Forsvaret laver nye regler for arbejdsskader

Når soldater er udsendt, kan de også komme til skade uden for kamp. Derfor ændrer Forsvaret nu på regler for, hvornår en skade kan blive godkendt som en arbejdsskade.

Soldater kan også få skader, når de ikke er i direkte kamp. Forsvaret er derfor ved at revurdere reglerne for, hvornår en arbejdsskade giver adgang til rehabiliteringstilbud. Her er det hjemvendte soldater, der har været på mission i Libyen, som hilser på statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). (Foto: Jacob Schultz/ JV © Scanpix)

Varige psykiske mén eller en diskusprolaps erhvervet under en mission i Afghanistan.

Det er eksempler på skader, som i fremtiden kan give en krigsveteran adgang til Forsvarets rehabiliteringstilbud.

Det fremgår af et skriftlig svar fra forsvarsminister Nick Hækkerup (S) til Folketinget.

- Forsvaret har blandt andet på baggrund af drøftelser i forligskredsen revurderet sin praksis for den rehabiliteringsstøtte, som tilbydes til soldater, som kommer til skade under udsendelse til internationale operationer, skriver ministeren.

Han henviser til, at Forsvaret derfor lige nu ser på reglerne:

- Forsvaret er i færd med at udarbejde nye bestemmelser, således at alle missionsskader (..), der anerkendes af Arbejdsskadestyrelsen, efter en konkret og individuel vurdering fremover vil kunne omfattes af forsvarets rehabiliteringstilbud.

I foråret uddelte forsvarsministeren for første gang Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste til soldater, der er blevet psykisk såret i krig.

De nye arbejdsskaderegler kommer nu også til at gælde soldater med psykiske mén, hvilket ifølge forsvarsministeren er en stor sejr, da disse soldater også oplever store problemer i livet efter en udsendelse.

V: Forhåbentlig med tilbagevirkende kraft

Det er Venstres Michael Aastrup Jensen, der har bedt forsvarsministeren forholde sig til, hvor vidt reglerne på området bør ændres.

Under valgkampen i september 2011 kom det frem, at eksempelvis en diskusprolaps ikke giver en soldat adgang til erstatning og hjælp hjemme i Danmark.

Dengang sagde daværende forsvarsministeren Gitte Lillebund Bech (V), at praksis skulle ændres.

For det er et hul i lovgivningen, som politikerne endnu ikke har gjort noget ved. Det erkender Michael Aastrup Jensen, der som tidligere udenrigsordfører for Venstre har været med til at forhandle den gældende krigsveteranpolitik.

- Vi skal sikre, at krigsveteraner får hjælp. Også selv om de har fået skader, som ikke er opstået i direkte kamp, siger Michael Aastrup Jensen.

Han er glad for, at forsvarsministeren handler.

- Nu mangler vi bare svar på, om de nye regler også kommer til at virke med tilbagevirkende kraft. Det håber vi, siger Michael Aastrup Jensen.

Facebook
Twitter