Ida Auken om landbrugspakke: Var ved at falde ned af stolen, da jeg så tallet

Siden 2015 har landbruget reduceret sin kvælstofudledning med 12 ton. Målet var 1.451 ton.

Ida Auken (R) er overrasket over, at det kun er lykkedes landbruget, at reducere kvælstofudledningen med én procent af det aftalte.

- Det er jo en regulær skandale!

Sådan betegner De Radikales klima- og miljøordfører, Ida Auken, de nye oplysninger om, at landbruget kun har reduceret udledningen af kvælstof med 12 ton.

Da den omdiskuterede landbrugspakke blev vedtaget i 2015, lovede landbruget ellers frivilligt at reducere udledningen med 1.451 ton inden udløbet af 2018, men er altså kun lykkedes med en reduktion på cirka én procent.

En af aftalens grundpiller var, at landbruget - til gengæld for en lempelse af gødningsbegrænsningerne - frivilligt skulle tage initiativ til tiltag, der mindsker kvælstofmængden i vandløb og søer.

Landbruget: Bureaukrati bremser

Men at basere aftalen på frivillighed fra landmændenes side var naivt, mener Ida Auken.

- Landbrugspakken byggede på frivillighed, og det har ikke virket de sidste tyve år, så jeg har heller ikke forståelse for, hvorfor regeringen troede, det skulle virke nu, siger hun.

Hos landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, erkender man et delvist ansvar for ikke at være nået i mål - og melder sig klar til at gøre en indsats.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mener, at ansvaret for de lave tal er delt mellem ministeriet og landbruget (arkiv). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

- Der har vi en opgave, som vi er parate til at levere på, og derfor kæmper vi for at få implementeret især minivådområder, som landmændene selv kan stå for, siger formanden for interesseorganisationens planteavlsforening, Torben Hansen, til Berlingske.

Han forklarer til samme avis, at organisationen oplever interesse for at oprette initiativer, som etablering af vådområder, fra medlemmerne.

Vådområderne kan være med til at rense kvælstof ud af vandet, inden det når vandløb og søer, men projekterne er blevet bremset af bureaukrati og uafklarede spørgsmål, oplyser Torben Hansen.

Frivilligt eller ufrivilligt

Ida Auken mener ikke, at man kan holde landmændene ansvarlige.

Hun mener derimod, at ansvaret ligger hos regeringen og den siddende miljø- og fødevareminister.

- Ansvaret ligger alene hos miljøministeren. Det er ham, der sidder og skal sikre at vores vand bliver passet ordentligt på, og at der ikke kommer for meget forurening i vores fjorde og søer, siger hun.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) erkender, at det ikke har været let for landmændene at etablere projekter som vådområderne. Han er dog ikke klar til at tage det fulde ansvar for de lave tal.

- Jeg mener ikke, det er godt nok. Jeg skal se på, hvad vi kan gøre for at gøre det mindre bureaukratisk og mere attraktivt, og så skal man fra landbrugets side leve op til den del af aftalen, som ligger på deres side, siger ministeren.

Imens venter endnu en forpligtelse for landbruget.

I aftalen fra 2015 forpligtede landmændene sig nemlig til at begrænse kvælstofudledningen med 2907 ton frem til og med 2021.

Og dem når de, lover Jakob Ellemann-Jensen. Med eller uden tvang fra politisk side.

- De mål, som vi har sat for 2021, dem kommer vi til at nå - enten af frivillighedens vej eller også af en anden vej.