Hausgaard får ikke lov at sagsøge Løkke

Landsretten lader ikke Niels Hausgaard sagsøge statsministeren for grundlovsbrud, fordi han ikke sendte Lissabontraktaten til folkeafstemning.

Landsretten lader ikke Niels Hausgaard og 27 andre sagsøge statsministeren for grundlovsbrud, fordi han ikke sendte Lissabontraktaten til folkeafstemning. (Foto: Paseo Film)

Sangeren Niels Hausgaard og 27 andre danskere får ikke lov at sagsøge statsminister Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller for brud på grundloven.

Sangeren og en gruppe andre sagsøgere mener, at det er et brud på grundloven, at Folketinget godkendte Lissabontraktaten uden folkeafstemning.

Men de savner retlig interesse i at sagsøge statsministeren og udenrigsministeren, fastslår Østre Landsret.

Anker nu til højesteret

Dermed fik regeringen ret i den ene af sine to påstande. Østre Landsret afviser til gengæld Kammeradvokatens anden påstand om, at sagen skulle afvises, fordi Lissabontraktaten ikke er trådt i kraft.

Sagsøgerne, som repræsenteres af Ole Krarup, mener, at Lissabontraktaten er så vidtgående, at den skal til folkeafstemning. De vil nu anke landsrettens dom til Højesteret, oplyser han.

- Sagen ankes til Højesteret. Vi prøver at få sagen for så hurtigt som muligt. Jeg tror, at hele retssystemet er bevidst om, at hvis det først kommer om flere år, så er det post festum (for sent, red.), siger Ole Krarup.

Søger fri proces

Sagsøgerne søger fri proces ved Højesteret, ligesom de havde ved Østre Landsret.

Ole Krarup regner med at procedere sagen ved Højesteret sammen med advokat Karen Dyekjær Hansen. De førte også i 1990'erne grundlovssagen om Maastricht-traktaten mod daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Her frifandt Højesteret i april 1998 enstemmigt statsministeren for at have brudt grundloven ved at underskrive traktaten.

Facebook
Twitter