Forskere: Skjulte kommunikationsmillioner skal frem i lyset

Forskere mener, at statens forbrug af private kommunikationsydelser er uigennemsigtigt.

Over 400 fuldtidsstillinger i staten beskæftiger sig med kommunikation - ikke mindst med at klæde politikere og ledere på til at svare på spørgsmål fra journalister. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Mathias Løvgreen Bojesen)

Selvom staten i de seneste år har øget antallet af faste kommunikationsmedarbejdere, har private kommunikationskonsulenter også for alvor fået greb om de statslige budgetter.

P1 Dokumentar har for første gang fået tal for, hvor mange penge staten bruger på den private kommunikationsbranche. En aktindsigt fra Moderniseringsstyrelsen viser, at ministerier og styrelser i 2014 brugte mindst 151 millioner kroner på 96 kommunikationsbureauer.

Moderniseringsstyrelsen har opgjort tallene på baggrund af en årlig brancheliste, men opgørelsen medtager ikke alle landets kommunikationsvirksomheder. Det reelle beløb kan derfor være endnu større, og samtidig er det uvist, hvad pengene egentlig er gået til.

Moderniseringsstyrelsen afviser nemlig at svare på, hvilke konkrete firmaer og projekter pengene er gået til, fordi det kan være informationer af væsentlig økonomisk betydning for de enkelte virksomheder.

Kommunikationskapløb mellem myndigheder

Men det er problematisk, at oplysninger om myndighedernes indkøb fra private kommunikationskonsulenter ikke er tilgængeligt for offentligheden. Det mener professor på Syddansk Universitet, Peter Bro.

Han mener, at statens brug af eksterne bureauer tegner et billede af et kommunikationskapløb myndighederne imellem, og som der bør være langt mere gennemsigtighed omkring.

Hør udsendelse

Hør hele P1 dokumentaren 'Statens skjulte kommunikationsmillioner' her.

Der er derfor ifølge ham behov for mere gennemsigtighed om statens samlede kommunikationsbudgetter.

- Der er masser af de ting, staten sætter i gang, hvor det er ministre, departementschefer og spindoktorer, der sætter noget i gang. Og der kan man sige, at de burde være omgærdet med krav om en form for offentlighed. Hvad er det egentlig, de bruger midlerne til, spørger han.

Direktør: Vi laver ikke noget fordækt

Spørger man i kommunikationsbranchen er der dog ikke noget at komme efter. Virksomheden Operate er et af de kommunikationsbureauer, der udfører kontrakter i det offentlige for millioner af kroner.

Altså der er ikke noget fordækt eller hemmeligt i de ting, vi går og laver for staten. Det kan man bare komme og spørge om.

direktør for operate per rystrøm

Samlet set lå lidt under halvdelen af Operates omsætning i 2014 i det offentlige, fortæller direktør Per Rystrøm, der selv er tidligere pressechef i et ministerium.

Ifølge direktør Per Rystrøm er det langt billigere og mere effektivt for staten at betale eksterne bureauer for at lave kommunikationskampagner end at opbygge eller vedligeholde medarbejdertunge organisationer.

Og han er ikke enig i, at der ikke er åbenhed om, hvad statens penge går til.

- Altså der er ikke noget fordækt eller hemmeligt i de ting, vi går og laver for staten. Det kan man bare komme og spørge om. Vi skriver om rigtig meget af det på vores egen hjemmeside, hvor man kan læse om alle mulige indsatser, vi har lavet, siger han.

Skal overholde god forvaltningsskik

Rigsrevisionen har ad flere omgange rettet en skarp kritik mod netop statens brug af private konsulenter.

Der er reelt ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om en ydelse nu også er nødvendig og i øvrigt overholder de etiske retningslinjer, vi normalt har for upartisk forvaltning.

Lektor Birgitte poulsen

Ifølge lektor i offentlig forvaltning på Roskilde Universitet Birgitte Poulsen er det da også helt op til den enkelte myndighed selv at vurdere, om pengene til kommunikationsydelser er godt givet ud.

- Som det er i dag, er det op til den enkelte minister eller den enkelte embedsmand at vurdere behovet for kommunikationshjælp. Så længe man overholder udbudsreglerne, så er der reelt ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om en ydelse nu også er nødvendig og i øvrigt overholder de etiske retningslinjer, vi normalt har for upartisk forvaltning, siger hun.