GRAFIK Se hvornår du kan gå på pension

Pensionsalderen stiger gradvist i de kommende år. Se hvor meget her.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet gradvist at hæve pensionsalderen frem mod 2030, således at pensionsalderen til den tid lyder på 68 år mod 65 år i dag. Det skal øge arbejdsstyrken og derigennem skabe luft i dansk økonomi.

Den gradvise forøgelse af pensionsalderen stammer fra det såkaldte velfærdsforlig i 2006, hvor den daværende VK-regering sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti aftalte at lade pensionsalderen stige i takt med den højere gennemsnitslevealder.

I grafikken herunder kan du se, hvornår du kan forvente at gå på pension med de nuværende regler.

Bemærk: Folkepensionsalderen fra 2035 og frem er skøn og skal først vedtages af Folketinget.