Forskere blev bedt om at se på muligheder for mink: 'Få dage efter får jeg en opringning om, at det skal sættes på pause'

Dansk Veterinær Konsortium blev bedt om ikke at genoptage arbejdet, der skulle undersøge hvordan minkavl kunne genoptages forsvarligt. Det fortæller institutleder Birgit Nørrung.

Den 4. november 2020 beordrede regeringen alle danske mink aflivet. Det skyldtes frygten for coronamutationer. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

De blev aflivet med al hast og uden lovhjemmel. Alle danske mink skulle slås ihjel for at forhindre vaccinetruende coronamutationer.

Lovhjemlen kom først bagefter og det samme gjorde erstatningen.

Og efterfølgende skulle regeringen undersøge, om minkene kunne vende tilbage.

I tirsdags blev det besluttet, at minkavl fortsat skal være forbudt i hele 2022, og derfor må man ikke fylde de tomme bure på minkfarmene fra 2022, som nogle minkavlere ellers håbede på.

Men nu viser det sig, at regeringen stoppede en undersøgelse af, hvordan minkavl kunne genetableres uden risiko for coronamutationer. Undersøgelserne skulle laves af Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET).

Tilbage i maj bad Fødevarestyrelsen DK-VET om at lave en vurdering, der skulle afdække mulighederne for at holde mink med minimal risiko for spredning af coronavirus.

Det fortæller Birgit Nørrung, institutleder ved Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET).

- Vi bliver bedt om at kigge frem og se, at hvis vi skal starte en minkproduktion op igen, hvilke tiltag kan man så gøre for at få en minimal risiko i forhold til folkesundheden.

Men hun nåede knap nok at lægge røret på og sætte gang i arbejdet, før telefonen ringede endnu en gang.

Denne gang med en kontraordre.

- Få dage efter får jeg en opringning fra Fødevarestyrelsen om, at det arbejde skal sættes på pause. Fordi man fra politisk side ønsker, at man først skal have en human risikovurdering, fortæller hun.

Der findes ingen risikovurdering uden risiko

Beslutningen om at udskyde muligheden for minkavl blev taget tirsdag i denne uge af regeringen og støttepartierne på baggrund af en SSI-rapport, som udelukkende har set på sundhedsrisikoen for mennesker.

Da SSI skulle lave risikovurderingen, fik de direkte besked på, at de ikke skulle komme med forslag til løsninger på, hvordan minkavl kunne foregå på en sikker måde.

SSI kom frem til, at ny minkproduktion vil give en "sundhedsrisko for mennesker af ukendt størrelse".

Birgit Nørrung fortæller, at DK-VET i første bestilling i maj måned blandt andet var blevet bedt om at vurdere scenarier, hvor mink blev vaccineret, og hvor dem der passer minkene blev vaccineret.

Derfor mener hun heller ikke, at der har været den nødvendige basis, for at kunne vurdere hvor stor en risiko minkavl udgør, eftersom scenarierne hvor minkavl indgår, ikke er blevet vurderet.

Hun påpeger, at der altid er en risiko, når der bliver udarbejdet risikovurderinger.

- Vi lever jo med risici indenfor husdyrproduktion og fødevareproduktion. Der er jo ikke nul-risiko, og det kan man altså ikke få. Så hvis det er det, man vil have, så er der ingen grund til at sætte SSI i arbejde eller sætte os i arbejde.

- Jeg synes det er lidt synd, hvis man siger, at man ikke kunne gøre andet, fordi man har fået den risikovurdering fra SSI. For hvis de ikke vil acceptere risiko overhovedet, så kan de aldrig få en risikovurdering, hvor de ikke vil kunne komme til den samme konklusion, understreger hun.

Det giver ingen mening at ministeren ikke vil genoptage minkavl fordi der er en risiko, siger Birgit Nørrung, institutleder Dansk Veterinær Konsortium. Det vil der nemlig altid være, påpeger hun. (Foto: (C) DR Nyheder © (c) DR)

Dybt kritisabelt

I blå blok er både Venstre og Konservative godt gale over, at det ikke blev undersøgt, om det var muligheder for at holde mink på en måde, der var corona-sikker.

