Grænsekontrollen har nu kostet mindst 1,25 milliarder kroner

Politiet, hjemmeværnet og forsvaret har samlet brugt 2,3 millioner timer ved grænsen siden 2016.

Grænsekontrollen ved den tyske grænse bliver snart suppleret med en periodevis kontrol ved den dansk-svenske grænse, har regeringen besluttet. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

Millioner af bilister og togpassagerer har de seneste fire år måttet vænne sig til at hive passet op af lommen, når de vender retur over grænsen til Danmark fra Tyskland. Her har betjente, soldater og hjemmeværnsfolk siden 2016 kontrolleret de rejsende.

Og det koster. For regningen for grænsekontrollen i Sønderjylland og ved færgeforbindelserne i Rødby og i Gedser fortsætter med at vokse.

Det fremgår af den seneste opgørelse fra Justitsministeriet, at det nu har kostet statskassen mindst 1,25 milliarder kroner at have grænsekontrollen fra den blev indført den 4. januar 2016 og frem til juni måned i år.

Den midlertidige danske grænsekontrol er fra november blevet udvidet fra at dække den dansk-tyske-grænse (gul farve) til også at inkludere den dansk-svenske-grænse (grøn farve).

Nu også kontrol ved svensk grænse

Tallene kommer, efter regeringen har bebudet, at der skal indføres periodevis grænsekontrol ved den danske grænse til Sverige. Her forventer Rigspolitiet, at det vil kræve 160 såkaldte årsværk - altså fuldtidsstillinger - at bevogte den dansk-svenske grænse.

Langt det meste af af regningen til den eksisterende grænsekontrol er sendt til politiet, der siden 2016 har haft udgifter for 971 millioner kroner. Tallene viser, at størstedelen af politiets udgifter lå i de første to år. Det forklarer Rigspolitiet selv med, at der ikke har været behov for at få hjælp fra andre politikredse i samme omfang de seneste par år.

Regningen på 1,25 milliarder kroner er vokset fra foråret. I maj kunne DR-programmet Detektor fortælle, at kontrollen allerede i maj måned havde kostet mindst 1 milliard kroner.

Effektivt redskab eller nytteløst spild?

Opgørelsen er sendt til Folketingets Retsudvalg af justitsminister Nick Hækkerup (S) på forespørgsel fra De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, der ønsker kontrollen afskaffet.

- Det er helt vildt, at der nu er brugt - eller rettere spildt - 2,2 millioner timer og over 1 milliard kroner på at skabe falsk tryghed med grænsekontrol. De penge kunne være brugt på at fange indbrudstyve og voldsforbrydere hos politiet eller for eksempel pædagoger i daginstitutionerne, siger Kristian Hegaard.

Der er er jo, som du også er bekendt med, et massivt flertal på Christiansborg, der ønsker ikke bare at beholde, men også udvide kontrollen. Set i det lys er det vel positivt, at den er blevet mere omkostningseffektiv?

- Det er bestemt glædeligt, at udgifterne til nyttesløs grænsekontrol er faldet fra 451 millioner kroner til 286 millioner kroner.

- Om man spilder det ene store beløb eller det andet på symbolpolitik er dog desværre stadig en stor nedprioritering af politiets øvrige arbejde med at fange forbryderne, hvor de er.

Fra i år bliver betjentene ved grænsen finansierieret "uden omprioriteringer fra andre opgaver i politiet," oplyser Rigspolitiet.

Under en promille af de personer, der bliver stoppet ved grænsekontrollen, afvises, viste tal fra Rigspolitiet i foråret.

Foruden politiet har også Forsvaret haft udgifter i relation til kontrollen. 279 millioner kroner opgør Forsvaret selv tallet til.

Samlet har politibetjente, politikadetter, personel fra Hjemmeværnet og soldater fra Forsvaret brugt 2.252.720 timer på at opretholde den danske grænsekontrol, estimerer Rigspolitiet.

S: Pengene er godt brugt

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, mener, at grænsekontrollen er pengene værd.

- Grænsekontrollen er der jo for at sikre os mod dels den organiserede kriminalitet, men det har også været et resultat af den udvikling, vi har set, hvor de ydre grænser i Europa har været meget under pres, og derfor vil der også være behov for at have fokus på vores egne grænser, siger han.

Mens det i 2016 primært var politibetjente, der stod for kontrollen, er billedet et andet i dag. For fire år siden brugte politiet 626.000 timer på kontrollen, mens det tilsvarende tal for sidste år lød på godt 221.000 timer. Det skyldes, at politikadetter, Forsvarets soldater og Hjemmeværnet har overtaget en del af kontrollen.