Fravær i folkeskolen skal udløse økonomisk straf til hele familien

Regeringen vil indføre stopprøver i 0. klasse og skære i børnechecken, hvis børn bliver væk fra skole.

- Hvis børnene pjækker og ikke møder op i skolen, så trækkes børnechecken, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det skal have økonomiske konsekvenser for hele familien, hvis en skoleelev et hvilket som helst sted i Danmark har for højt fravær uden gyldig grund eller udebliver fra tests og afsluttende prøver.

Helt konkret skal det næste kvartals børne- og ungeydelse – også kaldet børnepenge – bortfalde, lyder det i et forslag fra regeringens ghettoudspil.

- Forældrepålæg bliver næsten ikke brugt. Vi har også et ansvar. Nu siger vi helt håndfast, at hvis børnene pjækker og ikke møder op i skolen, så trækkes børnechecken, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde.

Selvom forslaget er en del af regeringens ghettoudspil, lægges der op til, at forslaget om økonomisk straf for fravær skal gælde for alle folkeskoleelever og deres familier i hele landet.

Ingen børnepenge uden krav

Udsigten til en økonomisk straf skal få forældre til skoleelever med højt fravær til at tage et større ansvar for børnenes skolegang, lyder det i regeringens udspil.

- Forslaget skal gøre det mere klart, hvad der forventes af forældre, og at forældre ikke modtager børne- og ungeydelse uden krav, hedder begrundelsen for forslaget på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børne- og ungeydelsen ligger i år på 2.808 kroner hvert kvartal for børn i alderen 7-14 år. For de lidt ældre børn i alderen 15-17 er der en månedlig sats, som ligger på 936 kroner.

Foruden mulighederne for at fjerne børnepenge ved for højt fravær, har regeringen en række andre initiativer på folkeskoleområdet i sit ghettoudspil.

Stopprøver i 0. klasse

Man vil blandt andet indføre en sprogprøve i 0. klasse på de skoler, hvor mere end 30 procent af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på regeringens liste over udsatte boligområder.

Hvis barnet ikke klarer testen, skal det igennem intensiv sprogundervisning, i nogle tilfælde i sommerferien. Består det ikke en prøve efter ferien, kan det ikke rykke op i 1. klasse.

Oprykning til 1. klasse kan dog kun udskydes én gang. Sprogprøverne skal også omfatte fri- og privatskoler.

Samtidig skal der ifølge regeringen fastsættes minimumskrav til folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige resultater.

Nås de ikke, skal staten midlertidigt kunne overtage ledelsesansvaret eller helt lukke skolen.

Facebook
Twitter