Forstå mail-sagen på fem minutter

Lene Espersens særlige rådgiver bad i 2009 en række embedsmænd om at slette mails om taksterne til privathospitaler, skriver forfatterne til bogen "Projekt Løkke". Sagen belaster nu den konservative formand Lene Espersen.

Lene Espersen er komme i klemme i sagen om slettede mails. Spørgsmålet er, om hun selv har talt sandt hele tiden.

I foråret 2009 var betalingen til privathospitalerne et varmt politisk emne.Oppositionen kritiserede regeringen for at forære penge til de private hospitaler. Og Rigsrevisionen var på vej med en kritik af taksterne.Derfor vakte det opsigt, da daværende økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen sagde, at der kunne spares 25 procent på betalingen til privathospitalerne.Sagens forløb Ifølge bogen "Projekt Løkke", som netop er udkommet, havde embedsmænd i Sundhedsministeriet i marts 2009 lavet beregninger, der viste, at det var muligt at sætte taksterne til de private hospitaler ned. Ved at sammenligne de private sygehuse med de mest effektive offentlige sygehuse, ville man få omkring 25 procent lavere takster.Daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen fortalte sin partiformand - daværende økonomi- og erhvervsminister - Lene Espersen om beregningerne.Lørdag den 21. marts 2009 meddelte Lene Espersen på forsiden af Politiken, at der skal »skrues ned for de gyldne haner« over for privathospitalerne. Hun siger, at der kan skæres 25 procent af taksterne.Lene E. presset i spørgetimen13. maj 2009 står Lene Espersen på Folketingets talerstol og svarer på spørgsmål fra oppositionen. I de to måneder der er gået, er det hverken lykkedes for pressen eller oppositionen, at få regeringen til at udlevere beregninger, der skulle vise, at taksterne kan sættes ned.Lene Espersen svarer fra talerstolen, at hendes udspil om at sænke taksterne med 25 procent bygger på et grundigt arbejde, der er lavet i den konservative folketingsgruppe."Det er ikke et udspil, der bygger på noget fakta fra Økonomi- og Erhvervsministeriet eller fra andre steder, men det er sådan set noget, vi har arbejdet med i den konservative folketingsgruppe", siger hun.Ifølge bogen "Projekt Løkke" forsøger en af Lene Espersens nærmeste rådgivere, at få en håndfuld embedsmænd til at slette alle mails om beregningerne, der er sendt mellem ministerierne forud for spørgetimen i Folketinget. Mail blev ikke slettetEfter at bogen "Projekt Løkke" er blevet udgivet, har Økonomi- og Erhvervsministeriet lavet en intern undersøgelsen. Den 28. september 2010 skriver ministeriet i en pressemeddelse, at det er korrekt, at Lene Espersens særlige rådgiver har forsøgt at få en medarbejder til at slette mails. Men at ordren ikke blev udført."Det er i den sammenhæng blevet oplyst, at en medarbejder i maj måned 2009 (i tilknytning til ovennævnte spørgetime) modtog et telefonopkald fra ministerens særlige rådgiver, som vedkommende på daværende tidspunkt opfattede som en besked om at stoppe al sin mailkorrespondance med Sundhedsministeriet om spørgetimen samt slette den hidtidige korrespondance herom. Medarbejderen rådførte sig på daværende tidspunkt straks med sin nærmeste chef, som - helt korrekt - afviste, at der kunne blive tale om at slette mailkorrespondancen", står der i pressemeddelsen.Lene Espersens særlige rådgiver på det tidspunkt - Morten Langager - erindrer ikke, at han på noget tidspunkt har givet embedsmænd besked om at slette mails.

Facebook
Twitter