Her er regeringens finanslovsudspil

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en finanslov for 2014. Se udspillet her.

Finansminister Bjarne Corydon (S) i en rolig stund i sit ministerium. Tirsdag formiddag fremlægger han regeringens finanslovsudspil. (Foto: Jens Astrup © Scanpix)

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en finanslov for 2014.

Her er hovedpunkterne i regeringens udspil.

Flere penge til udlændinge, der forlader Danmark

Udlændinge vil få en større del af beløbet på 125.000 kroner ved udrejsen og skal ikke vente på hovedparten af pengene i et år, sådan som ordningen er skruet sammen nu

DSB

Regeringen lægger op til at rulle de varslede besparelser på 300 millioner kroner tilbage i 2014, som den tidligere regering med Venstre og Konservative i spidsen ellers pålagde DSB at gennemføre.

Vold i familien

Regeringen afsætter 36 millioner kroner over fire år til hjælpe ofre for partnervold.

Uddannelse

Regeringen ønsker at løfte investeringerne i uddannelse og SU med 2,3 mia. kr.

Den meget omtalte reform af erhvervsskolerne, som regeringen lægger på bordet senere på året, skal koste omkring 1 mia. kr.

Klima og miljø

Regeringen vil afsætte 800 mio. kr. frem mod 2017 til at styrke den grønne omstilling.

Bandepakke

Regeringen afsætter 200 mio. kr. til bekæmpelse af rockere og bander.

Kultur / sport

Regeringen vil bruge 11 mio. kroner på at videre huskunstnerordningen, der hvert år sender kunstnere (eks. musikeren Chris Minh Doky og dramatikeren Line Knutzon) rundt i landet.

Overlevelsen af Sport Event Danmark er sikret med 20 mio. kroner. Organisationen arbejder for at tiltrække store sportsbegivenheder til Danmark

Socialområdet

Den ny socialminister Annette Vilhelmsens (SF) mærke på finansloven er en forebyggelsesplan for udsatte børn og unge på omkring 70 mio. kroner årligt, i alt ca. 280 mio. kroner frem mod 2018.

Sundhed

Regeringen vil afsætte 150 mio. kr. de kommende fire år til sundhedsområdet, bl.a. til en styrket kræftbehandling. Med pengene vil regeringen også styrke forebyggelsen og øge ligheden i sundhedsvæsenet.

Der bliver afsat 180 millioner over fire år til at styrke kontrol og tilsyn med kemiske stoffers farlighed.

Social dumping

Regeringen afsætter 75 mio. kr. årligt frem til 2017 til indsatsen mod social dumping.

Satspulje

Regeringen lægger op til, at satspuljen i 2014 målrettes indsatsen mod ungdomskriminalitet, psykiatriområdet, handikapområdet og udsatte voksne. Satspuljen udgør cirka 350 mio. kr. i 2014.

Udviklingslande

Udviklingsbistanden vil også næste år ligge på 0,83 pct. af BNI, selvom regeringen har som mål at øge det til 1 pct.

Ungdomsboliger

Regeringen vil afsætte 21 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 2016 til flere ungdomsboliger - blandt andet skal ældreboliger omdannes til billige ungdomsboliger.

Økonomi

De offentlige investeringer øges til over 44 mia. kr. Det er knap tre mia. kr. mere end sidste år - cirka to af milliarderne kommer fra aftaler tidligere på året.

Der bliver afsat en milliard kroner i anlægsreserve, som kan bruges til nye offentlige investeringer.

Væksten i det offentlige forbrug bliver på 0,5 pct. Det skal ifølge regeringen give op mod 2.000 flere offentligt ansatte.

Regeringens forventer, at dens økonomiske politik vil skabe 15.000 private job næste år.

Bliver præsenteret til formiddag

Finansminister Bjarne Corydon (S) præsenterer regeringens finanslovsudspil på et pressemøde klokken 11 i Finansministeriet. Herefter bliver partierne indbudt til forhandlinger.

De politiske analytikere forventer, at Enhedslisten i sidste ende vil lægge de afgørende stemmer til en endelig aftale for statens husholdningsbudget for 2014.

Facebook
Twitter