GRAFIK Politikernes pension er markant højere end folkets

Der er markant forskel på vilkårene for folkepensionen og folketingspensionen.

(Foto: Grafik: Ninni Munch Pettersson © dr)

Ved en fejl fremgik det kortvarigt af grafikken den 20. april 2016, at politikernes pension var 214.815 kr. om måneden. Det er om året.

Et billede af den fejlagtige grafik er blevet meget delt på sociale medier den 29. og 30. april 2019.

---- ---- ---- ----

Folketingspolitikerne vil ændre vilkårene for deres pensionsalder, så de svarer til folkepensionen.

Til gengæld er der ikke udsigt til at omdanne politikernes pensionsordning til en arbejdsmarkedspension med almindelig opsparing.

Det er de overordnede budskaber i et notat fra Finansministeriet om justering af politikernes løn- og pensionsvilkår, som DR Nyheder har kendskab til.

I dag er der markant forskel på vilkårene for folkepensionen og folketingspensionen, som den hedder.

En folkepensionist kan maksimalt få 149.544 kroner om året fra staten ifølge satserne for 2016, mens et folketingsmedlem kan få op til 351.348. Dertil kommer også et tillæg til politikernes ægtefæller på op til 249.456 kroner om året.

Politikerne kan gå på pension fra de er mellem 60-64 år, mens man som folkepensionist i dag kan gå pension i alderen 65-68 år.

Der er også forskel på, hvilke andre pensionsordninger der eventuelt bliver modregnet. Har du som folketingsmedlem optjent en privat pensionsformue i forbindelse med et andet job, skal den ikke modregnes. Det skal den hos folkepensionister, hvis værdien overstiger 19.700 kroner om året.

For knap tre måneder siden kasserede Folketingets partier et udspil fra den såkaldte Vederlagskommission, som indeholdt anbefalinger til de økonomiske vilkår for de godt 320 danske fuldtidspolitikere, herunder både folketingspolitikere, regionspolitikere og kommunalpolitikere.

Nu er der alligevel udsigt til, at partierne kan blive enige om en række mindre justeringer vilkårene.

Ambitionen er, at der kan gives endeligt politisk håndslag inden mandag den 9. maj.