Hækkerup: 'Det vil være halsløs gerning ukritisk at åbne grænserne'

Han åbner alligevel en dør på klem, efter at flere partier har talt for at åbne grænsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) glider af på spørgsmål om grænseåbning, men lader en lille dør stå på klem. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Justitsminister Nick Hækkerup (S) minder os på de danskere, der kom hjem fra skiferie i Østrig og Italien i slutningen af februar.

De blev smittet med Covid-19, rejste hjem og satte gang i smittekæder, som bredte sig, næsten som dominoklodser falder på en række.

Det er skrækscenariet, og årsagen til at regeringen ikke lader sig presse af indtil flere politiske partier, borgmestre, samt et presset turisterhverv.

Også EU har i dag opfordret lande med ensartet smittetryk til at åbne deres grænser.

- Hvis vi genåbner grænserne for tidligt, så risikerer vi at sætte den positive udvikling, vi har haft i Danmark, over styr, så dele af genåbningen i værste fald skal rulles tilbage igen, eller at sundhedsvæsnet sættes under pres, siger Nick Hækkerup.

Men Tyskland vil åbne sine grænser på fredag og har lavet aftaler med omkringliggende lande som Schweiz, Østrig og Luxembourg.

At den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, efterlyser et svar fra Danmark, har fået Venstre, Konservative, De Radikale og Liberal Alliance til at undre sig over regeringens tøven.

Partier er utålmodige

- Lad os få åbnet, siger formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen.

- Som minimum at det er er et anerkendelsesværdigt formål, hvis man har en lejekontrakt i hånden til et hotel eller et sommerhus, så vi kan få gang i den del af turismen.

Lige nu udløser netop anerkendelsesværdige formål, som eksempelvis et vigtigt job, adgang til Danmark, men regeringen er nødt til at bløde op, mener også De Radikale.

- Danmark skal tage imod den udstrakte hånd fra Tyskland og begynde normaliseringen af grænsen, for det betyder så meget for dansk økonomi, siger politisk leder Morten Østergaard.

Han kan simpelthen ikke se argumentet for at holde grænsen lukket længere, og i Venstre har EU-ordfører Jan E. Jørgensen samme syn på sagen.

- Når der ikke er nogen undersøgelse, der indikerer, at det er farligt at åbne grænsen til Tyskland, er det svært at se, hvorfor man skulle blive ved med at holde den lukket, siger han.

Dyre dage

Men det er ikke ufarligt at åbne grænsen, mener justitsminister Nick Hækkerup, som i dag har brugt 20 minutter på at gentage den næsten enslydende pointe, overfor hele tre medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der krævede en forklaring i spørgetiden med ministeren i Folketingssalen.

- Vi bliver nødt til at have en koordineret tilgang til, hvordan vi gør det, fordi det vil være afgørende for, hvilket smittetryk vi risikerer at importere til Danmark, siger Nick Hækkerup.

Ulla Tørnæs (V) stiller spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S), mens Eva Kjer Hansen (V) venter på, at det bliver hendes tur.

Regeringen er, ifølge ministeren og den genåbningsaftale, som samtlige partiledere forhandlede om på Marienborg i torsdags, i dialog med vores nabolande om en grænseåbning.

Men hvad er svaret til Tyskland? Kan ministeren sige noget om, hvornår der kommer til at ske noget? Hvad skal der i det hele taget til, for at regeringen vil åbne grænsen?

Sådan faldt det ene efter det andet af i alt 14 spørgsmål til Nick Hækkerup, først fra Bertel Haarder, så fra Eva Kjer Hansen og fra Ulla Tørnæs.

- Man kan bare gange op. For hver dag er der et omkostningstab på 107 millioner. Det er ganske, ganske mange penge, men det er også mennesker af kød og blod, der kæmper for deres forretning, siger Ulla Tørnæs.

- Men tænk, hvad omkostningstabet ville være, hvis vi åbnede for tidligt, og vi blev nødt til at lukke ned igen?, svarer ministeren.

Nick Hækkerup holder en pause, efter at have glædet sig over at Venstre er enig med ham i, at genåbningen af grænsen naturligvis skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt, og fortsætter så:

- Hvis man indtager det synspunkt, vil det være halsløs gerning i samme øjeblik at sige, at derfor skal vi bare ukritisk åbne for al indrejse, fordi der er forbundet sundhedsmæssig fare ved at åbne grænsen.

'Jeg blev ikke ret meget klogere'

Ministeren svarer ikke på spørgsmålet om, hvorfor den sundhedsmæssige fare er større, hvis folk kommer til Vestjylland fra Flensborg i stedet end fra København.

- Enten er vi tilbage til det med en manglende forståelse for smittetrykkene, eller også er vi simpelthen tilbage til, at spørgeren ikke forstår, at jo flere vi tager ind i Danmark, som potentielt er smittede med corona, jo større er risikoen for, at vi sætter nye smittekæder i gang, siger Nick Hækkerup til Eva Kjer Hansen.

Hendes kollega, Ulla Tørnæs, tager over og spørger:

- Kan ministeren oplyse, hvad smittetrykket skal være, før en regering gradvist vil genåbne grænsen?

- Jeg kan lige så godt indlede med at sige, at jeg ikke kommer til at give et konkret tal, svarer ministeren, før han understreger, at grænseåbningen bare er én brik i et større puslespil om genåbningen af Danmark.

Ulla Tørnæs går herefter tilbage til udgangspunktet:

- Jeg mangler stadig - og det bliver jeg nødt til at spørge om - viden om, hvad det er for sundhedsfaglige beregninger, der ligger til grund for at regeringen fastholder, at grænsen ikke kan åbnes

Da justitsminister Nick Hækkerup har gentaget sin pointe om risikoen for smittekæder, konkluderer hun:

- Jeg må tilstå, at jeg blev ikke ret meget klogere på svaret her.

En flerhed af muligheder

Nick Hækkerup er dog positiv overfor at åbne grænsen - for nogle. Han nikker til tanken om at lade turister med en lejekontrakt på danske sommerhuse eller lignende komme ind i landet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) støtter sig til sit talepapir under spørgetiden i Folketingssalen. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

- I stedet for at sige, at enten skal alt være lukket, eller også skal alt være åbent, så synes jeg, at vi må vurdere, hvad der er anerkendelsesværdige formål. Det er noget af det, vi kunne kigge på, siger han.

Efter spørgetiden kommer han overfor pressen desuden en anelse nærmere nogle af de faktorer, der har betydning.

- Lad os nu sige, at vi er dem, vi er i Danmark med den smitte, vi bærer rundt. Hvis vi siger, at der er det samme smittetryk i Tyskland, så vi tager en million tyskere ind, vil nogle af dem være smittet, og nye smittekæder vil blive lukket ind i landet.

- Derfor er det ikke relevant alene at kigge på smittetrykket. Man bliver også nødt til at se på antallet, siger Nick Hækkerup.

Det spurgte Eva Kjer Hansen ellers direkte til - og blev afvist.

- Så det er et spørgsmål om antallet, der må komme til Danmark?

Ministeren svarede:

- Nej. Jeg kender spørgeren godt nok til at vide, at den intellektuelle kapacitet er meget, meget større end det her. Antallet er relevant. Smittetrykket er relevant. Men den kloge løsning ligger hverken i antal eller smittetryk. Den ligger i en flerhed af muligheder.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk