Hård kritik: Nyt skatteklagesystem stiller Skat bedre end borgerne

Skat får fremover to ankemuligheder, mod en til borgeren. S afviser forringelser

Samtidig med at Holger K. Nielsen på det seneste har talt om at styrke borgernes retssikkerhed overfor Skat, har SF-skatteministeren støttet af V og K indført et nyt klagesystem, der kraftigt forringer borgernes mulighed for at anke Skats afgørelser.

Det påpeger flere eksperter, der undrer sig over det nye system, der bliver en realitet efter årsskiftet.

- Hvor borgerne tidligere havde en klageadgang til Landsskatteretten, så har borgerne ikke længere den mulighed, siger Jan Pedersen, professor i skatteret på Aarhus Universitet, der kalder det nye system 'uhensigtsmæssigt'.

Skat har to skud

I det eksisterende klagesystem har borgerne, der er utilfredse med Skats afgørelser, to muligheder for at anke. De kan i første omgang gå til de såkaldte skatteankenævn og i næste omgang til Landsskatteretten. På samme måde har Skat i dag også to muligheder for at anke, men i det nye system er det fremover kun Skat, der har to ankemuligheder. Borgerne vil fremover kun have én ankemulighed.

Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent i tænketanken CEPOS, er stærkt bekymret over ubalancen mellem borgerens og Skat's ankemuligheder i det nye system.

- Det skaber en retssikkerhedsmæssig skævvridning. Man har ændret reglerne på en måde, så mens Skat har to skud i bøssen, der har borgerne kun et. De kan kun få deres sag behandlet enten i et skatteankenævn eller i Landsskatteretten, hvorimod Skat kan tage afgørelser fra Skatteankenævnet og bringe dem ind i Skatterådet, siger hun.

To partier stemte imod

Som politisk ansvarlig for Skat har skatteminister Holger K. Nielsen de seneste måneder talt for at styrke borgernes retssikkerhed overfor Skat, der i løbet af foråret har været udsat for hård kritik for at have brudt reglerne i forbindelse med en række skattesager - særligt i erhvervsmanden Jesper ”Kasi” Nielsens sag, hvor Skat blandt andet er anklaget for at have forsøgt at presse erhvervsmanden til at acceptere Skats afgørelse under trussel om, at han ellers ville blive mødt med et endnu større skattesmæk.

Parallelt hermed har SF-ministeren med bred opbakning i Folketinget indført det nye system, der blev vedtaget med opbakning fra V, K og Enhedslisten i starten af juni. Kun DF og Liberal Alliance stemte imod.

- Vi er opmærksomme på, at det her skal bruges meget, meget varsomt. Det er også det, vi klart har skrevet i betænkningsbidragene og henvist til de svar, som skatteministeren har givet. Og det forventer vi selvfølgelig. at Skat lever op til. Og når loven skal evalueres i 2015, så er det et af de områder, som vi vil have stor fokus på at følge op på - om det bliver som skatteministeren har oplyst eller det udvikler sig, for så er det selvfølgelig klart, at så må vi kigge på det igen, siger Torsten Schack-Pedersen, skatteordfører for Venstre.

S: forfejlet kritik

Det har ikke været muligt at få et interview med skatteminister Holger K. Nielsen, der er på sommerferie. Ministeriet henviser i stedet til den socialdemokratiske skatteordfører Thomas Jensen.

- Det er en fuldstændig forfejlet kritik at sige, at der er en asymmetri i, at borgeren har én klagemulighed, og at Skat har to. Borgeren har også to klagemuligheder i de sager, hvor Skat indbringer en sag for Skatterådet, siger Thomas Jensen.

Ifølge S-ordføreren vil den ny struktur sikre langt flere rigtige afgørelser, som falder hurtigere end tidligere.

Skatteordfører fra Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær har i et spørgsmål til skatteminister Holger K. Nielsen spurgt, hvorfor Skat skal have to skud i bøssen, mens borgeren nu kun har et. Hertil svarer ministeren:

- Reglen sikrer, at Skat har en reaktionsmulighed i de tilfælde, hvor et ankenævn træffer en åbenbar ulovlig afgørelse. Bestemmelsen anvendes sjældent, og det er forventningen, at dette fortsat vil være tilfældet, skriver Holger K. Nielsen.

Skat fejlfortolker

Den forklaring giver seniorkonsulent i CEPOS Henriette Kinnunen dog ikke meget for.

- I de tilfælde, hvor en borger skulle mene, at en afgørelse fra et ankenævn er 'åbenbar ulovlig' har borgeren, modsat Skat, ingen mulighed for at anke. Og det underminerer da respekten for ankenævnene, at man i det hele taget forudsætter i loven, at ankenævnene ind i mellem træffer ulovlige afgørelser. Det er ikke særlig betryggende, siger hun.

En gennemgang af sager som Skat tidligere har indbragt for Skatterådet som 'åbenbar ulovlige' viser ifølge CEPOS, at SKAT i 8 ud af 15 tilfælde har fejlfortolket den nu omstridte paragraf. Sagerne er derfor blevet afvist af Skatterådet, før de overhovedet blev genbehandlet.

- Den understreger bare, at reglen er betænkelig og burde være fjernet i den nye lov, siger Henriette Kinnunen.

Facebook
Twitter