Henrik Sass frygter en ny økonomisk adel i Danmark

Mange virksomheder er kørt i sænk, fordi arvingerne ikke har haft styr på det, lyder det fra S-gruppeformanden.

- Jeg frygter, at vi på verdensplan og måske også herhjemme, er ved at få en helt ny økonomisk elite, som ’The Economist’ har beskrevet som ’The Super Rich’. Det er folk, der bygger strukturer op, som var de et land, siger Henrik Sass Larsen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Arveafgiften for familievirksomheder skal sættes kraftigt op, hvis ikke vi skal se et Danmark, hvor der vokser en ny og endnu mere magtfuld økonomisk adel frem.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i P1-programmet Slotsholmen.

- Jeg frygter, at vi på verdensplan og måske også herhjemme er ved at få en helt ny økonomisk elite, som ’The Economist’ har beskrevet som ’The Super Rich’. Det er folk, der bygger strukturer op, som var de et land, siger han og fortsætter:

- De har så mange penge, at man næsten ikke kan begribe det. De har sørget for ikke at blive beskattet, har gemt pengene væk og bidrager ikke til fællesskabet.

I programmet udybbede den magtfulde gruppeformand blandt andet citater fra sin debatbog Exodus, der udkom sidste år.

I bogen taler han kraftigt imod at lempe arvebeskatningen yderligere, som i dag er på fem procent. Socialdemokratiet adresserer også netop det emne i deres valgoplæg, hvor det lyder, at skatten skal op på 15 procent, når familieejede virksomheder skal overdrages til næste generation.

Vil kunne udøve markant økonomisk og politisk dominans

I 'Exodus' lyder det, at en økonomisk adel risikerer at vokse sig stærkere og stærkere fra generation til generation, hvis man lemper beskatningen yderligere. Og denne økonomiske adel vil kunne udøve en markant økonomisk og politisk dominans.

- Derfor er det bedste, vi kan gøre, at sikre, at det bliver økonomisk, juridisk og skattemæssigt lønsomt at etablere private, erhvervsdrivende fonde, som er underlagt almindelig lovgivning.

- Dermed kan virksomheden fortsætte og styres af en fond og en professionel direktion, og så må kontante overførsler til arvinger løses ad en anden vej, lyder det i bogen, hvor forslaget går på, at en sådan model ikke skal beskattes.

Familievirksomheder er blevet kørt i sænk

Henrik Sass siger i programmet Slotsholmen, at han har set en udvikling mod en ny økonomisk adel siden finanskrisen og anerkender, at det også er sket, mens Socialdemokratiet har siddet ved magten.

Han siger, at han bestemt ikke har noget mod iværksættere, entreprenører og folk, der skaber noget. Men det er ikke nødvendigvis sagens kerne.

- Men lad mig også direkte sige: Det er ikke sikkert, at næste generation er ligeså dygtig som første. Der er utrolig mange virksomheder og herregårde, som er kørt i sænk, fordi en eller anden generation ikke har kunnet finde ud af det.

Det er familien, der har skabt de her virksomheder. Hvorfor skal de sendes på porten?

- Det er ikke kun familien, som har skabt virksomheden. Det er også medarbejderne og en masse andet, der bidrager til det. Og en del af den kapital, der bliver brugt til at etablere virksomheder, er efterhånden lønmodtagerkapital, som man måske også med rimelighed kan sige skal falde tilbage til lønmodtagerne, siger han.

Facebook
Twitter