Hvad søren sker der, når en minister får en næse?

DR's politiske korrespondent Christine Cordsen forklarer udtrykket 'næse' i dansk politik.

- Det lød på Dansk Folkeparti som om, at de forventer, at der skal udstedes en ordentlig gynter, siger Christine Cordsen om de sidste dages kritik af miljø- og fødevareministeren.

Venstres miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, ser ud til at få en næse for sin håndtering af sagen om den politiske indsats mod kvotekongerne i fiskeriet.

Det siger Dansk Folkeparti i dag, efter at partiet har brugt weekenden på at overveje ministerens fremtid.

Samtidig er det ikke mange uger siden, at transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance også modtog en næse af et flertal i Folketinget efter håndteringen af Postnord-sagen.

Men hvad betyder det egentlig, når et flertal på Christiansborg giver en næse til en minister?

- Det er en kritik af en minister, der bliver vedtaget af Folketinget enten direkte i folketingssalen, eller i form af det, man kalder, en beretning i et folketingsudvalg, siger DR's politiske korrespondent Christine Cordsen.

Udtrykket 'næse' stammer oprindeligt fra det gamle ord 'nesæ', som betød skam eller vanære.

Dansk Folkeparti og oppositionen har kritiseret miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), fordi han ikke orienterede partierne om alle de tiltag, hans ministerium havde liggende, som kunne bekæmpe såkaldte kvotekonger i fiskeriet. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Næser har forskellige størrelser

Næserne kan have forskellige størrelser alt efter, hvilket ordvalg folketingsflertallet vælger at bruge, når det udtrykker kritik.

- Hvis man snakker om, at noget er 'utilfredsstillende' eller 'kritisabelt', er det en lille næse, siger Christine Cordsen.

- Når man tildeler en stor næse, bruger man udtryk som 'kraftig kritik' og 'alvorlig påtale'. Så er man ovre i sager, som i virkeligheden også kunne have ført til, at ministeren var blevet fyret.

- Det eneste ord, man aldrig skal bruge i forbindelse med en næse, er ordet mistillid. Hvis først et flertal udtrykker mistillid til en minister, kan ministeren i henhold til grundloven ikke fortsætte, så det ord skal de holde sig fra, siger hun.

Selve udtrykket 'næse' bliver kun brugt på gangene på Christiansborg. Det er ikke at finde i de officielle dokumenter med kritikken, der bliver vedtaget.

- Når man formulerer næsen, beskriver man, hvad der er sket, og så udtrykker man kritik i de forskellige grader fra 'utilfredsstillende' over til 'alvorlig påtale' eller 'kraftig kritik', lyder det fra den politiske korrespondent.

Og næser blev der givet mange af i 1980'erne.

- Der var en periode i 80’erne, hvor der blev udstedt rigtig mange næser, fordi man havde en regering, som helt bevidst overså det, man kaldte det alternative sikkerhedspolitiske flertal, fortæller den politiske korrespondent.

En ordentlig gynter?

Dansk Folkeparti og den røde opposition bliver ifølge Christine Cordsens vurdering enige om at give Esben Lunde Larsen en næse, men hvor stor den bliver, ved ingen endnu, fordi det afhænger af politiske forhandlinger.

- Oppositionen vil selvfølgelig gøre, hvad de kan for at få den så stor som overhovedet muligt, men det lød nu også på Dansk Folkeparti som om, at de forventer, at der skal udstedes en ordentlig gynter, siger hun.

Dansk Folkepartis kritik af Esben Lunde Larsen har i dag fået ministeren til at undskylde, men sådan går det ikke altid.

- Der har været ministre, som nærmest har været stolte af de næser, de har fået, fordi de har følt, at det var en æressag at gå op imod et flertal i Folketinget, fortæller den politiske korrespondent.

Det er dog langt fra forbundet med store konsekvenser for den enkelte minister at få en næse.

- Esben Lunde Larsen kan arbejde videre og fortsætte som minister, så på den måde har det ikke de store konsekvenser, og som regel går næserne i glemmebogen igen, siger Christine Cordsen.

Hun vurderer også, at Dansk Folkeparti ikke opsøgte den her sag for bevidst at genere regeringen.

- Jeg tror sådan set ikke, at Dansk Folkeparti havde ønsket sig at få den her sag nu. De var et sted, hvor både regeringen og Dansk Folkeparti var indstillet på, at nu skulle de prøve at gøre en indsats for at forbedre samarbejdet og få tingene til at køre lidt bedre. Og så dukker den her sag op, som Dansk Folkeparti selvfølgelig er nødt til at reagere på, siger hun.