Frevert og ulighed prægede åbningsdebatten

Danskere mod ny-danskere. Rige mod fattige. Regeringen mod oppositionen. Folketingets åbningsdebat trak de politiske skel op. Debatten blev også præget af Louise Freverts orlov og økonomisk ulighed.

Der var også plads til smil og latter i åbningsdebatten. Her Venstres Jens Rohde på talerstolen. (© DR)

Louise Freverts (DF) udfald mod muslimer kom i dag til at præge Folketingets åbningsdebat. Tinget startede således med at give kulturordføreren orlov, og selv om racismedebatten stod i skyggen af de kommende velfærdsreformer, så brugte oppositionen lejligheden til at advare om, at VK-regeringen og Dansk Folkeparti skaber skel i samfundet. Både mellem danskere og ny-danskere. Og mellem rige og fattige.

- Nogle medlemmer af Folketinget skaber frygt for mennesker i Danmark og Europa med ringeagtsytringer om disse mennesker og specielt om muslimer, sagde den radikale gruppeformand, Marianne Jelved, som "beklagede", at regeringen baserer sin politik på Dansk Folkeparti.

Flere hænder i arbejde

Regeringspartierne beskyldte til gengæld oppositionen - og specielt Socialdemokraterne - for ikke have løsningen på de politiske og økonomiske udfordringer, Danmark står overfor. Ifølge Venstre handler velfærdsreformer mere om flere hænder i arbejde end efterløn. Flere indvandrere skal i job, syge skal hurtigere fra sygedagpenge, unge skal uddannes hurtigere, og ældre skal arbejde længere og trække sig senere tilbage.

- Venstre insisterer på, at velfærdsdiskussionen bliver andet end en forsimplet kampsport om efterløn, sagde Venstres politiske ordfører, Jens Rohde.

Venstre vil bekæmpe uligheden ved at skaffe flere job, også til dem på kontanthjælp. Hvis de arbejder fem timer om ugen, måske med en avisrute, tjener de mere end loftet over kontanthjælpen. Ellers skal de ikke have kontanthjælp, men førtidspension eller sygedagpenge, sagde Jens Rohde.

Ulighed skaber ikke dynamik

Den politiske ordfører fastslog til debatten om socialminister Eva Kjer Hansens (V) udtalelser, at ulighed ikke er Venstres mål, da det ikke skaber dynamik.

- Men omvendt kan det heller ikke nytte, at vi i lighedens navn bygger vores samfund på gammeldags socialdemokratisk misundelsespolitik, hvor alle mennesker bliver behandlet ens efter laveste fællesnævner, sagde Jens Rohde.

Socialdemokraternes politiske ordfører, Lotte Bundsgaard, afviste kritikken. Det skete med henvisning til, at partiet vil lade folk gå gradvis senere på folkepension og efterløn, når gennemsnitsalderen stiger, ligesom der skal investeres i forskning og uddannelse samt flere offentlige job.

S vil fjerne loftet over kontanthjælp

- Vi ønsker at reformere og investere for at sikre en tryg fremtid. Vi har fremlagt et samlet forslag til velfærdsreformer og et finanslovforslag med massive investeringer, mens vi afdrager gælden, sagde Lotte Bundsgaard.

Socialdemokraterne vil blandt andet fjerne loftet over kontanthjælp i forbindelse med genforhandlingerne om arbejdsmarkedsreformen "Flere i arbejde" med regeringen. Derimod vil det tidligere regeringsparti ikke beskatte boligejerne hårdere end skatteloftet, så boligskatten højst må stige med inflationen, understregede Lotte Bundsgaard.

Nødvendigt at generalisere

Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, forsvarede dog sit partis holdninger i flygtninge- og indvandrerdebatten.

- Når man for eksempel taler om udlændinge- eller ældrepolitikken, så er man meget generaliserende, og sådan må det nødvendigvis være, sagde Pia Kjærsgaard.

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, efterlyste en forklaring på, hvordan Dansk Folkeparti - senest i forbindelse med integrationspakken - kan insistere på, at flygtninge og indvandrere skal underskrive erklæringer om at skulle overholde landets love, når partiet godt kan acceptere, at egne medlemmer får racismedomme.

Væk med racismeparagraf

Pia Kjærsgaard henholdt sig til, at Dansk Folkeparti ønsker helt at få fjernet racismeparagraffen.

- Bliver man dømt, så bliver man selvfølgelig dømt. Men i sidste ende er det jo op til vælgerne, og dem har vi fuld tillid til, sagde Dansk Folkepartis formand.

FacebookTwitter