Hvis Skipper var statsminister: Her er Enhedslistens plan for socialisme på 100 dage

Enhedslisten vil med 100 konkrete forslag tage et opgør med venstrefløjens ”skrivebordsgeneraler” og lave flere små revolutioner.

Enhedslisten og politisk ordfører Pernille Skipper præsenterer ifm. weekendens årsmøde planen "100 Dage Med Enhedslisten". (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Hvordan ville Danmark se ud, hvis Enhedslisten havde 90 mandater i Folketinget, og hvordan omsætter man egentlig socialisme til konkret politik i Danmark?

Enhedslistens folketingsgruppe forsøger i forbindelse med partiets årsmøde i den kommende weekend at give i hvert fald en del af svaret på, hvad der ville ske, hvis partiet fik magt, som det har agt.

Venstrefløjspartiet har med inspiration fra andre europæiske venstrefløjspartier som spanske Podemos, græske Syriza og Jeremy Corbyns Labour i Storbritannien udarbejdet en omfattende plan for de første 100 dage, hvis liste Ø havde magten i Danmark.

Planen indeholder 100 konkrete forslag og omfatter blandt meget andet forslag om at oprette en almennyttig bank, skattelettelser for syv milliarder kroner til de lavestlønnede, gratis tandlæge og 30 procent billigere kollektiv trafik.

- Det er et eksempel på konkret socialistisk politik. Hvordan man vil folde det ud i praksis. Venstrefløjen har alt for tit været lidt for gode til at snakke om de store, langsigtede visioner. Det er også vigtigt – det skal man også gøre. Men det er også rigtig vigtigt, at vi prøver på at sandsynliggøre og konkretisere de visioner, siger politisk ordfører Pernille Skipper.

- Det er det, vi gør med den her plan. Ved at prioritere, vælge ud og finansiere, så viser vi, at det kan lade sig gøre, siger hun.

En lille revolution

Pernille Skipper og resten af Enhedslistens folketingsgruppe er godt klar over, at partiet ikke er på vej i regering hverken i morgen eller efter næste folketingsvalg.

Partiets 100 dages plan er derfor et forsøg på at igangsætte en offentlig debat om, hvordan det danske samfund kan trækkes i en radikalt anderledes retning end i dag, samt et opgør med det, der er blevet betegnet som ”nødvendighedens politik”.

- Alt for tit er der politikere i Danmark, som dækker sig ind under, at der er noget, de er nødt til at gøre. Det kan ikke lade sig gøre at gøre det anderledes. Nedskæringer på velfærd bliver man nærmest tvunget til. Dagpengereformer, efterlønsreformer, højere pensionsalder.

- Den her plan viser, at det er forkert. Vi kan faktisk bruge pengene anderledes, og vi kan også finansiere nogle vigtige skridt i retningen af et bedre og mere trygt samfund, siger Pernille Skipper.

Du siger, at de 100 forslag er udtryk for, hvordan konkret socialistisk politik kan være, men ordet socialisme optræder ikke et eneste sted i jeres plan. Hvordan hænger det sammen?

- Det her er netop også et forsøg på ikke at lave den fejl, som venstrefløjen nogle gange begår: At sætte sig ned og lege skrivebordsgeneraler og tegne et billede af, hvordan socialismen skal være. Det her er et forsøg på at gøre det konkret og realiserbart, hvad vi kunne gøre her og nu, hvis vi fik et flertal.

- Forsøget er ikke at tegne et fuldt billede af socialisme, som venstrefløjen i en række år har været rigtig god til at sidde og bruge tid på. Men at lave socialistisk politik i praksis, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten har "en socialistisk og demokratisk revolution" som erklæret mål. Hvor er revolutionen henne i de her forslag?

- Der er da en lille revolution i rigtig mange af de her forslag. At omdanne eksisterende virksomheder til demokratisk drift og støtte, hvis virksomheder sælges til medarbejdere og ikke til store multinationale selskaber, det vil være en lille, stille revolution.

