Grundloven udfordrer regeringens kontanthjælpsforslag

Regeringen vil skære i kontanthjælpen til samlevende i papirløse forhold. Men den skal passe på, at lovforslaget ikke kommer i strid med grundloven, siger ekspert i socialret.

Penge (Foto: Per Hermansen © DR Bornholm)

Når regeringen i dag over middag præsenterer sit forslag til en kontanthjælpsreform, vil den foreslå en omfattende beskæring i kontanthjælpen til par i papirløse forhold.

Det gør regeringen ved at sidestille samlevende med ægtefæller, hvilket betyder, at folk på kontanthjælp får beskåret eller fjernet deres ydelse, hvis de bor sammen med en partner, der tjener i omegnen af 30.000 kroner om måneden.

Som det er i dag har ægtefolk gensidig forsørgelsespligt. Men det gælder ikke for samlevende kærestepar, hvilket regeringen vil ændre på.

Men den skal tænke sig grundigt om, når den formulerer lovforslaget, for det risikerer at være i strid med grundloven, lyder det fra jurist og lektor i socialret ved Aalborg universitet, Nina von Hielmcrone.

- En person som ikke får kontanthjælp på grund af samleverens indtægt, har ikke noget krav på (forsørgelse, red.) fra samleveren fordi de har ikke gensidig forsørgelsespligt - og har derfor krav (på forsørgelse, red.) fra staten. Og hvis reglerne så siger, at du kan ikke få noget udbetalt, så har vi et problem, siger Nina von Hielmcrone.

I strid med grundloven

Den daværende VK-regering måtte i 2002 droppe et forslag om at sidestille samlevende med ægtefæller i forbindelse med udregningen af starthjælp, da det var i strid med grundlovens § 75, Stk. 2. Den lyder:

"Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder."

Nina von Hielmcrone regner dog med, at den nuværende regeringen ikke laver samme fejl, og i stedet indretter den nye lov, så den ikke er i strid med grundloven.

- Jeg er ret sikker på, at man skruer det sammen på en sådan måde, at man ikke kommer til at stå i samme situation, siger hun.

Ifølge DR Nyheders oplysninger kommer forslaget til at ramme 8000 kontanthjælpsmodtagere, hvilket giver en besparelse på 360 millioner kroner om året. I alt skal de forskellige forslag i kontanthjælpsreformen give en besparelse på en milliard kroner.

Beskærftigelsesminister Mette Frederiksen kalder det et sundt princip, at kærestepar nu får pligt til at forsørge hinanden.

- Det er et grundlæggende sundt princip, at man skal forsørge sig selv, og hvis ikke man kan det, skal man kunne forsørges af sin familie, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, siger beskæftigelsesministeren til DR Nyheder.