Ghettoplan indfører sprogprøver i 0. klasse og økonomisk straf for pjæk

Regeringen, DF og S har indgået en delaftale i ghettoplanen på undervisningsområdet.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer den delaftale i ghettoplanen, som hun har forhandlet på plads. Den indfører blandt andet sprogprøver i 0. klasse og en økonomisk straf for pjæk. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

For at styrke elevernes sprog på de skoler, hvor der er en høj andel børn fra udsatte boligområder, indfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sprogprøver i 0. klasser.

Tre sprogprøver i løbet af 0. klasse skal sammen med intensive danskforløb, sommerskole og en fjerde mulig prøve før første skoledag i 1. klasse give børnene et bedre dansk. Sprogprøverne skal være obligatoriske fra skoleåret 2019/2020.

- Det skal hjælpe børn, der vokser op i udsatte boligområder, så vi sikrer, at når de starter i 1. klasse og skal i gang med at bryde læsekoden, så har de et funktionelt dansk, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) ved præsentationen af den del af regeringens ghettoudspil, som hun har ansvaret for.

Hvor mange børn vil skulle gå 0. klasse om på grund af manglende sprogfærdigheder?

- Det er svært at beregne det præcise tal for, hvor mange der kommer til at gå om. Men det her handler om, at alle børn skal have en chance til. Når man starter i 1. klasse, så skal man i gang med at læse og skrive og regne, og der er for mange børn, der får startet på det forkerte ben, fordi de ikke har et funktionelt dansk, siger ministeren.

Aftalen er samtidig en erkendelse af, at det, Merete Riisager betegner som "den bløde indsats", ikke er nok i sig selv. Derfor følges den nu op af "konsekvens-pædagogik":

- Det vil være sådan, at når man starter i skolen i de udsatte boligområder, vil man få den første prøve, der afklarer, om man er på niveau med de andre børn. Er man ikke det, så skal der noget hjælp til. Både i klassen, men også hjemme hos forældrene, der får en sprogkuffert med hjem, siger Merete Riisager.

Der sættes i alt 32 millioner kroner årligt af til varigt at styrke elevernes sproglige færdigheder på skoler i udsatte boligområder.

Pjæk koster på børnechecken

Derudover er parterne enige om, at forældre skal trækkes i børnechecken, hvis deres børn har for højt fravær i skolen.

Hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal, så vil det fremover betyde underretninger til kommunen, som så skal trække i børnechecken.

- Forældrene skal tage mere ansvar. Vi har desværre pakket migrantfamilier for meget ind i vat, og det er gået ud over børnene. De skal i skole, og det er forældrenes ansvar, siger Merete Riisager.

- Det er et klart signal til de forældre, der kommer til Danmark og slår sig ned: Det skal de være velkomne til, men de skal simpelthen tage noget ansvar for deres egne børn. Det forventer vi i det her samfund, tilføjer ministeren.

Hos støttepartiet Dansk Folkeparti håber folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen, at delaftalen med alt hvad den indebærer af sprogprøver, pjække-straf og andre indsatser, vil gøre op med 30 års forfejlet integrationsindsats i skolerne.

- Det er et nybrud, fordi vi flytter ansvaret fra børnene til forældrene og til skolerne og kommunerne. Hvis forældrene ikke sørger for, at deres børn har et alderssvarende dansk, så udløser vi denne sprogprøve, siger Alex Ahrendtsen.

S: En luksusudgave af 0. klasse

Socialdemokratiet er som det eneste oppositionsparti med i ghetto-delaftalen på skoleområdet. Integrationsordfører Mattias Tesfaye betegner aftalen med sprogprøver på skoler i udsatte områder som "en luksus-udgave af 0. klasse":

- Jeg kan ikke komme i tanke om så stort et løft af børn i udsatte boligområder som det, vi har aftalt nu. Det er mange millioner, der kommer til at gå til skoler i tilknytning til udsatte boligområder. Det kommer til at betyde alverden for de her børn.

- Det eneste problem med denne aftale er, at vi ikke kan rulle den ud i hele landet, fordi det ville blive alt for dyrt, siger Mattias Tesfaye.

Med aftalen får staten også nye sanktionsmuligheder over for skoler, der "vedvarende leverer dårlige faglige resultater". De nye sanktioner giver på folkeskoleområdet bedre muligheder for at udstede pålæg til kommunen - og i sidste ende også lukke skolen.

Regeringen blev sammen med et bredt flertal i går enige om finansieringen af ghettoplanen. I dag er der også landet en anden delaftale, nemlig en aftale på boligområdet om renovering og nedrivninger i udsatte boligområder.

Facebook
Twitter