Forsvarsminister: Åbenmundet oberstløjtnant skulle have smidt uniformen

Ifølge forsvarsminister Peter Christensen (V) signalerer en uniform, at man udtaler sig i overensstemmelse med Forsvarets holdninger.

Forsvarsminister Peter Christensen (V) var i dag i samråd i Folketingets Forsvarsudvalg. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Da oberstløjtnant Per Hinrichsen i et åbenhjertigt interview fortalte, at den irakiske hær mangler både evnen og viljen til at bekæmpe Islamisk Stat, skulle han have optrådt uden uniform.

I hvert fald hvis han skulle have levet op til de retningslinjer, som forsvarsminister Peter Christensen nu gør gældende for samtlige ansatte i Forsvaret.

- Man har pligt til at gøre opmærksom på, at man udtaler sig på egne vegne, når man er en del af Forsvaret. Det signaleres meget nemt ved, at man ikke har uniform på, siger forsvarsministeren, der torsdag var i samråd i Folketingets Forsvarsudvalg om sagen.

Det står klart, at forsvarsministeren deler den opfattelse, at Per Hinrichsen udtalte sig på Forsvarets vegne.

Per Hinrichsen var i efteråret forsvarschef Peter Bartrams udsendte til koalitionens hovedsæde i Kuwait i kampen mod Islamisk Stat.

Her gav oberstløjtnanten, der på det tidspunkt var Danmarks øverste repræsentant i koalitionen, et sjældent åbenhjertigt interview til 21 Søndag og Information, hvor han blandt andet fortalte følgende:

- Selv om vi leverer flystøtte og materiel til de irakiske styrker, så oplever vi en manglende vilje fra irakernes side til at gøre det endeligt af med Islamisk Stat.

Samme analyse fra amerikanske politikere

Tre dage efter, at udtalelserne har skabt debat i Danmark, får Per Hinrichsen en mail med besked på at pakke sine ting af generalmajor Flemming Lentfer, chef for operationsstaben i værnsfælles forsvarskommando.

Forsvaret vælger altså på baggrund af udtalelserne om de irakiske samarbejdspartnere at hive den danske repræsentant i koalitionens hovedkvarter hjem til samtale med mulighed for permanent at blive sendt hjem i unåde hængende over hovedet.

Per Hinrichsen fortalte i interview, at den irakiske hær mangler både evnen og viljen til at bekæmpe Islamisk Stat. Det fik forsvarsledelsen til kalde ham hjem til en samtale.

Det til trods for, at højtstående amerikanske politikere havde givet den samme analyse i amerikanske medier tidligere.

Per Hinrichsen har tidligere udtalt, at han mener, at forsvarsledelsens reaktion er udtryk for mangel på tillid og respekt.

Sagen har afstedkommet en debat om, hvorvidt ansatte i Forsvaret kan tale frit, men forsvarsministeren slår fast, at det ikke handler om de ansattes ytringsfrihed, men at Per Hinrichsen udtalte sig som myndighed.

Ifølge Peter Christensen signalerer en uniform, at man udtaler sig i overensstemmelse med Forsvarets holdninger.

- En uniform repræsenterer andet og mere end en selv. Det er hele ideen med en uniform. For at modtagerne ikke skal være i tvivl, og for at vi kan have en åben og fri debat i Forsvaret, så forventer jeg, at når man har uniform på, så udtaler man sig på myndighedens vegne, og har man ikke det, så udtaler man sig på egne vegne.

Christensen: Der er forpligtelser

Så Per Hinrichsen kunne godt sige sandheden, men skulle blot have taget uniformen af?

- Det her handler ikke om sandhed eller ej. Det handler om, at hvis man kommunikerer på myndighedens vegne, så har man nogle hensyn, herunder hensynet til samarbejdspartnere, nationale som internationale.

- Der kan det godt give noget forvirring engang imellem, når folk fra Forsvaret udtaler sig i uniform, men på egne vegne, fordi en uniform også sender et signal om, at man repræsenterer andre ting end sig selv. Det er i øvrigt også hele ideen med at have uniform på.

Vil det her ikke betyde, at nogen helt afholder sig fra at deltage i debatten?

- Jeg mener ikke, at der er spor nyt i, at man selvfølgelig har nogle forpligtelser, når man udtaler sig på sin myndigheds vegne, herunder Forsvaret. Selvfølgelig har man det.

- Og jeg vil gerne opfordre alle Forsvarets medarbejdere til at deltage i den offentlige debat. Det er kun fint, men man har en pligt til at gøre opmærksom på, om man udtaler sig på egne vegne eller Forsvarets vegne.