Hans institut advarede Støjberg mod menneskerettighedsbrud - nu forsvarer han hende i Rigsretten

Jonas Christoffersen spiller flere roller i Rigsretten. Primært som juridisk støtte til Støjberg - men i dag er han anklagerens vidne.

Forsvarer Jonas Christoffersen ankommer til rigsretssagen mod Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus i København, mandag den 13. september 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

I ti år blev advokat Jonas Christoffersen næsten synonym med fortolkningen af menneskerettighederne.

Som direktør i Institut for Menneskerettigheder var det hans opgave at råbe op, når skiftende regeringer gik til kanten af - eller over - de internationale konventioner.

I januar 2020 sagde han op.

Godt et år efter blev han udpeget til at yde støtte til Inger Støjbergs forsvar i sagen, der netop handler om, hvorvidt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er overholdt.

Den nu 52-årige advokat finder selv beslutningen naturlig.

- De fleste sagde: 'Det var da spændende. Tillykke med det'. Så var der nogle, der sagde: 'Hvordan kan du forsvare hende'.

- Hvad skulle jeg ellers? Det er en spændende sag. Nu er jeg advokat. Selvfølgelig kan jeg forsvare Inger Støjberg.

I vidneskranken i dag

Formelt har Inger Støjberg to beskikkede forsvarere. Det er Nicolai Mallet og René Offersen. Men derudover får hun støtte fra Jonas Christoffersen, som har tilsluttet sig holdet omkring Støjberg.

Derfor sidder han også med i Rigsretten på tilhørerpladserne. Men det er ganske rimeligt at skrive, at Jonas Christoffersen også indtager en slags dobbeltrolle.

For i dag sætter Jonas Christoffersen sig i vidneskranken i Rigsretten. Indkalt af sagens anklagere. Han er indkaldt til at fortælle om forløbet i foråret 2016, hvor hans institut flere gange offentligt advarede om, at det ikke ville være lovligt at adskille asylparrene, hvoraf mindst en var mindreårig, uden at lave undtagelser.

Notat antydede bekymring

I marts 2016 - altså måneden efter beslutningen om at adskille asylparrene, skrev Institut for Menneskerettigheder i et notat, at adskillelserne skulle ske efter en 'konkret vurdering' og altså ikke automatisk. Og derudover skrev instituttet, at man ikke kunne skille parrene ad uden først at spørge dem.

- Det er desuden instituttets vurdering, at parterne skal partshøres forud for beslutningen om adskillelse, lyder det i notatet.

Hvordan advarslerne hænger sammen med hans nye rolle som forsvarer for Støjberg, blev han spurgt ind til i programmet Rigsretsreporterne tidligere på måneden.

Du var institutleder for den her institution. Var advarslen forkert?

- Jeg tror ikke, jeg skal gå for meget ind i det, for det skal jeg jo afhøres om. Det var ikke mig, der sendte det brev. Jeg tror nok, jeg var med til at beslutte, vi skulle skrive det. Men det var vicedirektøren, der sendte det.

- Men jeg står fuldstændig ved det. Det er et strålende brev.

Risikoen for at skulle betale en pris

I januar i år udtalte Jonas Christoffersen sig også om sagen i en artikel i mediet Zetland.

- Jeg tror, Støjberg-sagen går hen i embedsværket og i det politiske liv og bliver en lektie om, at man skal sørge for at gøre det ordentligt, for man risikerer, at man skal betale en pris bagefter.

Er du enig med dig selv i fra januar?, lød spørgsmålet efterfølgende i Rigsretsreporterne.

- Yes.

Hvordan det?

- Det vil jeg gerne forklare til nytår, når hun er blevet frifundet.

Kan du forstå, hvis der er nogen, der bliver efterladt en smule rundtossede?

- Ja, det kan jeg godt.

- Jeg vil sige, at dengang havde jeg måske en lidt anden opfattelse af, hvad sagen handler om, end jeg har nu.

Hvad Jonas Christoffersens nye forståelse af sagen er, bliver vi måske klogere på i dag, hvor han afhøres som det andet vidne i Rigsretten. Du kan følge afhøringerne direkte her på DR fra klokken 9.00.

Rigsretsreporterne