- Det er jo det samme billede, som vi så for et år siden, da man besluttede at aflive alle mink i hele Danmark inklusiv avlsdyrene. Der lagde man sig også op ad Statens Serum Instituts rapport, som jo sagde, at der var en risiko, siger Konservatives fødevareordfører Per Larsen og fortsætter:

- Det er det samme, der sker nu. Man siger, at der er en risiko. Det er der ved at holde dyr. Og det svar vil man nok altid få fra Statens Serum Institut.

Han mener, beslutningen om ikke at genoptage minkavl i Danmark i 2022 er truffet på et alt for spinkelt grundlag. Og at det er dybt kritisabelt, at DK-VET ikke har skulle undersøge hvordan minkavl kunne gøres forsvarligt.

- De veterinære eksperter har jo trods alt stor erfaring i forhold til husdyr, hvordan man nu kunne tilrettelægge en sikker produktion. Vi kan jo se, at det kan foregå i andre lande; Finland, Sverige, Polen, Spanien og andre steder. Så jeg synes, det er dybt kritisabelt, at man ikke lytter til de eksperter, som kunne komme med en melding på, hvordan det her kunne foregå forsvarligt, siger Per Larsen.

I Venstre bruger minkordfører Thomas Danielsen samme retorik. Han mener, det er meget alvorligt.

- Det, som ministeren har gjort her, havde uden for enhver tvivl kostet ministertaburetten, hvis det havde været sådan, at der var nogen røde partier, der ønskede minkavl. Det, at man fører Folketinget bag lyset på den her måde, det vil man ikke kunne holde til som minister under normale omstændigheder.

Men han mener ikke, der er tale om normale omstændigheder.

- Der er jo et parlamentarisk flertal bag regeringen, der bifalder, at vi aldrig mere får minkavl i Danmark. Og derfor kan man åbenbart gå på kompromis med mange ting. Og tilsidesætte fagligheden og direkte misinformere Folketinget, siger Thomas Danielsen.

Menneskers helbred er vigtigst

Spørger man fødevareminister Rasmus Prehn (S), er en ting vigtigst for ham:

- Som jeg har nævnt før, så har rationalet i hvert fald fra min side været, at det allervigtigste er at have fokus på smittespredningen i forhold til mennesker. Hvis det er sådan, at SSI vurderer, der er fare på færde i forhold til os mennesker, så er det altafgørende, siger han.

Men Birgit Nørrung mener ikke, at det er realistisk, at der nogensinde er en situation uden risici ved minkavl:

- Jeg har simpelthen svært ved at forstå, når ministeren siger, at de ikke kunne træffe anden beslutning, når SSI siger, der er en risiko. Det vil SSI altid sige – fordi der altid vil være en risiko.

Rasmus Prehn mener ikke, at der skal kigges på de veterinære forhold for minkavl, før det er besluttet, om minkerhvervet skal genetableres i Danmark:

- Det må komme, når vi er klar til at åbne op igen. Så er det der, vi bruger ressourcerne på at undersøge det. Der er jo ingen grund til at bruge skatteydernes penge på at sætte forskning i gang, som først er relevant om et år.

Fødevareminister Rasmus Prehn overtog ministerposten efter Mogens Jensen (S), der gik af, kort efter minkene var beordret aflivet. (Foto: Mikkel Berg Pedersen © Ritzau Scanpix)

Men de var i gang med at lave rapporten, og skatteborgernes penge var ved at blive brugt på det. Det blev sat i bero af regeringen. Det ville vel kunne have kastet lys over, hvordan man kunne, som mange borgerlige partier har bedt om, på en mere forsvarlig måde, fortsætte minkavl i Danmark. Hvorfor er det ikke relevant at få den side af sagen belyst?

- Fordi det blev hypotetisk al den stund, at vores fokus var, at når vi nu har brugt 19 milliarder kroner på en fuld og hel erstatning til vores minkavlere, og der stadig er risiko af ukendt størrelse i forhold til mennesker forbundet med minkavl. Vi vil ikke have minkavl, så længe der er den risiko, siger fødevareministeren og fortsætter:

- Derfor ville vi under alle omstændigheder udskyde det et år, før vi kigger på, om vi kan åbne op igen. Det er det, der er ræsonnementet. Fordi menneskers liv og helbred er den højeste prioritet for os. Og så må det andet komme i anden række.

FacebookTwitter