Hård kritik af digital tinglysning

Rigsrevisionen er på vej med en hård kritik af Justitsministeriet på grund af de lange ventetider og milliardtab, der har været efter digitalisering af tinglysningen.

Justitsminister Lars Barfoed får kritik af Rigsrevisionen efter de lange ventetider med tinglysningen. (Foto: Casper Christoffersen © Scanpix)

Justitsministeriet kan imødese kontant kritik for sin rolle i den omstridte digitalisering af tinglysningen, som det seneste år har resulteret i lange og ofte dyre ventetider for danskerne.

I en beretning om sagen, som offentliggøres i morgen, konstaterer Rigsrevisionen blandt andet, at Justitsministeriet alt for hurtigt ville høste effektiviserings-gevinsten i form af 200 nedlagte stillinger og karakteriserer i øvrigt hele digitaliseringen som et "højrisiko projekt".

Det erfarer DR Nyheder fra flere kilder.

Overvurderede sig selv

Beretningen rummer også alvorlig kritik af Domstolsstyrelsen og selve Tinglysningsretten for bl.a. at overvurdere de enkelte medarbejderes produktivitet og undervurdere omfanget og karakteren af de opgaver, som man stod overfor ved projektets start i september i fjor.

Den organisatoriske forberedelse af projektet karakteriseres også af Rigsrevisionen som "mangelfuld", ligesom der er kras kritik af økonomistyringen.

Dyre ventetider

Tinglysningen blev netop i fjor digitaliseret for at gøre sagsbehandlingen nemmere og hurtigere og for at spare penge i form af personalebesparelser.

De første mange måneder oplevede mange danskere dog væsentligt forøgede ventetider på at få tinglyst deres ejendomshandler, hvilket førte til betydelige ekstra omkostninger for de pågældende. Enkelte danskere har haft tab op til 100.000 kroner grundet ventetiderne, mens visse organisationer har vurderet de samlede tab for samfundet til over en milliard kroner.

Rigsrevisionen mener, at en bedre forberedelse, en bedre styring og en langsommere udfasning af medarbejderstaben kunne have forebygget disse vanskeligheder.

Rigsrevisionens beretning offentliggøres tirsdag kl. 16 efter at de seks statsrevisorer har holdt møde og udtalt sig om sagen.