Her er rigsrets-anklagen mod Inger Støjberg: Tiltales for ulovlige adskillelser og vildledning af Folketinget

Partierne er enige om det juridiske, men et flertal mener, det "politisk set" var rigtigt at adskille parrene.

Inger Støjberg skal tiltales for at være ansvarlig for en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, mener et flertal i Folketinget, der nu har et anklageskrift klar mod hende. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Inger Støjberg (V) er nu én afstemning i folketingssalen fra officielt at være tiltalt ved Rigsretten.

Et markant flertal har i et underudvalg i Folketinget besluttet den tiltale, der skal rejses mod den forhenværende udlændingeminister.

Anklagen mod Støjberg er, at hun er ansvarlig for udmøntningen af en ulovlig instruks, der i 2016 pålagde Udlændingestyrelsen at adskille alle asylpar, hvoraf den ene var under 18 år. Den undtagelsesfri adskillelse af asylparrene var ifølge Folketingets Ombudsmand, en kommissionsundersøgelse og to uvildige advokater ulovlig.

Og derfor vil Støjberg, når tiltalen er vedtaget i folketingssalen, blive anklaget ved Rigsretten for netop det.

Støjberg skal tiltales for "at være ansvarlig" for, at "Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration," der var "i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention," står der i tiltalen.

Samtidig tilsidesatte instruksen ifølge anklagen mod hende "almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet samt forvaltningsrettens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions krav til konkret og individuel partshøring, sagsoplysning og begrundede afgørelser.".

Hvad er en rigsretssag? Få svaret i videoen herunder.

Vildledning af Folketinget en skærpende omstændighed

Bag enigheden om den konkrete tiltale står Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Allliance, Venstre, Konservative og Alternativet. Flertallet har samtidig besluttet, at det skal være en "skærpende omstændighed", at Støjberg har givet "urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget" under flere samråd.

Ni medlemmer af Venstres folketingsgruppe samt Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er imod at tiltale Støjberg.

Nu skal tiltalen formelt stemmes igennem Folketinget. Det sker efter planen på tirsdag den 2. februar.

Forstå sagen om den ulovlige instruks i vores gennemgang af sagen herunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

Socialdemokratiet: Støjberg gjorde politisk set det rigtige

Men selvom flertallet er enige om det juridiske, så er der en markant uenighed i den betænkning, som er grundlaget for det anklageskrift, der nu fremsættes mod Støjberg.

Socialdemokratiet, Venstre og Konservative har fået skrevet ind, at de mener, der skal være plads til, at en minister skal kunne "udfordre og sætte spørgsmålstegn ved embedsværkets vurderinger og indstillinger". Og samtidig slår de tre partier fast, at det "politisk set" var rigtigt at adskille asylparrene - det var bare "juridisk forkert".

Den formulering er regeringens støttepartier og Alternativet ikke enige i. De slår fast, at for dem "er det principielt, at man som minister overholder loven."

Samtidig med anklageskriftet har udvalget også peget på de to advokater, der skal være anklagere i sagen. Det bliver advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen, der også har stået for at vurdere grundlaget for sagen for Folketinget.