Her er regeringens oplæg til finanslov 2012

Regeringen forventer et underskud på 96 milliarder kroner, fremgår det af finanslovsudspillet, som netop er offentliggjort.

Bjarne Corydon fremlægger regeringens finanslovsforslag (Foto: © Jens Nørgaard Larsen, Scanpix)

Regeringen forventer et underskud på 96 milliarder kroner, fremgår det af finanslovsudspillet, som netop er offentliggjort. Læs udspillet Ansvar og handling her

Det fremgår også af oplægget, at bortset fra boligskatten så vil regeringen ophæve det nu 10 år gamle skattestop, som var VK-regeringens mærkesag.

Her følger noget af indholdet af finansaftalen, som ikke har været kendt før præsentationen i dag.

Fem milliarder tilbageholdes

Ifølge finanslovsforslaget tilbageholder regeringen en såkaldt ufordelt ramme på fem milliarder kroner i 2013 til ”regeringens højt prioriterede områder og nye initiativer”.

Beskæftigelse

Som konsekvens af den globale finasielle uro regner regeringen med at ledigheden vil fortsætte med at stige i resten af 2011 og først vende i andet halvår af 2012.

Men med finanslovens fremrykning af offentlige investeringer, forventer regeringen at vende udviklingen markant.

I 2012 forventer man at styrke beskæftigelsen med 9.000 personer og 12.000 personer i 2013. Det er samlet set 1.000 personer mere, end hvad der tidligere har været fremme.

Kasseeftersyn

-Der kan ikke tages chancer på den økonomiske politik, siger finansminister Bjarne Corydon ved præsentationen af finanslovsforslaget.

Det betyder ifølge finansministeren, at alle initiativer i fremtiden skal finansieres krone for krone. Regeringens kasseeftersyn afslører et offentligt underskud, som er 10 milliarder større end forventet.

Akutberedskab

Regeringen vil forlænge forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted og så har regeringen lagt penge til side, så ordningen kan gøres permanent i 2013. Ordningen skal diskuteres af forligsparterne i 2013.

Næste år koster akuthelikopteren staten 50 millioner kroner. I 2013 vil prisen være 102 millioner.

- Et godt og lige sundhedsvæsen er i stand til at sikre den bedst mulige akutbehandling, også i yderområderne, lyder det i finanslovsforslaget.

Det videre forløb

Allerede i morgen inviterer finansminister Bjarne Corydon samtlige partier i Folketinget til et såkaldt sættemøde i Finansministeriet. Her begynder forhandlingerne om den endelige finanslov.

Forhandlingerne skal være afsluttet midt i november for at en lovtekst kan nå at blive behandlet i Folketinget og endeligt vedtages i januar.