Hård kritik: Ministerium sylter gældsplagede kriminelle

Efter næsten 10 år har et udvalg ikke gjort sit arbejde færdigt. Venstre og Enhedslisten kalder det en syltekrukke.

I Danmark hæfter kriminelle for alle omkostninger ved en straffesag, og der er ikke mulighed for at få gælden eftergivet. Og det betyder, at dømte ender med en stor regning, når de forlader fængslet.

De dømtes gæld var i 2012 vokset til omkring to milliarder kroner. Men det er kun lykkedes at få 24 millioner inddrevet.

I 2004 nedsatte Justitsministeriet er det udvalg, der skulle beskæftige sig med de kriminelles sagsomkostninger. Herunder at fremskaffe oplysninger, som vil danne grundlag for en mere principiel vurdering af spørgsmålet om den gældende ordning med hensyn til betaling af sagsomkostninger i straffesager.

Venstre: Holder Folketinget for nar

I januar sidste år bad Karsten Lauritzen Justitsministeren redegøre for, hvornår udvalgets arbejde var færdigt. Den gang lød svaret: Inden for to måneder.

Men her næsten 10 år efter er der stadig ikke kommet nogen konklusioner på udvalgets arbejde.

- Det er meget mærkeligt, og det virker som om, at Justitsministeren holder Folketingets partier for nar, siger Karsten Lauritzen retsordfører, Venstre, til DR Nyheder.

EL: Finder os ikke i syltning

Da alle partier undtagen Venstre blev enige om en ny aftale for Kriminalforsorgen sidste år, blev det så besluttet at nedsætte et nyt udvalg der skal undersøge mulighed for gældsanering uden at se på det gamle udvalgs konklusioner først. Og det undrer Enhedslisten.

- Vi skal have et alvorsord med Justitsministeren om, hvor hurtigt det her arbejde kan blive afsluttet, for vi kan ikke finde os i, at vi får syltet det her projekt en gang til, siger Pernille Skipper, retsordfører Enhedslisten, til DR Nyheder.

Ministeriet kan ikke svare

Justitsministeriet siger, at arbejdsgruppen fra 2004 ikke direkte har set på eftergivelse af indsattes gæld.

Men efter DR Nyheder gentagne gange har efterspurgt referater fra udvalgets arbejde og hvilke personer, der sad i udvalget, har Justitsministeriet ikke kommet med et fyldestgørende svar.

- Det tyder jo bare endnu mere på, at udvalget reelt ikke har arbejde, men har været en syltekrukke som man har brugt til at parkere et problem i, man ikke var indstillet på at løse, siger Pernille Skipper, retsordfører Enhedslisten.

"Normal praksis"

I et skriftligt svar til TV Avisen oplyser Justitsministeriet, at udvalget, der blev nedsat som et led i kriminalforsorgsaftalen sidste år, vil påbegynde arbejdet i løbet af efteråret 2013.

Når det gælder arbejdsgruppen fra 2004, lyder svaret dog mere vagt.

- Arbejdsgruppens arbejde har i en periode været sat i bero som følge af den prioritering af ministeriets arbejdsopgaver, som det er nødvendigt løbende at foretage. Det er normal praksis, at en arbejdsgruppes konklusioner ikke fremlægges, før arbejdsgruppens arbejde er færdig.

Facebook
Twitter