Hvis man samles mere end ti: Hvornår koster det 1.500 kroner?

Bryder politiet ind, hvis du holder fest derhjemme for mere end ti, og kan man få mere end én bøde? Hør svarene fra justitsministeren.

Fra i dag kan man få en bøde på 1.500 kroner, hvis man samles over ti personer. Man vil samtidig kunne få flere bøder, hvis man ikke efterlever politiets påbud, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

1.500 kroner koster det per person, hvis man ikke overholder reglerne om ikke at samles mere end ti personer. Det sker, efter et midlertidigt forbud trådte i kraft i dag klokken 10.

Forbuddet hindrer borgere i at samles mere end ti stykker i det offentlige rum - både ude og inde. Også private arrangementer med over ti personer i for eksempel lejede lokaler forbydes.

Overholdes forbuddet ikke, vil politiet kunne opløse forsamlinger og udstede en bøde, som ved gentagelser vil stige gradvist.

Men hvorfor koster det 1.500 kroner, kan du få flere bøder, og kan du få en bøde i dit private hjem?

Det har vi spurgt justitsminister Nick Hækkerup (S) om.

Bøden er sat til 1.500 kroner - hvorfor lige det beløb?

- Fordi Rigsadvokaten har set på tilsvarende situationer, man kan sammenligne med – hvad er niveauet her - og de ligger heromkring. Så det er den erfaring, der er flyttet over til det her også.

Dronningen sagde i aftes, at det er afgørende, man afholder sig fra de her større forsamlinger, er det så ikke lavt sat, at sige 1.500 kroner for at omgå reglerne?

- Der er to ting at sige til det. For os alle sammen er 1.500 kroner, uforudset, sure penge at skulle af med. Det andet er, at vi er afhængige af, at du og jeg og alle andre gør det, der bliver opfordret til, nemlig passer på, lader være at forsamles og retter ind, så vi kan undgå, at coronaen spredes. Det ser det ud til, at danskerne er rigtig gode til.

Men hvis der er nogen, der ikke har respekt for de meget hurtige smittekæder, så kan man jo afholde fester derhjemme, gadefester osv. Skulle man så ikke sige, det her er så alvorlig en overtrædelse, da det sætter vores allesammens sundhed i fare, at det skal straffes med 10.000 kroner, 20.000 kroner, måske fængelsstraf?

- Det er jo per person, der skal betales 1.500 kroner. Så er det 20 personer, der samles, så er det jo et ganske betydeligt beløb, der skal betales. Og hvis det gentages, så vil bøderne også stige. Så vi har prøvet at finde et niveau, hvor vi kan sige, at det her er noget, man skal tage ganske alvorligt.

Så hvis man forsamles over ti mennesker og får et påbud, og der bliver udstedt bøder til alle deltagere og man fortsætter, hvad så?

- I den situation vil politiet også kunne give en bøde for, at man ikke har fulgt påbuddet. Hvis der er nogen, der mødes, og de ikke vil bryde op og opløse sig, de vil ikke gå hjem - så møder politiet op og giver bøder. Går der derefter nogle timer, og politiet kommer tilbage, så vil man kunne give nye bøder, fordi man ikke har fulgt påbuddet.

Alt i alt kan man ende med adskillige gange 1.500 kroner?

- Ja, det kan blive en overordentlig dyr fest, hvis man ikke retter sig efter det, politiet siger. I virkeligheden er appellen jo, 'lad os nu rette os efter det, som er de fælles spilleregler,' og som langt de fleste heldigivs er gode til at følge.

Dronning Louises Bro i København er et populært sted at samles. Fra i dag er det ikke lovligt at samles over ti personer - det kan koste en bøde på 1.500 kroner. (Foto: Betina Garcia © Scanpix)

Vi taler jo om arrangementer i det offentlige rum her. Men hvis jeg inviterer til middag, og vi sidder 12 mennesker og hujer lidt, og politiet opdager, vi er der. Hvad så?

- Jamen hvis det er hjemme i privaten, vil der ske det, at politiet kan banke på og sige, 'det her er ikke en god ide, det må I gerne lade være med'. Hvis man insisterer på at fortsætte, så stopper det der - medmindre der er uorden eller en anden grund til at gribe ind - fordi det er i det private hjem. Hvis det er private forsamlinger andre steder eller offentlige forsamlinger, så vil vi tage fat med bøder, påbud og flere bøder.

Ville det ikke være mere logisk at sige, det er alle forsamlinger på over ti, fordi om man sidder hjemme i dagligstuen, eller om man står nede på Dronning Louises Bro (midt i København, red.), det er hip som hap - resultatet er det samme?

- Den overvejelse har vi jo også haft, men når vi har valgt at sige, at private hjem er noget andet, så er det fordi det alligevel er sin sag, at politiet skal gå ind i private hjem og foretage denne her form for "dyneløfteri" – eller være over, hvad private mennesker foretager sig.

Hvornår får man så de bøder, altså hvor hurtigt træder det i kraft?

- Nu. Vi laver reglerne, så de gælder fra nu her.