Forlænget forbud mod mink får vreden frem hos Venstre og De Konservative

Beslutningen er truffet på et mangelfuldt grundlag, mener blå partier.

Den 4. november sidste år beordrede regeringen alle mink aflivet. Det skyldtes mutationer af coronavirus i den danske minkbestand. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Forbuddet mod at holde mink i Danmark bliver forlænget med et år - frem til slutningen af 2022. Sådan lyder forslaget fra fødevareminister Rasmus Prehn (S), der har opbakning fra et flertal af partierne i Folketinget.

- Statens Serum Institut (SSI) vurderer stadig, at det at have mink i Danmark er forbundet med risiko for mennesker af ukendt størrelse. Og set i det lys mener regeringen, at det eneste rigtige er at forlænge det forbud, som der har været i år, med et år ekstra, siger ministeren.

I stedet skal der om et år tages en ny beslutning om fremtiden for landets minkavlere, hvilket giver god mening, mener Rasmus Prehn (S).

- Det, vi hører fra SSI, er jo også, at der vil være nye erfaringer og viden i løbet af 2022, der gør, at vi på et mere kvalificeret grundlag kan vurdere, hvad der skal ske med minkavl fremadrettet.

Rasmus Prehn (S) og Folketingets partier har i dag drøftet fremtiden for minkerhvervet, og forud for det opdaterede Statens Serum Institut (SSI) sin risikovurdering fra juni i år.

En opdatering, som lød på, at risikovurderingen fra juni stadig gjaldt. Nemlig, at minkavl kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af "ukendt størrelse".

Kritik af risikovurdering

Men risikovurderingen fra SSI er mangelfuld, mener både blå partier i Folketinget og Institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, Birgit Nørrung, der kritiserer Rasmus Prehn (S) for ikke at have bedt SSI lave vigtige beregninger.

Institutleder Birgit Nørrung mener, at SSI kunne have regnet på risikoen for eventuelt fremtidigt minkhold ud fra forskellige scenarier.

- Hvor mange minkfarme tror vi, at der vil komme, hvor stor afstand og hvilke rammer kan man sætte op? Kan man vaccinere minkene, hvordan kan man lave smittebeskyttende tiltag, hvilke krav skal der være til de mennesker, der må komme og gå, siger hun.

- Så ville man kunne lave nogle mere konkrete risikovurderinger af forskellige scenarier, siger Birgit Nørrung.

I stedet mener Birgit Nørrung, at Seruminstituttet skulle have kigget til udlandet for at se, hvordan de gør der:

- Der må man jo se på, hvad er der af muligheder for at begrænse smitten mellem mink og mennesker. Eller fra mennesker til mink, for de skal jo smittes først for at kunne smitte tilbage. Det gør man i andre lande, hvor man fortsat har en minkproduktion, siger hun med henvisning til USA og Finland, hvor man vaccinerer mink.

Både hos Venstre og De Konservative er der utilfredshed med forlængelsen på et år.

Beslutningsgrundlaget er mangelfuldt, mener Thomas Danielsen, der er Venstres minkordfører.

- Det er under al kritik, at man ikke engang har bedt SSI om at undersøge under hvilke omtændigheder, at man kunne have minkproduktion i Danmark - som man ellers har lovet Folketinget og minkavlerne.

Han mener, at regeringen ikke tænker på minkavlerne:

- Jeg må indrømme, at jeg er rystet over de overraskelser, som jeg har fået. Hvordan man direkte har taget pis på de familier, der psykisk går rundt på en ejendom og bliver holdt for nar endnu et år. Det er helt vildt at være vidne til.

Prehn: Politisk og fagligt muligt

Men ifølge fødevareminister Rasmus Prehn (S) ville det være spild af ressourcer, hvis man havde igangsat den slags undersøgelser allerede nu:

- Det er ærgerligt at bruge samfundets i øvrigt knappe ressourcer på en måde, hvor man sætter research i gang, som man først kan bruge senere, og så er det forældet. Vi venter med den del af undersøgelsen, indtil vi er enige om, at vi eventuelt skal starte op igen, siger han.

Men risikovurderingen kom jo i sommer – hvorfor bad du ikke om de her supplerende vurderinger i de måneder, der er gået?

- Det har vi jo også været i løbende dialog omkring. Vi har haft forskellige sonderinger med politiske partier, om hvordan vi kan lande det her. Jeg skal være den første til beklage, at det har taget de måneder, det har. Jeg havde gerne set en hurtigere afgørelse. Det her var det, der var muligt, politisk og fagligt, siger han.

Regeringen har opbakning til forlængelsen af minkforbuddet fra de røde partier, men Rasmus Prehn (S) håber på, at et bredt flertal vil bakke op.

Et af de partier, der inden drøftelsen gjorde det klart, at de vil bakke op om regeringen, er Radikale Venstre med landbrugsordfører Zenia Stampe i spidsen:

- Jeg synes, at løsningen på kort sigt er at forlænge det midlertidige forbud. SSI vurderer stadig, at der er en risiko for os mennesker forbundet med hold af mink.

Men om det skal være et lukket erhverv for altid, mener hun, er for tidligt at vurdere:

- Vi har tænkt os i foråret at tage stilling til fremtidig minkhold i Danmark. Der er simpelthen for mange usikkerheder til, at de kan lave de her vurderinger endnu.

Facebook
Twitter