Forstå sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks

OVERBLIK Den seneste uge har Politiken beskrevet, at Inger Støjberg overhørte advarsler i sagen om adskillelsen af asyl-ægtepar.

I alt var 34 par omfattet af Inger Støjbergs instruks. Af dem var to personer (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Sagen om Inger Støjbergs håndtering af sagen, hvor mindreårige asylansøger-par ulovligt blev adskilt, har de seneste dage taget en ny drejning.

I februar fandt Folketingets Ombudsmand det ulovligt, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) et år tidligere havde givet Udlændingestyrelsen instruks til at tvangs-adskille alle par på landets asylcentre, hvor mindreårige boede med sammen med deres ægtefælle. Ministeren valgte at rette ind efter Ombudsmandens kritik, men fastholdt samtidig kritikken af muligheden for at mindreårige kunne bo sammen med ældre ægtefæller.

Søndag kunne Politiken fortælle, at Inger Støjberg overhørte advarsler fra sit eget embedsværk om ulovligheden i hendes instruks. Ifølge Politiken havde der inden instruksen været talrige diskussioner i Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor man havde diskuteret, hvorvidt man lovligt kunne adskille alle par med mindreårige på asylcentrene uden at behandle sagerne enkeltvis.

Derfor er instruks ulovlig

Og netop instruksen om ikke at foretage en individuel behandling af de forskellige par's sager gjorde Inger Støjbergs instruks ulovlig. Det konkluderede Folketingets Ombudsmand i den samlede redegørelse, der udkom i marts måned:

- Det vil efter udlændingeloven og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kræve en vurdering af den enkelte sags omstændigheder, før der kan træffes beslutning om, at en mindreårig asylansøger skal indkvarteres adskilt fra sin ægtefælle eller samlever, skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i sin redegørelse.

Udover at være i strid med udlændingeloven, vil det også være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at adskille de mindreårige fra deres partner uden at foretage en individuel vurdering af de enkeltes pars sag, lyder det i den endelige redegørelse.

Nye oplysninger gør sagen mere alvorlig

Inger Støjberg har over for Politiken erkendt, at hun i det endelige udkast til den omstridte instruks valgte at fjerne den undtagelse, som ifølge hendes embedsmænd gjorde det klart, at det var nødvendigt med en individuel vurdering af de forskellige asylpars sager.

I dagens udgave af Politiken peger to af landets ledende professorer i forvaltningsret og ministerbetjening så på, at Inger Støjberg blev både advaret og rådgivet om det forestående lovbrud, som instruksen ville indeholde uden den omtalte undtagelse. Det sker på trods af, at Inger Støjberg tidligere har lagt vægt på, at hun ikke blev rådgivet af embedsværket om undtagelsen.

Til Politiken siger professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen fra Aarhus Universitet:

- Det er den mest klare rådgivning på skrift, man kan få. For så er vi ude over spørgsmålet om, hvad der mundtligt er blevet sagt i forløbet. Det viser, at der har været et skriftligt grundlag, hvor det her er blevet kommunikeret videre til ministeren

Afgørende e-mail mangler

I tirsdags kunne Politiken fortælle, at Inger Støjberg i februar 2016 blev advaret mod at bryde loven, dagen før hun udsendte den ulovlige instruks. Ifølge avisens oplysninger blev der i en e-mail til ministeriets top advaret mod de juridiske konsekvenser af at bryde menneskerettighederne.

E-mailen er i strid med reglerne aldrig blevet journaliseret, sådan som Offentlighedsloven ellers foreskriver, hvilket betyder, at e-mailen ikke officielt findes i ministeriets systemer. Det har fået flere partier fra oppositionen til at kræve den omtalte e-mail udleveret.

Ifølge Politiken har Ombudsmanden siden fået udleveret den relevante e-mail med ministeriets 'retlige overvejelser.'

På torsdag skal Inger Støjberg svare på spørgsmål fra flere oppositionspartier, når der er samråd om sagen i Udlændinge- og Integrationsudvalget om hendes instruks til Udlændingestyrelsen. Inden samrådet har Alternativet allerede krævet, at Inger Støjberg går af som minister, mens de resterende partier i oppositionen vil afvente ministerens svar på det kommende samråd.