Hjort: Der er givet håndslag på at finde de 90 mio.

Regeringen og resten af blå blok mangler nu at finde 90 millioner kroner på finansloven for 2016.

- Vi har givet hinanden håndslag på at finde pengene, siger Claus Hjort Frederiksen, efter at lovforslag er trukket tilbage. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) afviser, at det er udtryk for dårligt politisk håndværk, når regeringen og resten af blå blok nu har trukket det omstridte lovforslag om besparelserne på pensionisters boligydelse tilbage.

- Det synes jeg ikke, det er. Der er stillet mange spørgsmål, og der har været mange eksempler fremme i pressen, og det skal vi besvare. Så det er sådan set baggrunden for det, siger han.

Finansministeren henviser til, at beregninger fra Ældresagen har vist, at det tilbagetrukne lovforslag vil betyde, at mellem 150.000 og 175.000 pensionister mister op til 8.000 kroner om året, fordi de selv skal betale mere i husleje.

Enkelte vil miste helt op til 30.000 kroner om året.

- Det er virkelig kompliceret stof, det vi taler om her, og der har været mange eksempler fremme - nogle rigtige, nogle forkerte. Og nu er vi nødt til at give det en ordentlig behandling og vende tilbage til det i god ro og orden, siger Claus Hjort Frederiksen.

Blå blok i almindelighed og finansministeren i særdeleshed står nu med en udfordring i forhold til at finde finansiering i det kommende år.

Alene i 2016 havde ændringen af boligydelsen nemlig indbragt 90 millioner kroner.

- Vi har givet hinanden håndslag på at finde pengene, siger Claus Hjort Frederiksen.