.

Ikke desto mindre er det allerede lykkedes regeringen at lave aftaler med Dansk Folkeparti om en række skattelettelser, der har sit udgangspunkt i regeringens skatteudspil fra august "Sådan forlænger vi opsvinget - Jobreformens fase 2".

Udspillet indeholder skatte- og afgiftslettelser for sammenlagt 25,75 milliarder kroner - af dem er 23,25 milliarder kroner lettelser i indkomstskatten og 2,5 milliarder kroner er til erhvervspakken.

Når tallet er korrigeret for ting, der ellers sker i samfundet, er prisen for indkomstskattelettelserne 15 milliarder kroner, og prisen for erhvervspakken er to milliarder kroner. Erhvervspakken er faldet på plads.

 • Disse elementer er allerede på plads i indgåede aftaler:

 • Lavere registreringsafgift på biler

 • Aftalt i særlig aftale 21.9.17

 • Prisen er 300 mio. kr. og finansiering er aftalt.

 • Erhvervspakke

 • Aftalt i særlig aftale 12.12.2017.

 • Prisen er 2,2 mia. kr.

 • Socialt frikort

 • Aftalt i satspuljen.

 • Der er afsat 45 mio. kr. i 2018-2020

 • Skat af fri telefon fjernes

 • Er med i finanslovsaftalen.

 • Prisen er 700 mio.kr.

 • Udligningsskat på pensionsudbetaling fjernes

 • Er med i finanslovsaftalen

 • Prisen er 100 mio. kr. i 2018 – ellers ingen udgift, da skatten allerede var udfaset fra 2020.

 • Disse elementer udestår:

 • Jobfradrag til de lavestlønnede

 • Regeringen vil indføre et nyt jobfradrag, der kan give en skattelettelse på op til 4.500.

 • Prisen er 4,8 mia. kr.

 • Loft over beskæftigelsesfradrag fjernes

 • I dag er der loft over beskæftigelsesfradraget for indkomster over 351.200 kr. Hvis loftet fjernes, vil det være en skattelettelse til alle med indkomst over den grænse – altså også til de højestlønnede.

 • Prisen er 6,3 mia. kr.

 • Topskattegrænsen

 • Den allerede vedtagne forhøjelse af topskattegrænsen til 510.900 kr. i 2022 fremrykkes til 2018.

 • Koster kun penge i 2018 (300 mio.), 2019 (300 mio.) og 2020 (100 mio.)

 • Nyt pensionsfradrag

 • Et nyt fradrag for pensioner skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension.

 • Pris 2,2 mia. kr.

 • Udvidelse af beskæftigelsesfradrag

 • Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag.

 • Pris 400 mio. kr.

Hvor stor aftalen om skattelettelser ender med at blive, handler meget om, hvad det lykkes regeringen at tilbyde Dansk Folkeparti af udlændingestramninger.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl kræver et grundlæggende opgør med den danske flygtningepolitik, men har tilsyneladende indsnævret det, så forhandlingerne drejer sig om de flygtninge, der har fået tildelt såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus.

Som reglerne er i dag, kan gruppen af midlertidigt beskyttede tidligst ansøge om familiesammenføring efter at have opholdt sig i Danmark i tre år. En højesteretsdom afgjorde for godt en måned siden, at det ikke strider imod Danmarks internationale forpligtelser.

Ikke nok med hensigtserklæringer

Står det til Dansk Folkeparti, skal denne gruppe i fremtiden slet ikke have mulighed for familiesammenføring, men jura har forhalet forhandlingerne, lød det i fredags fra Kristian Thulesen Dahl.

Han vil ikke stille sig tilfreds med en hensigtserklæring fra regeringen om at stramme familiesammenføringsreglerne yderligere. Han vil have garantier.

DF-formanden beskrev i fredags et besværligt forhandlingsforløb med embedsmænd i Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, som ikke har vist sig videre samarbejdsvillige.

- Jeg skal da love for, at de kan finde årsager til, at vi ikke kan gennemføre det ene eller det andet eller det tredje af det, vi foreslår, fordi der er en eller anden international bestemmelse, der gør det svært for os, sagde Kristian Thulesen Dahl.

I finanslovsaftalen, der blev indgået i fredags, indgår allerede en række stramninger på udlændingeområdet.

 • Disse udlændingestramninger er allerede aftalt i finansloven:

 • Tidsbegrænsede opholdstilladelser skal gennemgås og monitoreres tættere med henblik på flere hjemsendelser.

 • Prisen er 10 mio. kr. i 2018.

 • Udvidet kontrol med opholdsgrundlaget.

 • Prisen er 4,8 mio. kr. i 2018.

 • Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændingenes identitet.

 • Prisen er 19,5 mio. kr. i 2018.

 • Styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlag – styrket kontrol med indrejse.

 • Prisen er 8,7 mio. kr. i 2018.

 • Styrket kontrolarbejde mod identitets og dokumentsvindel.

 • Prisen er 6,4 mio. kr. i 2018.

 • Indsats mod svig med opholdsgrundlag.

 • Prisen er 5,5 mio. kr. i 2018.

 • Øget kontrol af flygtninges ferierejser til hjemlandet.

 • Prisen er 17,5 mio. kr. i 2018.

Facebook
Twitter