Her giver finansloven privatøkonomisk jackpot

Fem punkter i finansloven har direkte konsekvenser for din privatøkonomi.

Selvom Liberal Alliance ikke har topskattelettelserne igennem, er der en række privatøkonomiske gevinster i den nye finanslov. (Foto: JENS ASTRUP © Scanpix)

Selvom der ikke er en aftale på plads om de topskattelettelser, som Liberal Alliance har kæmpet for, så er der stadig flere punkter i den nye finanslovsaftale, som kommer til at mærkes i den enkeltes privatøkonomi.

Her kigger dr.dk nærmere på fem punkter, der alle kan have positive konsekvenser for din pengepung.

Væk med skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og net - i 2020

Som lønmodtager skal man betale skat af 2.800 kroner, hvis man får stillet fri telefon og internet til rådighed af sin arbejdsgiver. Hvis man ikke bruger sin telefon privat, skal man ikke betale. Men regeringen og DF er enige om, at fra og med 2020 ophæver man beskatningen på fri telefon og internet.

Skattefradrag på håndværkerudgifter og på rengøring

Der bliver både tilskud til at få gjort rent og få sat fliser op i badeværelset. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at videreføre Boligjob-ordningen som en permanent ordning. Som hidtil gives et skattefradrag på op til 6000 kroner for serviceydelser og op til 12.000 kroner for håndværkerydelser. Håndværkerfradraget udvides til også at omfatte installation af tyverialarmer. Til gengæld er der ikke længere håndværkertilskud til udskiftning af faste belægninger, installation af stik til el-biler eller energirådgivning.

Disse ydelser giver skattefradrag i den nye Boligjob-ordning

Omfattede serviceydelser

Almindelig rengøring:
Vask og aftørring af flader i boligen
Rengøring af toilet og bad
Støvsugning, gulvvask og boning
Opvask, tøjvask og strygning
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning:
Indvendig
Udvendig

Børnepasning:
Børnepasning i boligen
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.
Græsslåning
Klipning af hæk
Lugning
Beskæring af buske og træer
Snerydning

Omfattede håndværkerydelser

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag):
Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten:
Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas:
Nye ruder og vinduer
Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.:
Nye døre

Isolering af ydervægge:
Isolering
Hulmursisolering

Isolering af gulv:
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Der gives ikke længere skattefradrag til:

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
Solafskærmning af vinduer og glasdøre
Energirådgivning
Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
Installation af ladestik til elbiler
Fjernelse af asbest, PCB og bly

Kilde: Finansloven 2018

Flere penge ind på børneopsparingen

Der bliver mulighed for at sætte endnu flere penge til side til børnene. Den årlige beløbsgrænse fordobles, så den samlede indbetaling bliver fordoblet til 72.000 kroner.

Billigere over broen

Taksterne over Storebæltsbroen nedsættes med 15 procent per 1. januar 2018. Om fem år, når motorvejsudvidelsen på Vestfyn forventes at være færdig, sænkes priserne igen, så den samlede taktstnedsættelse bliver på 25 procent. For personbiler nedsættes taksterne kun for kunder, som anvender automatisk betaling som eksempelvis BroBizz, eller som tilmelder sig et nyt automatisk system til at aflæse nummerplader i betalingsanlægget på Storebælt.

Rige pensionister slipper for udligningsskat

I 2011 blev der indført en midlertidig udligningsskat for store pensionsudbetalinger. I 2018 skulle der have været betalt to procent i skat på udbetalinger, som oversteg et bundfradrag på 397.000 kroner (undtagen udbetalinger af aldersopsparing, kapitalpension, førtidspension og efterløn).

I 2019 skulle skatten have været en procent, og i 2020 skulle udligningsskatten have været udfaset. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe udligningsskatten allerede fra 2018.