Frevert har fjernet artikler fra hjemmeside

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Louise Frevert, har ved midnat fjernet en stribe artikler fra sin hjemmeside, hvor hun skarpt kritiserede herboende muslimers adfærd.

Louise Frevert fjernede straks artiklerne fra sin hjemmeside. (© DR)

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Louise Frevert, har ved midnat fjernet et stribe artikler fra sin hjemmeside, hvor hun skarpt kritiserede herboende muslimers adfærd.

I en af artiklerne foreslog Louise Frevert, at religiøse, muslimske fanatikere anbringes i russiske fængsler, hvor det kun koster det danske samfund 25 kroner om dagen at have fanger siddende.

"De nævnte unge må vi anse for at være krigsmodstandere, og ikke blot forstyrrede unge danske drenge med muslimsk baggrund, og krigsmodstandere må man fange og uskadeliggøre. Vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt, så vi har kun den mulighed at fylde vore fængsler med disse kriminelle.

Det er en uhyre kostbar løsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sætte sig på fængslerne, på samme måde, som rockerne gør det i dag. Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag - det er langt billigere, og deres muligheder for at påvirke deres omverden bliver elimineret."

En formulering i en anden artikel på hjemmesiden: "Muslimer kan sammelignes med kræftceller", er ifølge strafferetseksperten Jørn Vestergaard er en klar overtrædelse af straffeloven.

Til Radioavisen midnat sagde Lousie Frevert, at hun ikke anså bemærkningerne for ulovlige, men umiddelbart efter forsvandt de fra hendes hjemmeside.

Louise Frevert skriver nu på sin hjemmeside, at hun har fjernet artiklerne for at lade sine juridiske rådgivere bedømme, om de er ulovlige.

FacebookTwitter