Pernille Skipper peger ligeledes på forslaget om karakterfri uddannelser som ”en lille revolution i vores uddannelsessystem”, og samlet set er der ”rigtig mange forslag her, som trækker i en markant anderledes retning”, siger hun.

- Men det er ikke, nej, det store forjættede land, revolutionen, eller landet, hvor solen altid stråler smukt. Det er et forsøg på at lave noget her og nu i praksis, siger Pernille Skipper.

Koster 50 milliarder

Enhedslistens plan med de 100 forslag vil ifølge partiets egne udregninger koste knap 50 milliarder kroner at gennemføre.

Samtidig genererer planen indtægter for godt 58 milliarder kroner og er dermed ifølge Enhedslisten overfinansieret. Pengene hentes blandt andet ved forslag om at indføre en millionærskat, afgifter på store formuer og store arve samt at tilbagerulle Thorning-regeringens selskabsskattelettelser.

Der er dog også en række engangsbeløb i Enhedslistens finansieringsplan, blandt andet en aflysning af det aftalte indkøb af 27 nye kampfly, som i sagens natur kun kan bruges én gang og altså ikke medregnes som en årlig indtægt som det er tilfældet med eksempelvis højere skatter.

Der vil derfor være behov for yderligere gennemregninger af planen, før det er realistisk at gennemføre den, erkender Pernille Skipper.

- Det, vi har lavet, er en plan, der er finansieret det første år og ikke fremadrettet. Det er simpelthen et spørgsmål om regnekraft hos os. Vi har ikke et stort embedsværk, der kan sætte sig ned og regne den fulde effekt ud.

- Hvis man skulle folde det ud i praksis over en længere årrække, så ville det kræve yderligere regnekraft. Men det er også en af grundene til, at vi i første omgang har overfinansieret planen og besluttet ikke at finansiere via råderummet, som regeringen ville gøre, altså med forventede indtægter, siger Pernille Skipper.

Ambitionen er at danne regering

Der er som nævnt intet, der tyder på, at Enhedslisten indenfor en overskuelig fremtid kan mønstre 90 mandater og dermed et politisk flertal bag sig i Folketinget.

Alligevel er det en klar ambition hos politisk ordfører Pernille Skipper, at partiet en dag skal sidde i regering.

- Selvfølgelig er Enhedslistens ambition at få mest mulig af vores politik igennem, og det vil også sige en dag at kunne danne regering.

- Men vi går altså ikke i regering med partier, hvor vi ikke er enige om retningen, og hvor det ikke vil gøre noget godt for Danmark, siger Pernille Skipper.

Kan du se Enhedslisten nogensinde gå i regering med Socialdemokratiet?

- Ikke som politikken er lige nu, nej.

Så enten en ren Enhedslisten-regering eller en regering bestående af jer, SF og Alternativet?

- Ja, eksempelvis. Men det er ikke pointen med det her at lave gisninger om regeringskonstruktioner, og det er også så langt ude i horisonten, at det at stille betingelser og konstruktioner op på den måde, det vil nok være spild af tid for at sige det direkte. Det, der ikke er spild af tid, er at forsøge at vise, at det politisk kan lade sig gøre at komme i den retning, og at hvis vi er mange nok, der vil det, så kan vi også godt gøre det.

Hvis det er spild af tid at tale om, hvornår og med hvem Enhedslisten skal i regering, hvad skal danskerne så bruge sådan en plan til?

- De skal bruge den til at vide, at det kan lade sig gøre at lave anderledes politik, og at det ikke behøver være et valg mellem to forskellige nuancer af blå, siger Pernille Skipper.

- Den der præmis med, at vi bliver nødt til at forringe velfærdssamfundet til fordel for at give skattelettelser til toppen, er en falsk præmis. Det viser vi med denne plan, og forhåbentlig kan det give så meget håb og begejstring, at vi får rykket noget grundlæggende ved præmisserne for dansk politik, og hvad der kan lade sig gøre, siger hun.