Grøn skattereform er på plads: Ingen afgift på CO2 de næste år

Et bredt flertal har en ambition om at indføre en CO2-afgift til 2030. Enhedslisten er 'dybt skuffet'.

(Foto: Philip Davali © Scanpix)

Der kommer ikke en CO2-afgift lige med det samme. Til gengæld skal erhvervslivet betale højere energiafgifter for de fossile brændsler, de bruger.

Det er hovedpunkterne i den aftale om en skattereform, som et flertal i Folketinget er blevet enige om.

- Vi starter allerede nu rejsen frem mod de første ændringer i skattesystemet. Så vi tager det første skridt nu. Derefter bevæger vi os gradvist i retning af, at vi kan have en ensartet CO2-afgift i 2030, siger skatteminister Morten Bødskov.

Erhvervslivet får samtidigt lempelser i perioden 2021-2025 på i alt 6,0 milliarder kroner.

Eksperter skal se på CO2-afgift

En bred skare af erhvervsfolk, økonomer og klimaforskere mener, at en høj CO2-afgift, der gør det dyrere at udlede klimaskadelige drivhusgasser, er helt afgørende, hvis Danmark skal nå sine klimamål.

Det budskab bakker partierne bag aftalen op om. I aftalen skriver de, at en CO2-afgift er den billigste og mest effektive måde at reducere CO2-udslippet på, og ifølge aftalen er "ambitionen", at Danmark i 2030 har en ensartet CO2-afgift.

Men det bliver i aftalen altså ikke slået fast, at der rent faktisk kommer en CO2-afgift. Først vil partierne i stedet nedsætte en ekspertgruppe, som skal se på mulighederne for at indføre en CO2-afgift.

Eksperterne skal aflevere de første resultater i slutningen af 2021, og i efteråret 2022 skal de komme med en endelig rapport. Herefter skal CO2-afgiften igen tages op politisk.

Signe Munk, klimaordfører for SF. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det er et fint kompromis, mener SF, som sammen med De Radikale, Venstre og De Konservative er med i aftalen.

- Nu sætter vi kursen mod en ensartet CO2-afgift. Den her aftale er et grønt fremskridt mod vores klimamål. Det er vigtigt, siger Signe Munk.

Mai Villadsen, klimaordfører for Enhedslisten. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

- Samtidig har vi sikret, at der stilles en række grønne modkrav, når virksomhederne får rabat på nye investeringer, samt at virksomheder og landbruget allerede nu ved, at de skal indstille sig på højere afgifter på sort energi, siger Signe Munk, klimaordfører for SF.

Enhedslisten har holdt sig ude af aftalen. Partiet er skuffede over, at der ikke er 100 procent lovning på en CO2-afgift.

- Jeg er dybt skuffet over, at de partier, der er skrevet under på klimaloven, har besluttet at putte CO2-afgiften i en syltekrukke og udskyde en så vigtig klimabeslutning måske helt frem til næste valgperiode, siger klimaordfører Mai Villadsen.

- At udskyde noget, der er så utrolig vigtigt for klimaet, er det sidste, der er behov for, fordi vi har så utrolig travlt, siger hun.

Lempelser for 6 milliarder kroner

  • Udvidelse af Erhvervspuljen med 315 mio. kr., blandt andet med henblik på energieffektiviseringer og grøn omstilling af gartnerier, herunder væksthuse

  • Tilskudspulje på i alt 360 mio. kr. til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer

  • Fastholdelse af bundfradrag i svovlafgift

  • Investeringsvindue til og med 2022 med 16 pct. øget afskrivningsgrundlag på visse driftsmidler dog undtaget maskiner, der anvender fossile brændsler

  • Øget bagatelgrænse for straksafskrivninger til 30.000 kr.

  • Forlænget lempelse af fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU-udgifter)

  • Kilde: Finansministeriet

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter