Her er hovedpunkterne i finansloven for næste år

Efter et langt forhandlingsforløb er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om en finanslov for næste år.

Finansloven for næste år er i hus. (Foto: Jens Astrup/Scanpix 2017) (Foto: JENS ASTRUP © Scanpix)

Her er hovedpunkterne i aftalen:

Der afsættes en halv milliard kroner om året over de næste fire år til ældre.

Derudover sættes der penge af til sundhedsområdet. Blandt andet kommer der fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter i udkantsområderne.

Der skal optages 300 ekstra politistuderende i 2018 og 2019.

Straffen for grov vold og indbrud skærpes.

Politiet får politihesten tilbage.

Taksten over Storebæltsbroen nedsættes og motorvejen over Vestfyn udvides.

Grænsekontrollen styrkes.

Skatten på fri telefon fjernes.

Boligjobordningen gøres permanent.

Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.

Kilde: Finansministeriet