Fravær i folkeskolen skal udløse økonomisk straf til hele familien

Regeringen vil indføre stopprøver i 0. klasse og skære i børnechecken, hvis børn bliver væk fra skole.

- Hvis børnene pjækker og ikke møder op i skolen, så trækkes børnechecken, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det skal have økonomiske konsekvenser for hele familien, hvis en skoleelev et hvilket som helst sted i Danmark har for højt fravær uden gyldig grund eller udebliver fra tests og afsluttende prøver.

Helt konkret skal det næste

kvartals
børne- og ungeydelse – også kaldet børnepenge – bortfalde, lyder det i et forslag fra regeringens ghettoudspil.

- Forældrepålæg bliver næsten ikke brugt. Vi har også et ansvar. Nu siger vi helt håndfast, at hvis børnene pjækker og ikke møder op i skolen, så trækkes børnechecken, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et

pressemøde
.

Selvom forslaget er en del af regeringens ghettoudspil, lægges der op til, at forslaget om økonomisk straf for fravær skal gælde for alle folkeskoleelever og deres familier i hele landet.

Ingen børnepenge uden krav

Udsigten til en økonomisk straf skal få forældre til skoleelever med højt fravær til at tage et større ansvar for børnenes skolegang, lyder det i regeringens

udspil
.

- Forslaget skal gøre det mere klart, hvad der forventes af forældre, og at forældre ikke modtager børne- og ungeydelse uden krav, hedder begrundelsen for forslaget på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børne- og ungeydelsen ligger i år på 2.808 kroner hvert

kvartal
for børn i alderen 7-14 år. For de lidt ældre børn i alderen 15-17 er der en månedlig sats, som ligger på 936 kroner.

Foruden mulighederne for at fjerne børnepenge ved for højt fravær, har regeringen en række andre

initiativer
på folkeskoleområdet i sit ghettoudspil.

Stopprøver i 0. klasse

Man vil blandt andet indføre en sprogprøve i 0. klasse på de skoler, hvor mere end 30 procent af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på regeringens liste over udsatte boligområder.

Hvis barnet ikke klarer testen, skal det igennem intensiv sprogundervisning, i nogle tilfælde i sommerferien. Består det ikke en prøve efter ferien, kan det ikke rykke op i 1. klasse.

Oprykning til 1. klasse kan dog kun

udskydes
én gang. Sprogprøverne skal også omfatte fri- og privatskoler.

Samtidig skal der ifølge regeringen fastsættes minimumskrav til folkeskoler, der

vedvarende
leverer dårlige resultater.

Nås de ikke, skal staten

midlertidigt
kunne overtage ledelsesansvaret eller helt lukke skolen.

Facebook
Twitter