Heftig aktivitet om lovhjemmel før og efter Mette Frederiksens mink-pressemøde

Ministre siger, de intet vidste, men topembedsfolk i flere ministerier havde tæt kontakt om den manglende lovhjemmel.

Statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke og fødevareminister Mogens Jensen var med på pressemødet den 4. november. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix)

Tidligere fødevareminster Mogens Jensen (S) har sagt, at det først var lørdag den 7. november 2020, han fik at vide, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, at beskeden først nåede hende den 8. november.

Det var allerede den 4. november, at de to var med på et pressemøde, hvor regeringen offentliggjorde sin beslutning om, at alle mink skulle aflives.

Forløbet er lige nu ved at blive kulegravet i en minkkommission.

Og dagens afhøringer i kommissionen afslørede, at ledende embedsfolk i flere ministerier drøftede det manglende lovgrundlag både før og efter Mette Frederiksens pressemøde.

Topchefer mødtes før pressemøde

Den 4. november om formiddagen holdt en række topchefer møde. Aftenen før havde regeringen besluttet, at alle mink skulle aflives. Det var endnu ikke meldt offentligt ud, men cheferne havde fået besked.

Topchefer fra Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Forsvarsministeriet holdt møde.

En chef fra Justitsministeriet tog referat. Her fremgår det:

"Tejs Binderup rejste på mødet et spørgsmål om hjemmelgrundlag for aflivning, idet man hidtil kun havde aflivet mink i smittede farme og risikozonerne omkring smittede farme." står der i referatet, som blev fremlagt i minkkommissionen.

Tejs Binderup er afdelingschef i Fødevareministeriet og en nøglefigur i udredningen af forløbet i minksagen.

Det synspunkt blev udfordret af Dorthe Søndergaard, afdelingschef i Sundhedsministeriet.

"Dorthe Søndergaard spurgte, om dette ikke bare drejede sig om, at man ikke stillede de rigtige spørgsmål til sundhedsmyndighederne. Situationen var således markant anderledes med den nye risikovurdering fra SSI, end da det blev besluttet at aflive de smittede mink og minkene i risikozonerne," står der.

Enden på mødet blev, at Justitsministeriet skulle finde ud af, hvad der var op og ned.

Aktivitet til over midnat

Timerne gik, og der blev indkaldt til pressemøde klokken 16. Det var her, regeringen ville give befolkningen og minkavlerne den besked, som de ledende embedsfolk allerede kendte: Alle mink skal aflives.

Kort før pressemødet skrev Tejs Binderup til Justitsministeriet, at lovhjemlen til aflivning ifølge Fødevarestyrelsen ikke kunne udbredes til hele landet.

Det ændrede ikke på, at regeringen trådte frem og bekendtgjorde sin beslutning.

Men bekymringen for det manglende lovgrundlag levede videre i Fødevarestyrelsen. Klokken 20.11 blev Miljø- og Fødevareministeriets førende jurist, retschef Paolo Perotti, inddraget i sagen. Det skete med en mail fra den juriske chef i Fødevarestyrelsen, Birthe Schubart. Hun skrev:

"Det er vores opfattelse, at de hjemler, der er i lov om hold af dyr, ikke kan rumme den nye situation".

Selv om det var sent på aftenen, satte Paolo Perotti sig hurtigt ind i lovgivningen. Han troede først, at Sundhedsministeriet havde ret, når de sagde, at lov om hold af dyr kunne bruges til at aflive alle mink, men ændrede mening, da han kom ind i detaljerne, blandt andet efter en samtale med Fødevarestyrelsen.

Klokken 21.54 talte han i telefon med kontorchef Morten Holland Heide fra Justitsministeriet. Det fremgår et telefonnotat, som Justitsministeriet har lavet. Her står der om samtalen med Perotti:

"..at han nu vurderede, at der ikke var hjemmel."

Paolo Perotti og Birthe Schubart fik lavet et notat med deres vurderinger. Det landede hos Justitsministeriet klokken 22.46.

"Har de ret?"

Ministeriets folk var sent oppe den dag, og kort efter midnat sendte den kontorchef, der havde fået besked fra Perotti, vurderingen videre til afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen.

"Hvis de har ret og vi ikke kan finde anden hjemmel, skal nogen skrive et lovforslag meget hurtigt", skrev han.

Det kunne Justitsministeriet så svare på den 5. november ved middagstid. Der var ingen grund til at betvivle den vurdering, der var lavet i Fødevarestyrelsen. Eller sagt med andre ord: Der var ikke lovhjemmel til det indgreb, som regeringen dagen før havde præsenteret.

Herfra gik arbejdet med at forberede en hastelov i gang, uden ministrene efter deres egen forklaring fik besked.

Paolo Perotti sagde i kommissionen i dag, at han ikke orienterede Mogens Jensen om, at der manglede lovgrundlag.

Sms: Regeringen vidste det godt

Men en sms-besked fra Tejs Binderup kunne tyde på, at den politiske top også godt var klar over problemet.

Da nyheden om den manglende lovhjemmel eksploderede om aftenen søndag den 8. november, gik Line Nørbæk, daværende direktør i Erhvervsministeriet, hjemme og lavede mad. Hun havde været dybt involveret i håndteringen af mink set fra Erhvervsministeriets side. Det kom bag på hende, at der ikke var lovhjemmel. Hun skrev derfor en sms til Tejs Binderup og spurgte, om det var uden for de smittede besætninger og risikozonerne, at der var problemer med lovhjemlen.

"Ja, præcist", svarede Binderup og fortsatte:

"Og har heller ikke hjemmel til at betale kompensation. Men det vidste regeringen godt. Vi havde skrevet i KU-sagen, at vi ikke mente, der var hjemmel"

KU står for Koordinationsudvalget. Det er regeringens styrende udvalg, hvor de ledende ministre sidder. Det var her, beslutningen om at aflive alle mink blev truffet den 3. novmeber.

Tejs Binderup blev afhørt i kommissionen tordag. Men afhøringen blev ikke færdig og nåede ikke frem til de afgørende dage i november. Derfor har kommissionen endnu ikke fået hans forklaring på, hvad man mente med beskenden den 8. november 2020.

Binderup er indkaldt til ny afhøring lørdag den 6. november.

Detaljer i denne artikel stammer fra afhøringer og dokumenter fremlagt i minkkommissionen.