Handicappet lokalpolitiker erklæret inhabil: Ekspert kalder sagen et 'grænsetilfælde'

Det rejser vigtige spørgsmål, hvis man erklærer lokalpolitikere inhabile, mener lektor.

Kristian Hegaard er byrådsmedlem på sjette år. Nu er han blevet erklæret inhabil i spørgsmål om en af hans mærkesager - handicappede. (© Kristian Hegaard)

Kristian Hegaard er medlem af Radikale Venstre. For fem og et halvt år siden blev han valgt ind i Fredensborg Byråd, og han har har siddet der siden. Og så er han handicappet.

Det sidste har egentlig aldrig været noget problem for Kristian Hegaards politiske virke - før nu.

Et flertal i Fredensborg Kommune har nemlig udelukket Kristian Hegaard fra at deltage i en sag om handicapforhold, fordi han selv er en af dem, som modtager de ydelser, som er på forhandlingsbordet. Det skriver Politiken.

Han er med andre ord erklæret for inhabil.

Men det skal man passe på med i lokalpolitik, siger Sten Bønsing lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- Man skal passe på med at erklære kommunalpolitikere for inhabile. Man kan se på en liste, at han netop er stillet op for at forsvare handicappede i relevante spørgsmål. Man skal ikke erklære ham inhabil, hvis det er det, han er gået til valg på, siger han til DR Nyheder.

Risiko for majoritetspres

Ifølge Sten Bønsing er sagen om Kristian Hegaard ikke lige til - og begge sider har en valid pointe.

Kristian Hegaard har klaget over kommunens beslutning til det kommunale tilsyn, men om han får medhold i klagen eller ej er ikke sikkert.

- Sagen rammer et grænsetilfælde, hvor det er et spørgsmål om, hvor meget han bliver påvirket. Og så dels at der er en del borgere i kommunen, som er handicappede, og som bliver berørt af afgørelsen. Derfor kan man sige, at inhabiliteten bliver udvandet, siger Sten Bønsing.

Uanset udfaldet er sagen ifølge Sten Bønsing interessant. Ender det med, at kommunens beslutning får lov til at stå, åbner det ifølge Sten Bønsing for en teoretisk problemstilling i lokaldemokratiet.

- Vi skal ikke komme i en situation, hvor et flertal kan bestemme, at en fra oppositionen ikke må deltage i sager, siger han.

Klar til at tage det hele vejen

Får Kristian Hegaard ikke medhold hos det kommunale tilsyn, stopper sagen imidlertid ikke for ham der. Han er klar til at tage sagen så langt, den kan tages.

- Jeg ved, at der er mulighed for at tage det for retlige instanser, og der vil jeg tage det hele vejen. Jeg gør det for at varetage de interesser, mine vælgere valgte mig til at varetage ved sidste kommunalvalg, siger Kristian Hegaard til DR Nyheder.

Kristian Hegaard har lagt et billede op på Facebook af den lukkede dør, som afskærer ham fra det lokale, hvor forhandlingerne, som byrådet altså har erklæret ham inhabil i, skal foregå.

Billedet har i skrivende stund tæt på 1600 likes og 144 delinger.

- Jeg er helt overvældet over alle de virkelig positive reaktioner, jeg har fået på sociale medier og på sms. Der er ingen tvivl om, at hvis det her havde foregået et hvilket som helst andet sted end Fredensborg Byråd, så var udfaldet blevet anderledes.