Her er Løkkes magtfulde mandeklub

Der er ikke en eneste kvinde i VLAK-regeringens centrale udvalg.

Disse syv ministre sidder i regeringens magtfulde koordinationsudvalg.

Det er ikke kun på ministerposterne, at der bliver skiftet ud i forbindelse med dannelsen af den nye VLAK-regering.

De centrale udvalg internt i regeringen vokser sig med indlemmelsen af Liberal Alliance og Konservative også større. Det sker i sagens natur for at gøre plads til topministrene fra netop LA og K.

Her får du en oversigt over alle regeringens magtfulde udvalg – hvor det bemærkelsesværdigt nok kun er mænd, der er medlemmer. Du kan også læse mere om udvalgene på Statsministeriets hjemmeside.

Koordinationsudvalget

Det måske mest magtfulde udvalg i regeringen. Mødes typisk en gang om ugen og ”behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag”.

Da Venstre-regeringen blev dannet, bestod udvalget blot af statsministeren, finansministeren og udenrigsministeren, men fremover tæller koordinationsudvalget syv ministre. De samme syv, som var de primære forhandlere under sidste uges regeringsforhandlinger:

 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) (formand for udvalget)

 • Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

 • Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

 • Finansminister Kristian Jensen (V)

 • Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)

 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

 • Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)

Økonomiudvalget

Behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget. Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

I forhold til tiden under Venstre-regeringen udvides økonomiudvalget fra tre til fire medlemmer:

 • Finansminister Kristian Jensen (V) (formand for udvalget)

 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

 • Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)

 • Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Sikkerhedsudvalget

Mødes efter behov og drøfter sager, der vedrører sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der ændres ikke på ministersammensætningen i udvalget i forbindelse med regeringsudvidelsen.

 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) (formand for udvalget)

 • Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

 • Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

 • Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)

Ansættelsesudvalget

Behandler blandt andet sager om udnævnelse af visse højere embedsmænd og ministrenes særlige rådgivere. Udvalget udvides til nu også at omfatte justitsministeren.

 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) (formand for udvalget)

 • Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

 • Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

 • Finansminister Kristian Jensen (V)

EU-implementeringsudvalget

Drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Udvalget fortsætter med at have i alt otte medlemmer.

 • Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (formand for udvalget)

 • Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

 • Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

 • Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

 • Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

 • Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)

 • Transportminister Ole Birk Olesen (LA)