Grønne organisationer: Jakob Ellemann er ude i et angreb på naturen

Forslag om at skære 25.800 hektar beskyttet natur væk får flere grønne organisationer til at lange hårdt ud efter den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Man er ude i et angreb på naturen, som er fuldstændig uhørt. Det undrer mig, for Jakob Ellemann sagde jo, da han tiltrådte, at han gerne vil være en grøn minister, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Kritikken regner nu ned over den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). I et nyt forslag, som Jakob Ellemann-Jensen (V) har sendt i høring, lægger han nemlig op til, at skære endnu mere ned på beskyttede naturområder end forgængeren Esben Lunde Larsen (V) havde planer om.

- Man er ude i et angreb på naturen, som er fuldstændig uhørt. Det undrer mig, for Jakob Ellemann sagde jo, da han tiltrådte, at han gerne vil være en grøn minister, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Det var tilbage i efteråret, at daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oprindeligt fremlagde et udspil om at skære 28.600 hektar af de 340.000 hektar, som indgår i EUs Natura 2000-netværk.

Natura 2000-områder er en EU-betegnelse for, at områderne nyder særlig beskyttelse. Ifølge regeringen er det hovedsageligt landbrugsområder, byområder og veje som bliver pillet ud. Til gengæld ville Esben Lunde Larsen tilføre 5.000 hektar nye områder som beskyttet natur. Samlet en reducering på godt 23.000 hektar beskyttet natur.

2.200 hektar ekstra

Men for nylig sendte Jakob Ellemann-Jensen et forslag i høring. Miljøstyrelsen oplyser i en mail til DR Nyheder, at det forslag vil reducere de beskyttede naturområder under Natura 2000 med 30.800 hektar – altså 2200 hektar udover det Esben Lunde Larsen lagde op til.

Og Jakob Ellemann-Jensen lægger ikke op til at tilføre et større areal udover de 5.000 hektar nye områder som beskyttet natur, som Esben Lunde Larsen foreslog. Samlet set lægger Jakob Ellemann-Jensen op til at reducere de beskyttede naturområder under Natura 2000 med 25.800 hektar. Og det harmonerer rigtigt dårligt med, at Jakob Ellemann-Jensen på sin første dag i jobbet som ny miljø- og fødevareminister forsikrede om, at han først og fremmest ville være miljøets minister, mener flere grønne organisationer.

- Vi er det land i EU, der har den laveste andel af beskyttet natur, og den bundplacering skal nu udhules endnu mere. Det er helt forrykt. Naturen har brug for beskyttelse. En masse arter er i alvorlig tilbagegang, siger Maria Reumert Gjerding.

Tilbageslag for fuglelivet

I Dansk Ornitologisk Forening kalder biolog Knud Flensted det for en ”kæmpe skandale” at Jakob Ellemann-Jensen lægger op til at skære endnu mere beskyttet natur væk end Esben Lunde Larsen.

- Det er bestemt et skridt i den helt gale retning. Der er ingen tvivl om, at den udtagning af beskyttede områder, som der er tale om her, er et massivt tilbageslag for naturen og fuglelivet i Danmark. Hvis det bliver gennemført, så frygter jeg for en tilbagegang for de arter, som vi ellers er sat til at beskytte, siger Knud Flensted.

Han konkluderer om ministerskiftet fra Esben Lunde Larsen til Jakob Ellemann-Jensen:

- Vi havde da håbet på, at der kunne komme noget mere fornuft ind i naturbeskyttelsen.

Anklage om landbrugsvenlig stil

Hos organisationen Verdens Skove er biolog Stine Tuxen også stærkt kritisk over for Jakob Ellemann-Jensens forslag.

- Vi er skuffet over at den nye miljøminister fortsætter den nye landbrugsvenlige stil, som hans forgænger Esben Lunde Larsen kørte, siger Stine Tuxen.

Stine Tuxen er enig i, at der er nogle landbrugsarealer under Natura 2000, som det helt sikkert giver mening at udtage fra naturbeskyttelsen. Men hun mener, at Jakob Ellemann-Jensen bør tilføre lige så mange nye naturbeskyttede områder, som han skærer bort.

Jakob Ellemann-Jensen mener dog kritikken er misforstået.

- Da man lavede Natura 2000 i sin tid, kom man til at indlemme nogle områder, som ikke var beskyttelsesværdig natur. Dem, synes jeg, vi skal hive ud, for vi skal ikke pynte os med lånte fjer. Jeg vil gerne finde nogle områder, som faktisk er beskyttelsesværdige. Det vil jeg hellere beskytte, end jeg vil beskytte gylletanke og intensivt dyrket landbrugsjord, siger miljø- og fødevarerministeren.

Han understreger, at han lytter til krikken, og åben for at bløde op på forslaget.

- Jeg har ikke besluttet mig endnu. Der er nogle ting, der er sendt i høring, og jeg tror ikke at vi ender med at hive alt det ud, som der er lagt op til – og jeg tror vi ender at putte mere ind, end det, der er lagt op til, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforening harcelerer ikke mindst over, at regeringen lægger op til at ophæve naturbeskyttelsen i et område af Vadehavet.

- Jeg er fuldstændig målløs over, at man vil fjerne beskyttelsen for 2.000 hektar natur i Vadehavet, som er et international fuglebeskyttelsesområde. Min stærke opfordring til Jacob Ellemann er: Tag nu det her tilbage på dit bord. Vær nu naturens minister og sørg for at der kommer langt mere beskyttet natur ind end det, der bliver taget ud. Det samlede areal beskyttet natur må ikke falde, siger Maria Reumert Gjerding, der mener Jakob Ellemann har svigtet miljøet ”ganske fatalt”, hvis han ikke skifter holdning.

Dansk Ornitologisk Forening håber, at EU-kommissionen vil sætte en kæp i hjulet for regeringens forslag.

- Der er ikke andre lande i Europa, som har haft held med at nedbarbere naturbeskyttelsen så voldsomt som den danske regering nu foreslår i Danmark. Det er et af de bedste og sidste bolværk mod vores værdifulde natur. Og når man ophæver beskyttelsen af de områder, så betyder det yderligere tilbagegang for fugle og naturværdier i vores åbne land, siger Knud Flensted.