Fornyet pres på Mogens Jensen: Myndigheder advarede syv gange om, at mink-smitte kunne skade vaccinen

- Svært ved at se, at Mogens Jensen kan fortsætte som minister, siger støtteparti.

Medarbejdere fra Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen aflivede i oktober mink på farm i Gjøl. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I to måneder op til regeringens beslutning om at aflive alle mink advarede forskellige myndigheder gang på gang om, at mutation i coronavirus hos mink kunne påvirke effekten af en kommende vaccine.

Det får støttepartierne De Radikale og Enhedslisten til at rette en hård kritik mod fødevareminister Mogens Jensen (S) for at have handlet for langsomt og sent i forløbet om mink.

DR Nyheder har gennemgået en række rapporter og fået aktindsigt i en stribe dokumenter. Kortlægningen viser, at der er lavet mindst syv notater eller rapporter, hvor risikoen for en svækket vaccine bliver omtalt.

Dagbladet Information fortalte i slutningen af oktober, at fødevareminister Mogens Jensen (S) allerede den 23. september blev orienteret om, at den mutation, der skete i coronavirus via mink, kunne svække en fremtidig vaccine. Forud for orienteringen var der lavet to risikovurderinger, hvor det klart fremgik. De er lavet af Statens Serum Institut og Københavns Universitet.

Men både Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen har i september også lavet notater, hvor risikoen for en svækket vaccine indgår. Det har dermed i en længere periode været kendt viden blandt en stor del af regeringens embedsmænd, at konsekvensen af mutationer kunne være alvorlig.

Og advarslen blev gentaget flere gange i løbet af oktober.

Svært at se Mogens Jensen fortsætte

Forløbet kaster hård kritik af sig fra to af regeringens støttepartier, Enhedslisten og De Radikale.

De Radikale siger direkte, at det er svært at se, hvordan Mogens Jensen kan fortsætte som minister, mens det fra Enhedslisten lyder, at det ser sort ud for fødevareministeren.

Kritikken skal ses i lyset af, hvad regeringen gjorde, mens advarslerne tikkede ind.

Den 1.oktober ændrede regeringen strategi og begyndte at aflive mink i besætninger smittet med corona. I perioden fra 7. juli til 1. oktober var syge mink ikke blevet aflivet, i stedet var der blandt andet fokus på brug af værnemidler hos de ansatte på minkfarme. Ifølge DR Nyheders oplysninger begyndte aflivningerne dog først den 8. oktober.

Den 9. oktober blev Folketingets partier informeret om, at mink-mutationerne kunne svække effekten af en vaccine.

Og den 4. november besluttede regeringen, at alle mink skulle aflives. Begrundelsen var, at det nu var slået fast, at en muteret virus fra mink viste nedsat følsomhed over for antistoffer og dermed kunne være resistent over for vacciner. Det viste sig kort efter, regeringen ikke havde lovhjemmel at kræve raske mink uden for risikozoner aflivet.

Enhedslisten ser meget kritisk på striben af advarsler fra forskellige myndigheder.

- Det ser meget sort ud for Mogens Jensen. Det er særdeles skærpende, at der ligger advarsler om, at den strategi, man har valgt, helt åbenlyst ikke virker, og man ikke reagerer på det. Det handler både om, at han reagerer for sent og om, at han ikke orienterer Folketinget om de helt centrale advarsler, der ligger i forhold til folkesundheden, siger gruppeformand i Enhedslisten Peder Hvelplund.

Andreas Steenberg, der er gruppenæstformand hos De Radikale, er enig.

- Der er rigtig meget, der tyder på, at aflivningen af smittede mink skulle have været i gang tidligere, siger han.

Det vejer også tungt i den radikale kritik, at regeringen har fået konstante advarsler over to måneder, men endte med at lave et indgreb, hvor der ikke var styr på lovgrundlaget.

- Mogens Jensen burde have gjort noget tidligere, og han burde også have haft tid til at få styr på Grundloven, når han så træffer beslutningen. Vi har svært ved at se, at Mogens Jensen kan fortsætte som minister, når Grundloven er brudt, siger Andreas Steenberg.

Redegørelse ventes onsdag

Fødevareministeriet arbejder på at lave en redegørelse over forløbet, der ledte frem til den ulovlige ordre om at aflive alle mink. Enhedslisten holder en lille dør på klem for at Mogens Jensen kan redde sit ministerliv, indtil den ligger på bordet.

- Det ser temmelig alvorligt ud for ham, men det er klart, han skal have muligheden for at redegøre for, hvorfor han handlet, som han har gjort. Vi mangler at få svar på, hvorfor Mogens Jensen ikke reagerede på de advarsler, han fik i september måned.

Men han handler vel netop. Han beslutter den 1. oktober på baggrund af de oplysninger, han får, at smittede besætninger skal slåes ned?

- Men han handler alt for sent. Det er vigtigt at huske på, at der i midten af september er 20 smittede minkfarme, og i oktober er antallet af smittede farme steget eksponentielt. Det er helt afgørende, når det handler om virus og smittespredning, at man handler hurtigt og konsekvent. Det har regeringen tidligere været i stand til, og derfor er det uforståeligt, at man ikke gør det i forhold til mink, siger Peder Hvelplund.

Teoretisk mulighed

Miljø og Fødevareministeriet siger nu, at det var den 22. september, at Mogens Jensen blev orienteret. Det skete i et notat. Her stod der om mutation og mulig svækkelse af vaccine:

”De to observerede varianter vækker særligt opmærksomhed, da de findes i et område af virusgenomet, der koder for det protein, som virus bruger til at inficere kroppens celler med. Efter en naturlig infektion danner man antistoffer overfor netop dette protein, og mange af de potentielle COVID-19-vaccinekandidater er således også baseret på dette protein. Der er derfor en teoretisk mulighed for at effekten af spike-baserede COVID-19-vacciner kan være påvirket, når der sker ændringer i denne del af arvematerialet”.

Ifølge ministeriet indgår dette notat som en del af grundlaget for beslutningen om, at regeringen den 1. oktober begyndte at aflive coronasmittede besætninger igen.

Enhedslistens kritik går blandt andet på, at Mogens Jensen tidligere skulle være begyndt at aflive de syge mink igen. Det har DR Nyheder spurgt om en kommentar til. Mogens Jensen har i stedet svaret på, hvorfor beslutningen om at aflive alle mink først kom den 4. november.

- Regeringen har taget situationen omkring COVID-19 på danske minkfarme alvorligt gennem hele processen – det har vi gjort med folkesundheden som øverste hensyn, og med veterinær- og sundhedsmyndighederne som ultimativt vejledende organ. Hele vejen. Når man ser, hvor smertefuld beslutningen om at aflive alle danske mink har været for alle implicerede i branchen, vil de fleste nok godt kunne forstå, hvorfor det ikke er en beslutning, man tager, før der ligger et klart grundlag for det. Den forelå den 3. november i form af den risikovurdering, som regeringen reagerede prompte på, skriver Fødevareministeriet.